The Container Store

Koordinácia vo všetkých kanáloch

The Container Store je originálny obchod, ktorý ponúka viac ako 10 000 produktov na ukladanie a organizáciu predmetov. Zákazníkom tak šetrí priestor a čas a jeho predajne sa nachádzajú po celých Spojených štátoch. Pinterest bol pre webovú stránku spoločnosti The Container Store hlavným zdrojom sprostredkovanej návštevnosti zo sociálnych sietí, a to ešte skôr, než si na ňom vytvorila profil. Veľa ľudí si tiež z jej domény ukladalo obsah. Keď sa teda pozreli na čísla a zistili si o Pintereste viac, uvedomili si, že sa dokonale hodí pre ich potreby.

„Pinterest je ideálny na zdieľanie nápadov a inšpirácie a môžete sa tu pochváliť, ako krásne ste si usporiadali svoje veci,“ hovorí Kristin Steed, manažérka pre sociálne siete. „Naši zákazníci sa usporiadanými priestormi s nadšením chvália celé desaťročia a Pinterest im na to poskytuje ďalší zábavný prostriedok.“

Nástenkám spoločnosti The Container Store na Pintereste prináša najväčšiu mieru záujmu e-mail. Každý e-mail zameraný na Pinterest jej získa asi 7 000 nových fanúšikov. Spoločnosť rozposiela cielené e-maily (napríklad učiteľov upozorňuje na piny súvisiace so školou) aj e-maily určené všetkým zákazníkom (napríklad informácie o propagačných akciách na Pintereste).

Spoločnosť The Container Store pridala na svoju webovú stránku kategóriu Top Pinned (Najviac ukladané na Pinterest) a pravidelne Pinterest propaguje na svojej domovskej stránke. Označenie „Obľúbený pin“ má na jej webovej stránke zo všetkých označení najlepšie výsledky.

Na propagačné akcie a správy na Pintereste upozorňuje aj vo svojich katalógoch a na pútačoch v predajniach.

Kristin Steed
Manažérka pre sociálne siete, The Container Store
„S Pinterestom sme zaznamenali veľký úspech. Naše nástenky sa tešia veľkej miere záujmu, počet fanúšikov a uloženia neustále rastú a našim internetovým aj kamenným obchodom prináša Pinterest vyššiu návštevnosť a predaj.“
Správna kombinácia pinov

The Container Store organizuje svoje nástenky tak, aby oslovovali rôzne typy používateľov (napríklad nástenky pre študentské internáty, oslavy obdarovania nevesty alebo pre učiteľov).

V analytických prehľadoch Pinterestu spoločnosť zistila, ktoré piny sú najobľúbenejšie. Na základe týchto informácií potom jej kreatívny tím vytvoril vlastné obrázky, ktorými by mieru záujmu na Pintereste ešte zvýšil. Znamenalo to vytvárať striedavo obrázky s produktom v akcii alebo so zaujímavým pozadím. Kreatívny tím vytvoril aj šablónu, ktorá viac zdôrazňuje piny s videom.

Aby sa spoločnosť The Container Store zapojila do širšej komunity na Pintereste, nezabúda zdieľať ani nápady ostatných. Asi dve tretiny jej pinov zobrazujú originálny obsah a zvyšok pochádza z iných relevantných zdrojov. Mnoho pinov ponúka tipy, nápady a inšpiráciu. Spoločnosť zistila, že ľuďom z Pinterestu sa páči originálny obsah aj obsah od iných používateľov.

Stále sa však učí. Jedným z najviac ukladaných pinov spoločnosti The Container Store bol pin s produktom „BluApple Product Fresh Guard“, ktorý bráni príliš rýchlemu dozrievaniu ovocia a zeleniny. Tím podpory predaja zaujímalo, prečo sa produkt tak dobre predáva, a čoskoro zistil, že bol súčasťou obľúbeného pinu. Nákupný tím teraz uvažuje o ďalších produktoch, ktoré by mohli mať na Pintereste úspech, a úzko spolupracuje s tímom pre sociálne siete na implementácii riešenia.

„S Pinterestom sme zaznamenali veľký úspech. Naše nástenky sa tešia veľkej miere záujmu, počet fanúšikov a uložení neustále rastú a našim internetovým aj kamenným obchodom prináša Pinterest vyššiu návštevnosť a predaj,“ vysvetľuje Kristin Steed.

Odporúčania spoločnosti The Container Store
  • Rozposielajte e-maily zacielené na rôzne kategórie používateľov Pinterestu a propagujte v nich piny, ktoré sú pre jednotlivé skupiny vhodné.
  • Propagujte obsah obľúbený na Pintereste na svojej webovej stránke pomocou označenia a kategórie „Najviac ukladané na Pinterest“.
  • Prostredníctvom analytických prehľadov sledujte obľúbené piny a upravujte podľa nich podporu predaja.