Tạo tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest

Vài bước đơn giản để bắt đầu

Chỉ mất 15 giây để đăng ký tài khoản doanh nghiệp miễn phí. Chúng tôi chỉ cần những thông tin cơ bản: bạn là ai, làm sao để liên lạc với bạn và doanh nghiệp của bạn làm công việc gì.

Chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp

Nếu bạn đã có tài khoản cá nhân, chúng tôi khuyến nghị chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp. Các tài khoản doanh nghiệp tốt hơn cho việc tiếp thị bởi chúng có thêm nhiều tính năng, như Pinterest Analytics. Bạn cũng sẽ cần tài khoản doanh nghiệp để tạo quảng cáo trên Pinterest. Thật sự dễ dàng, nhanh chóng và miễn phí để chuyển đổi tài khoản cá nhân của bạn sang tài khoản doanh nghiệp. Nếu bạn cần trợ giúp, chỉ cần truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Hoàn thành hồ sơ

Mọi người ghé thăm trang hồ sơ của bạn để tìm hiểu thêm về doanh nghiệp bạn. Bạn nên dùng biểu trưng công ty làm hình ảnh đại diện để mọi người dễ dàng xác định các Ghim của bạn. Trong phần "giới thiệu bản thân", bạn nhớ nêu bật những nét độc đáo về doanh nghiệp của mình.

Tạo bảng đầu tiên

Bạn sẽ cần tạo ít nhất một bảng rồi mới có thể bắt đầu lưu Ghim. Mỗi bảng cần có một chủ đề riêng biệt. Khi bạn thêm bảng, hãy nghĩ xem những chủ đề nào phù hợp nhất với loại hình kinh doanh và tính cách thương hiệu của công ty bạn.

Tạo những Ghim đầu tiên

Sau khi chọn chủ đề cho bảng đầu tiên của mình, hãy bắt đầu tạo Ghim cho bảng đó. Bạn có thể bắt đầu chỉ với một vài Ghim để dần tìm hiểu những gì là tốt nhất. Cách dễ nhất để bắt đầu tạo Ghim là xác định lại mục đích các hình ảnh bạn đã có. Hãy đọc thêm trên trang về những phương pháp sáng tạo hữu hiệu nhất để bắt đầu dễ dàng hơn. Bạn có thể đăng tải Ghim ngay hoặc lên lịch đăng Ghim vào lúc khác.