Đang tạo tài khoản Pinterest dành cho Doanh nghiệp

Một vài bước đơn giản để bắt đầu

Chỉ mất 15 giây để đăng ký một tài khoản miễn phí Pinterest dành cho doanh nghiệp . Chúng tôi chỉ cần những thông tin cơ bản: bạn là ai, cách để liên lạc với bạn và doanh nghiệp của bạn làm gì.

Chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp

Nếu bạn đã có tài khoản cá nhân, chúng tôi khuyến nghị chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp. Các tài khoản doanh nghiệp tốt hơn cho việc tiếp thị bởi chúng có thêm nhiều tính năng, như Pinterest Analytics. Bạn cũng sẽ cần tài khoản doanh nghiệp để tạo quảng cáo trên Pinterest. Thật sự dễ dàng, nhanh chóng và miễn phí để chuyển đổi tài khoản cá nhân của bạn sang tài khoản doanh nghiệp. Nếu bạn cần trợ giúp, chỉ cần truy cập Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

Hoàn thành hồ sơ của bạn

Mọi người truy cập hồ sơ của bạn để tìm hiểu thêm về doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi gợi ý sử dụng biểu trưng công ty của bạn như hình ảnh của bạn để nó giúp mọi người dễ dàng xác định các Ghim của bạn. Hãy đảm bảo trường "về bạn" giúp giải thích những gì độc đáo về doanh nghiệp của bạn.

Tạo bảng đầu tiên của bạn

Bạn sẽ cần tạo ít nhất một bảng trước khi bạn bắt đầu lưu Ghim. Mỗi bảng cần có một chủ đề riêng biệt. Khi bạn thêm bảng, nghĩ về những chủ đề phù hợp nhất với loại hình kinh doanh và tính cách thương hiệu của bạn.

Tạo các Ghim đầu tiên của bạn

Khi bạn đã chọn chủ đề cho bảng đầu tiên của mình, hãy bắt đầu tạo Ghim cho bảng đó. Bạn có thể bắt đầu chỉ với một vài Ghim trong khi bạn học hỏi những gì là tốt nhất. Cách dễ nhất để bắt đầu tạo Ghim là sắp xếp lại mục đích các hình ảnh bạn đã có.Chọn những hình ảnh hấp dẫn cho thấy một câu chuyện mạnh mẽ về thương hiệu của bạn, và bổ sung những chi tiết hữu ích vào trong miêu tả Ghim.