Tài nguyên hướng dẫn bạn

Bắt kịp tốc độ nhanh chóng, sau đó tìm hiểu các phương pháp tốt nhất. Bạn có thể tham gia các khóa học miễn phí, trao đổi ý tưởng với các thương hiệu khác hoặc duyệt qua một số Ghim yêu thích của chúng tôi.

Tìm hiểu

Pinterest Academy (bằng tiếng Anh)

Tham gia các khóa học miễn phí về những chủ đề như phát triển và đo lường nội dung.

Hội thảo trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Nhận các lời khuyên và mẹo mới nhất, trực tiếp từ đội ngũ Pinterest.

Tác phẩm sáng tạo tuyệt nhất

Lấy cảm hứng từ các Ghim yêu thích của đội ngũ Chiến lược sáng tạo Pinterest.

Nhận hỗ trợ

Cộng đồng Pinterest Business

Tham gia cộng đồng doanh nghiệp và người tạo đang ngày một phát triển. Tìm kiếm ý tưởng, trao đổi các phương pháp tốt nhất và xin lời khuyên.

Trung tâm trợ giúp

Nhận các lời khuyên và mẹo mới nhất, trực tiếp từ đội ngũ Pinterest.