Tiếp cận sớm mọi người.
Truyền cảm hứng cho họ hành động.

Pinterest truyền cảm hứng cho mọi người hành động

Mỗi ngày, hàng triệu người sử dụng Pinterest để tìm kiếm ý tưởng về mọi mặt trong cuộc sống của họ. Hơn 75% ý tưởng trên Pinterest là từ các doanh nghiệp như doanh nghiệp của bạn, đó chính là lý do tại sao bạn lại quan trọng với người Ghim như vậy.

200 triệu
mọi người
50 %+
quốc tế
80 %
trên di động
100 tỷ
Ghim
Pinterest trên điện thoại di động.

Câu chuyện thành công

Natura Makeup

Tăng cường lưu lượng truy cập tự nhiên nhờ sức sáng tạo mạnh mẽ

Reiss

Tùy chỉnh chiến lược trên Pinterest để bán hàng

Dot & Bo

Sử dụng các Ghim Quảng cáo để cung cấp các ý tưởng sáng tạo cho ngôi nhà
Alasdhair Willis
Bốt Hunter
“Pinterest là nơi chúng ta thấy người dùng có độ gắn kết cao, những người luôn chủ động tìm kiếm cảm hứng mua sắm các sản phẩm của Hunter”
Hãy sử dụng tài khoản doanh nghiệp

Sources: Pinterest analysis, 2017