The Container Store

Pakikipag-ugnayan sa mga channel

Ang The Container Store ay ang orihinal na tindahan para sa storage at pag-aayos na nagbebenta ng 10,000 produkto para makatipid ng espasyo at oras ang mga customer, sa mga lugar sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos. Bago pa man nagkaroon ng profile ang The Container Store, ang Pinterest na ang nangungunang pinagmumulan ng traffic ng pagrerekomenda sa social media sa kanilang site. Maraming tao ang nagse-save mula rin sa domain ng The Container Store. Tiningnan nila ang mga bilang at mas natuto sila tungkol sa serbisyo, at nagdesisyon silang akmang akma ito.

“Ang Pinterest ay isang magandang lugar para magbahagi ng mga ideya, gumawa ng inspirasyon at ipagmalaki ang isinaayos mo,” sabi ni Kristin Steed, social media manager. “Sa loob ng ilang dekada, nagustuhan ng aming mga customer na ipagmalaki ang kanilang isinaayos na mga lugar at ang Pinterest ay isa pang masayang paraan para gawin iyon.”

Ang email ay ang marketing tool na nagbubunsod ng pinakamataas na pakikipag-ugnayan sa kanilang mga board sa Pinterest. Ang bawat email na nakatuon sa Pinterest ay nagbibigay sa retailer ng humigit-kumulang 7,000 bagong follower. Nagpapadala sila ng mga naka-target na email kaugnay ng Pinterest, tulad ng mga email para sa mga guro na nagbibigay-diin sa mga Pin na may kaugnayan sa paaralan o mga mensaheng tungkol sa mga promotion ng Pinterest sa kanilang mga customer.

Nagdagdag ang The Container Store ng kategoryang Pinakamadalas I-pin sa kanilang website at palagi nilang pino-promote ang Pinterest sa kanilang homepage. Natalo ng badge na Sikat na Pin sa kanilang website ang lahat ng iba pang badge.

May kasama ring mga promotion ng Pinterest at pagmemensahe ang mga ito para sa bawat isa sa kanilang mga catalog at sa karatula sa kanilang mga tindahan.

Kristin Steed
Social Media Manager ng The Container Store
“Sa tingin namin, matagumpay ang Pinterest para sa amin dahil sa maigting na pakikipag-ugnayan sa mga board, dumaraming follower at mga pag-save, at traffic at mga pagbebenta na dinudulot nito online at sa aming mga tindahan.”
Ang tamang halo ng Mga Pin

Inaayos ng The Container Store ang kanilang mga board para maabot ang iba't ibang audience, tulad ng mga board para sa mga dorm sa kolehiyo, mga wedding shower at mga guro.

Siniyasat mabuti ng The Container Store ang Pinterest analytics para malaman kung aling Mga Pin ang naging pinakasikat at batay sa kanilang mga nalaman, nakipagtulungan sila sa kanilang in-house creative team para gumawa ng custom na mga larawan na magdudulot ng higit pang pakikipag-ugnayan sa Pinterest. Para sa kanilang brand, ibig sabihin nito ay kailangan nilang gumawa ng mga alternatibong larawan na nagpapakita ng paggamit sa produkto o na may background. Gumawa rin ang creative team ng isang template para mas mabigyang-diin ang mga video Pin.

Upang maging bahagi ng mas malaking komunidad ng Pinner, tinitiyak ng The Container Store na magbahagi rin ng mga ideya mula sa ibang tao. Humigit-kumulang dalawang katlo ng kanilang mga Pin ay orihinal na nilalaman at ang natitira ay nanggagaling sa iba pang mga may kaugnayang pinagkukunan. Karamihan sa kanilang Mga Pin ay tungkol sa mga biyahe, ideya at inspirasyon, at nalaman nilang gusto ng mga Pinner ang parehong orihinal at mula sa labas na nilalaman.

At natututo pa rin sila. Ang isa sa pinakamadalas i-save na Mga Pin ng The Container Store ay ang isang produktong tinatawag na BluApple Product Fresh Guard na pinipigilang mahinog nang napakabilis ang mga prutas at gulay. Gustong malaman ng merchandising team sa The Container Store kung bakit maganda ang benta ng produkto at hindi nagtagal ay nalaman nitong naging sikat na Pin ito. Ngayon, iniisip ng team na bumili ng iba pang mga produkto na maaaring makakuha ng interes sa Pinterest at matalik silang nakikipagtulungan sa social team para i-feature ang mga solusyong iyon.

“Sa tingin namin, isang tagumpay para sa amin ang Pinterest dahil sa mataas na bilang ng pakikipag-ugnayan sa aming mga board, dumaraming follower at mga pag-save, at ang traffic at mga pagbebenta na idinudulot nito online at sa aming mga tindahan,” sabi ni Steed.

Mga mungkahi mula sa The Container Store
  • Magpadala ng mga naka-target na email kaugnay ng Pinterest na pumipili at nagsasaayos ng Mga Pin para sa iba't ibang audience
  • Mag-promote ng mga sikat na nilalaman sa Pinterest sa iyong website gamit ang mga badge at kategoryang Pinakamadalas I-pin
  • Gumamit ng analytics para subaybayan kung ano ang sikat at impluwensiyahan ang mga desisyon sa pagbebenta