The Container Store

Pakikipag-ugnayan sa mga channel

Ang The Container Store ay ang orihinal na tindahan para sa storage at pag-aayos na nagbebenta ng 10,000 produkto para makatipid ng espasyo at oras ang mga customer, sa mga lugar sa buong Estados Unidos. Bago pa man nagkaroon ng profile ang The Container Store, ang Pinterest ay ang nangungunang pinagmumulan ng traffic sa pagrerekomenda sa social media sa kanilang site. Maraming tao ang nagse-save mula rin sa domain ng The Container Store. Tiningnan nila ang mga bilang at mas nalaman ang tungkol sa serbisyo at nagdesisyong ito ang aakma nang tama.

“Ang Pinterest ay isang magandang lugar para magbahagi ng mga ideya, gumawa ng inspirasyon at ipagmalaki ang naayos mo,” sabi ni Kristin Steed, social media manager. “Ilang dekada na ang lumipas, nagustuhan ng aming mga customer na ipagmalaki ang kanilang maayos na mga lugar at ang Pinterest ay isa pang masayang paraan para gawin iyon.”

Ang email ay ang marketing tool na nagbubunsod ng pinakamataas na pakikipag-ugnayan sa kanilang mga board sa Pinterest. Ang bawat email na nakatuon sa Pinterest ay nagbibigay sa retailer ng mga 7,000 bagong follower. Nagpapadala sila ng mga email ng Pinterest na may tina-target, tulad ng mga email para sa mga guro na nagbibigay-diin sa mga Pin na may kaugnayan sa paaralan o mga mensaheng tungkol sa mga promotion ng Pinterest sa kanilang mga customer.

Nagdagdag ang The Container Store ng kategoryang Pinamadalas I-pin sa kanilang website at palaging pino-promote ang Pinterest sa kanilang homepage. Natalo ng badge na Sikat na Pin sa kanilang website ang lahat ng iba pang badge.

May kasama rin ang mga ito na mga promotion ng Pinterest at pagmemensahe sa bawat isa sa kanilang mga catalog at sa karatula sa kanilang mga tindahan.

Kristin Steed
Social Media Manager ng The Container Store
“Sa tingin namin, matagumpay ang Pinterest para sa amin dahil sa mataas na pakikipag-ugnayan sa mga board, dumaraming follower at mga pag-save at ang traffic at mga pagbebenta na dinudulot nito online at sa aming mga tindahan.”
Ang tamang halo ng mga Pin

Inaayos ng The Container Store ang kanilang mga board para maabot ang iba't ibang audience, tulad ng mga board para sa mga dorm sa kolehiyo, mga wedding shower at mga guro.

Siniyasat mabuti ng The Container Store ang Pinterest analytics para malaman kung aling mga Pin ang naging pinakasikat at batay sa kanilang mga nalaman, nakipagtulungan sila sa kanilang in-house creative team para gumawa ng custom na mga larawan na gagawa ng higit pang pakikipag-ugnayan sa Pinterest. Para sa kanilang brand, iyon ay nangangahulugang paggawa ng mga alternatibong larawan na nagpakita ng ginagamit ang produkto o na may background. Gumawa rin ang creative team ng isang template para mas mabigyang-diin ang mga video Pin.

Upang maging bahagi ng mas malaking komunidad ng Pinner, tinitiyak ng The Container Store na magbahagi rin sa iba ng mga ideya. Humigit-kumulang dalawang ikatlo ng kanilang mga Pin ay orihinal na nilalaman at ang natitira ay nanggagaling sa iba pang mga may kaugnayang pinagkukunan. Karamiihan sa kanilang mga Pin ay tungkol sa mga biyahe, ideya at inspirasyon, at nalaman nilang gusto ng mga Pinner ang parehong orihinal at mula sa labas na nilalaman.

At natututo pa rin sila. Ang isa sa pinakamadalas i-save na mga Pin ng The Container Store ay ang isang produktong tinatawag na BluApple Product Fresh Guard na pinipigilang mahinog nang napakabilis ang mga prutas at gulay. Gustong malaman ng merchandising team sa The Container Store kung bakit nabebenta nang maganda ang produkto at hindi nagtagal nalaman nitong naging sikat na Pin ito. Ngayon, nag-iisip ang team sa pagbili ng iba pang mga produkto na maaaring makakuha ng interes sa Pinterest at mahigpit na nakikipagtulungan sa social team para i-feature ang mga solusyong iyon.

“Sa tingin namin, isang tagumpay para sa amin ang Pinterest dahil sa mataas na pakikipag-ugnayan sa aming mga board, dumaraming follower at mga pag-save at ang traffic at mga pagbebenta na dinudulot nito online at sa aming mga tindahan,” sabi ni Steed.

Mga mungkahi mula sa The Container Store
  • Magpadala ng mga naka-target na email ng Pinterest na pumipili ng mga Pin para sa iba't ibang audience
  • Mag-promote ng mga sikat na nilalaman ng Pinterest sa iyong website gamit ang mga badget at kategoryang Pinakamadalas I-pin
  • Gumamit ng analytics para subaybayan kung ano ang sikat at impluwensiyahan ang mga desisyon sa pagbebenta