กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์สำหรับการตลาดสไตล์และแฟชัน

ผู้คนใช้ Pinterest เพื่อหาสไตล์ส่วนตัว มีคนกว่า 29 ล้านคนบันทึกไอเดียกว่า 3 พันล้านอย่าง พวกเขากำลังก้าวกระโดดจากสิ่งที่เป็นแค่แรงบันดาลใจไปเป็นการลงมือทำ ผู้ใช้จำนวน 53% กล่าวว่า Pinterest ช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น

นี่คือสิ่งที่ไอเดียเกี่ยวกับสไตล์ยอดนิยมทำได้ดีกว่าบน Pinterest เมื่อเทียบกับช่องทางอื่น

3 พันล้าน
พินสไตล์
29 ล้าน
ผู้คนบันทึกไอเดียสไตล์
วางสินค้าไว้ในสถานที่ใช้งานจริง

เพื่อให้เห็นภาพสินค้าแฟชั่นได้ชัดเจนขึ้น ผู้ใช้ Pinterest ต้องการเห็นว่าคนอื่นใส่สินค้านั้นแล้วเป็นอย่างไร พินที่มีนายแบบหรือนางแบบสวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับอาจมียอดซื้อสินค้าที่สูงกว่าถึง 115%

แสดงสินค้าของคุณในระหว่างการใช้งานจริงเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจในสินค้ามากขึ้น พินที่เกี่ยวกับแฟชั่นและสไตล์ที่แสดงภาพสินค้าในชีวิตประจำวันอาจมียอดคลิกที่สูงกว่าถึง 35% เมื่อเทียบกับพินที่แสดงภาพสินค้าบนพื้นหลังธรรมดาๆ

แสดงสินค้าหลายๆ ชิ้น

มอบตัวเลือกหลายๆ อย่างให้ผู้คนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นอีก พินที่มีสินค้าหลายชนิดอาจมียอดคลิกที่สูงกว่าถึง 65% และมียอดซื้อสูงกว่าถึง 50%

อย่าลืมแสดงตัวตนแบรนด์ของคุณด้วย พินที่มีสินค้าแบรนด์อยู่อาจมียอดคลิกที่สูงกว่าถึง 60%

กระตุ้นการลงมือทำในคำอธิบายพิน

ระวังอย่าให้ภาพรก และเพิ่มข้อความชวนให้ลงมือทำในคำอธิบาย พินที่เกี่ยวกับแฟชั่นและสไตล์ที่มีข้อความชวนให้ลงมือทำในคำอธิบายอาจมียอดซื้อสูงกว่าถึง 30% และยอดคลิกสูงกว่าถึง 60%

ข้อมูลภายในของ Pinterest ปี 2015, 2016