ข้อกำหนดการให้บริการด้านธุรกิจ

มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2018

ขอบคุณที่ใช้ Pinterest!

ข้อกำหนดด้านการบริการทางธุรกิจ("ข้อกำหนด")เหล่านี้ จะควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ Pinterest แอป APIs และวิดเจ็ตต่างๆ ("Pinterest" หรือ "บริการ") โปรดอ่าน “ข้อกำหนด” อย่างละเอียด และติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัย เมื่อมีการสร้างบัญชีภายใต้ข้อกำหนด("บัญชีธุรกิจ")เหล่านี้ หรือเมื่อมีการเข้าถึงหรือใช้งาน "บริการ" คุณได้ตกลงที่จะผูกพันกับ "ข้อกำหนด" นโยบายความเป็นส่วนตัว และ แนวทางการใช้ชุมชน

1. บริการของเรา

Pinterest ช่วยให้คุณค้นพบและลงมือทำในสิ่งที่คุณรัก เพื่อให้คุณทำสิ่งนั้นได้ เราจึงสรรหาสิ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจ มีความเกี่ยวข้องหรือเหมาะสมกับคุณ โดยอ้างอิงจากกิจกรรมของคุณทั้งในและนอกเว็บไซต์ Pinterest มาเสนอแก่คุณ และเพื่อเป็นการมอบ “บริการ” ของเราให้คุณ เราจำเป็นที่จะต้องระบุตัวตนของคุณและสิ่งที่คุณสนใจได้ โดยเนื้อหาบางอย่างที่เราแสดงให้คุณเห็นเป็นเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมทจากผู้โฆษณา เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแม้ว่าจะเป็นโฆษณาที่ได้รับการโปรโมทก็ตาม โดยเราจะคัดเลือกเนื้อหาให้มีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับคุณมากที่สุด คุณสามารถที่จะทราบได้ว่า เนื้อหาใดเป็นเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมท เนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้จะมีป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน

2. การใช้ Pinterest

ก. ใครบ้างที่สามารถใช้ Pinterest ได้

คุณจะใช้บริการของเราได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถทำสัญญาผูกพันกับ Pinterest ได้ตามกฎหมาย และสอดคล้องข้อกำหนดเหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเท่านั้น เมื่อคุณสร้างบัญชีธุรกิจ คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนกับเรา คุณจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้หากจะส่งผลให้ Pinterest ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา และโดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณแสดงตัวต่อเราว่าคุณไม่ใช่กลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร หรือถูกลงโทษด้วยมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีเข้าถึงหรือใช้งาน หากคุณเปิดบัญชีในนามของบริษัท องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด (ก) "คุณ" อันหมายรวมถึงคุณและหน่วยงานนั้นๆ และ (ข) คุณสัญญาว่าคุณคือผู้มีอำนาจในการให้สิทธิและใบอนุญาตที่ปรากฏในข้อกำหนดเหล่านี้และผูกพันหน่วยงานนั้นเข้ากับข้อกำหนดนี้ด้วย รวมทั้งคุณได้ยอมรับข้อกำหนดนี้ในฐานะของหน่วยงานเช่นกัน บริการของเราส่วนหนึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมายังคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ คุณยอมรับว่าเราสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ และข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับทุกการอัปเดต

ข. การอนุญาตสำหรับคุณ

ภายใต้ “ข้อกำหนด” และนโยบายของเรา (รวมทั้งแนวทางการใช้ชุมชน) เราให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้ “บริการ” ของเราแบบจำกัด ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โอนสิทธิ์ไม่ได้และสามารถยกเลิกได้

3. เนื้อหาของคุณ

ก. การโพสต์เนื้อหา

Pinterest อนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหา รวมถึงรูปถ่าย ความคิดเห็น ลิงก์ และอื่นๆ สิ่งที่คุณโพสต์หรือทำให้ปรากฏบน Pinterest จะเรียกว่า "เนื้อหาของผู้ใช้" คุณมีสิทธิ์ทั้งหมดและมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ “เนื้อหาของผู้ใช้” ที่คุณโพสต์บน Pinterest

ข. Pinterest และผู้ใช้รายอื่นใช้เนื้อหาของคุณอย่างไร

คุณอนุญาตแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, Royalty-free, โอนสิทธิ์ได้, ให้ช่วงสิทธิ์ได้และมีผลทั่วโลกให้กับ Pinterest และผู้ใช้ของเราในการใช้, เก็บ, แสดง, ทำซ้ำ, บันทึก, แก้ไข, ปรับปรุง, ดำเนินการและแจกจ่าย “เนื้อหาของผู้ใช้” บน Pinterest เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินงาน, พัฒนา, จัดหาและใช้ "บริการ" ไม่มีเงื่อนไขใดใน “ข้อกำหนด” เหล่านี้ที่จำกัดสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่ Pinterest อาจมีต่อ “เนื้อหาของผู้ใช้” ตัวอย่างเช่น ภายใต้ใบอนุญาตอื่นๆ เราสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไข "เนื้อหาของผู้ใช้" หรือเปลี่ยนวิธีการที่ใช้ในการให้ "บริการ" ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมทั้ง "เนื้อหาของผู้ใช้" ที่ละเมิด "ข้อกำหนด" หรือแนวทางการใช้ชุมชนหรือนโยบายอื่นๆ

ค. เราจะเก็บเนื้อหาของคุณไว้นานเท่าไร

หลังจากที่มีการยุติหรือปิดใช้งานบัญชีของคุณ หรือเมื่อคุณลบ “เนื้อหาของผู้ใช้” ออกจาก Pinterest เราอาจยังเก็บ “เนื้อหาของผู้ใช้” ของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองข้อมูล เก็บไว้อ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ นอกจากนี้ Pinterest และผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถคงไว้และใช้งาน เก็บ แสดง ทำซ้ำ บันทึก ดัดแปลง แก้ไข ดำเนินการและเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของ "เนื้อหาของผู้ใช้" ของคุณที่ได้เก็บหรือแชร์ไว้ใน "บริการ" ของ Pinterest

ง. ความรับผิดชอบของคุณต่อเนื้อหาของคุณ

i. สำหรับ Pinterest และชุมชนของเรา

Pinterest เป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณและผู้ใช้รายอื่นในการค้นพบและแชร์สิ่งที่คุณรัก เพื่อคงจุดประสงค์นั้นไว้ คุณจึงควรรักษามารยาทอันดีและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของเรา รวมถึงแนวทางการใช้ชุมชน คุณจะต้องไม่โพสต์ "เนื้อหาของผู้ใช้" ที่ละเมิดหรือสนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายที่บังคับใช้กับธุรกิจของคุณและกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้กับการโฆษณา คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบ "เนื้อหาของผู้ใช้" และเนื้อหาของบุคคลที่สามที่โพสต์ในบอร์ดของคุณ และคุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้และเนื้อหาของบุคคลที่สามที่โพสต์ไว้ในบอร์ดของคุณสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นที่ระบุไว้ใน "ข้อกำหนด" เหล่านี้อย่างชัดแจ้ง คุณตกลงที่จะไม่ใช้แก้ไข ปรับปรุง ทำซ้ำ เผยแพร่ ขาย อนุญาตหรือใช้ "บริการ" ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

ii. สำหรับบุคคลที่สาม

Pinterest เคารพสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นบุคคลที่สามและเจ้าของเนื้อหาและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะทำเช่นเดียวกัน ดังนั้นคุณตกลงว่า "เนื้อหาของผู้ใช้" ใดๆ ที่คุณโพสต์ไปยัง Pinterest ไม่ได้และจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

จ. ความคิดเห็นของคุณ

เราให้ความสำคัญกับการรับฟังความเห็นจากผู้ใช้ และยินดีที่จะนำไปปรับปรุงบริการของ Pinterest ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป หากคุณเลือกที่จะส่งความคิดเห็น ไอเดียหรือข้อเสนอแนะ คุณได้ยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะใช้คำแนะนำเหล่านั้นได้โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณ เมื่อเรายอมรับความเห็นของคุณ Pinterest ไม่ได้สละสิทธิ์ใดๆ ที่จะใช้ข้อเสนอแนะที่เคยได้ทราบ หรือที่ได้รับการพัฒนามาจากพนักงานของ Pinterest หรือได้รับจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากคุณ

4. เครื่องมือสำหรับเจ้าของเว็บไซต์

ก. คุณลักษณะของเว็บไซต์

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้เพื่อนำเสนอคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานของ Pinterest แก่ผู้ใช้ของตน (เช่น ปุ่ม "บันทึก" "พิน" และ "ติดตาม") ("คุณลักษณะของเว็บไซต์") คุณยินยอมที่จะใช้คุณลักษณะของเว็บไซต์ตามเอกสารจาก Pinterest และปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของเรา คุณไม่สามารถวางคุณลักษณะไซต์บนเว็บไซต์หรือบริการที่มีเนื้อหาละเมิด "ข้อกำหนด" เหล่านี้หากปรากฏอยู่ใน Pinterest นอกจากนั้น คุณยอมรับว่าคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานของ Pinterest ที่มีให้จากคุณลักษณะเว็บไซต์ของเรา ได้รับการให้บริการจากเราเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าจะมีการอนุญาตจาก Pinterest

ข. การอนุญาต

i. การรวมคุณลักษณะเว็บไซต์ไว้ในเว็บไซต์หรือบริการของคุณถือว่าคุณได้ยอมรับว่า Pinterest อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลจากคุณและผู้ใช้ของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา คุณยอมรับว่า Pinterest อาจใช้วิธีอัตโนมัติในการวิเคราะห์เว็บไซต์หรือบริการของคุณซึ่งมีการใช้งานคุณลักษณะของเว็บไซต์

ii. คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์อนุญาตให้คุณหรือผู้ใช้โพสต์หรือสร้างเนื้อหาใน "บริการ" ของเรา เมื่อใช้คุณลักษณะเว็บไซต์เหล่านี้ คุณอนุญาตให้ Pinterest และผู้ใช้มีสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 (ข) ไม่มีเงื่อนไขใดในส่วนนี้ที่จำกัดสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่ Pinterest อาจมีต่อเนื้อหาได้

5. นโยบายลิขสิทธิ์

Pinterest ได้นำ “นโยบายด้านลิขสิทธิ์” มาบังคับใช้ตาม “รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล” และกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอื่นๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน นโยบายลิขสิทธิ์

6. ความปลอดภัย

เราใส่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ของเราเสมอ แม้ว่าเราจะทำงานเพื่อปกป้องความปลอดภัยของเนื้อหาและบัญชีของคุณ แต่ Pinterest ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้ เราขอให้คุณเก็บรหัสผ่านของคุณไว้ในที่ปลอดภัย โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันทีเมื่อพบปัญหาหรือเมื่อมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับบัญชีที่สร้างขึ้นในนามของบริษัท องค์กรหรือหน่วยงานอื่น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีได้

7. ลิงก์ เว็บไซต์และบริการต่างๆ ของบุคคลภายนอก

Pinterest อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณา บริการ ข้อเสนอพิเศษของบุคคลภายนอก หรือกิจกรรม หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่ Pinterest ไม่ได้ควบคุมหรือเป็นเจ้าของ เราไม่รับรองหรือรับความรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอก หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์บริการหรือเนื้อหาจาก Pinterest ของบุคคลภายนอก คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง และคุณยอมรับว่า Pinterest ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ บริการหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก

8. การยุติบัญชี

Pinterest อาจยุติหรือระงับสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและใช้งาน "บริการ" นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด จะมีการแจ้งให้ทราบอย่างเหมาะสม เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงของคุณทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ หากเรามีเหตุผลที่ดีพอ ซึ่งรวมถึงการละเมิด "ข้อกำหนด" เหล่านี้ หรือแนวทางการใช้ชุมชนของเรา หลังจากการยุติบัญชีแล้ว คุณยังคงมีข้อผูกพันภายใต้ “ส่วนที่ 3, 4(ข) และ 9 ของ "ข้อกำหนด" เหล่านี้

9. ค่าชดเชย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและระงับ Pinterest และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงานและตัวแทนของบริษัท จากและต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ การฟ้องร้องข้อพิพาท ความต้องการ ความรับผิดความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายที่เหมาะสม และค่าธรรมเนียมการบัญชี (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คำร้องหรือการดำเนินการโดยบุคคลที่สาม) โดยวิธีการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การเข้าถึงหรือการใช้งาน "บริการ" ของเรา (ข) "เนื้อหาของผู้ใช้" ของคุณ หรือ (ค) การละเมิด "ข้อกำหนด" เหล่านี้ของคุณ

10. การสงวนสิทธิ์

“บริการ” ของเราและเนื้อหาทั้งหมดบน Pinterest ให้บริการตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

PINTEREST ปฏิเสธการรับประกันใดๆ และเงื่อนไขการขายสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ล่วงละเมิดและการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเจรจาหรือการใช้ทางการค้า

Pinterest ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อ “เนื้อหาของผู้ใช้” ใดๆ ที่คุณ หรือผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม โพสต์หรือส่งผ่าน “บริการ” ของเรา คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณอาจพบ “เนื้อหาของผู้ใช้” ที่ไม่ถูกต้อง ไม่น่าพอใจ ไม่เหมาะสมต่อเด็กหรือจุดประสงค์ของคุณ

11. การจำกัดความรับผิด

พิจารณาจากขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต PINTEREST จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งโดยทางอ้อม อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นการลงโทษ หรือการสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการสูญหายของข้อมูล การใช้งาน ความนิยม หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทั้งหมดที่ Pinterest จะรับผิดชอบเกี่ยวกับ "บริการ" จะไม่เกินกว่าหนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐฯ (U.S. $100.00) หรือจำนวนเงินที่คุณได้จ่ายสำหรับ "บริการ" ให้กับ PINTEREST เป็นเวลาสามเดือนล่าสุด

ในกรณีที่การอ้างสิทธิ์ ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Pinterest หรือ “บริการ” ของเรา ไม่สามารถตัดสินได้ด้วยกฎหมายที่บังคับใช้หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ คุณและ Pinterest ต่างตกลงว่าการเรียกร้องสิทธิ์หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Pinterest จะได้รับการพิจารณาตัดสินแยกต่างหาก ตาม “ส่วนที่ 13" ของ "ข้อกำหนด" นี้

12. อนุญาโตตุลาการ

สำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่คุณมีกับ Pinterest คุณตกลงที่จะติดต่อเรา และจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทกับกับเราอย่างไม่เป็นทางการก่อน หากเราจำเป็นต้องติดต่อคุณ เราจะติดต่อผ่านทางที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ หาก Pinterest ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทกับคุณอย่างไม่เป็นทางการได้ เราทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะตัดสินข้อพิพาท การอ้างสิทธิ์ หรือข้อโต้แย้ง (ไม่รวมถึงการอ้างสิทธิ์สำหรับคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรม) ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือมีความเชื่อมโยงกับ หรือมีความเกี่ยวข้องกับ “ข้อกำหนด” เหล่านี้ ผ่านทางอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องหรือ (สำหรับการอ้างสิทธิ์ทางคุณสมบัติ) ในการฟ้องร้องคดีในศาลขนาดเล็ก

อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีที่ไม่เป็นทางการในการตัดสินข้อพิพาทเมื่อเทียบกับการฟ้องร้องคดีในศาล ตัวอย่างเช่น อนุญาโตตุลาการใช้อนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางแทนการใช้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำกัดและได้รับการตรวจสอบจากศาลอย่างจำกัด แม้ว่ากระบวนการนี้จะค่อนข้างไม่เป็นทางการ แต่อนุญาโตตุลาการสามารถให้คำตัดสินในเรื่องค่าเสียหายและการชดเชยได้แบบเดียวกับที่ศาลทำ คุณยอมรับว่า โดยการยอมรับ “ข้อกำหนด” การใช้งานเหล่านี้ “กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา” ควบคุมการตีความและการบังคับใช้ข้อกำหนดนี้ และทั้งคุณและ Pinterest ต่างก็สละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือการมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม อนุญาโตตุลาการมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีความ การบังคับใช้ หรืออำนาจบังคับใช้ของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่า “ข้อตกลง” นี้จะสิ้นสุดลงหรือมีการยุติบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ

อนุญาโตตุลาการใดๆ จะดำเนินการโดย “สมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา ("AAA")” ภายใต้ “กฎอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภค” ซึ่งมีผลบังคับใช้กับ AAA ในขณะนั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ คุณสามารถดูแบบฟอร์มได้ที่ www.adr.org อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในประเทศ (หรือเขตศาสนา) ที่คุณอยู่ เว้นแต่ว่าคุณและ Pinterest จะตกลงเป็นอย่างอื่น คู่กรณีแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่ในการจ่ายค่าธรรมเนียมส่งเรื่องให้ AAA ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการและการจัดการตาม “กฎ” ของ AAA เว้นแต่ว่า Pinterest จะจ่ายค่าธรรมเนียมการส่งเรื่อง การจัดการ และอนุญาโตตุลาการที่สมเหตุสมผลให้ หากการอ้างสิทธิ์สำหรับความเสียหายของคุณมีมูลค่าไม่เกิน $75,000 และไม่ได้ไม่เป็นการอ้างสิทธิ์ที่ไร้สาระ (ตามที่ประเมินโดยมาตรฐานที่ระบุไว้ใน Federal Rule of Civil Procedure 11(b)) หากการอ้างสิทธิ์ความเสียหายของคุณมีมูลค่า $10,000 หรือน้อยกว่า เราตกลงให้คุณเลือกได้ว่าอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยยึดเอาเอกสารที่ส่งให้อนุญาโตตุลาการแต่เพียงอย่างเดียว ผ่านการพิจารณาคดีทางโทรศัพท์ หรือการมาปรากฏตัวเพื่อพิจารณาคดีตามที่ได้กำหนดไว้ใน “กฎ” ของ AAA หากการอ้างสิทธิ์ของคุณเป็นมูลค่ามากกว่า $10,000 สิทธิ์ในการพิจารณาคดีจะถูกกำหนดโดย “กฎ” ของ AAA ไม่ว่าอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการด้วยวิธีใด อนุญาโตตุลาการจะออกเอกสารการตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเหตุผล อธิบายสิ่งที่พบและข้อสรุปที่ทำให้ได้คำตัดสินนั้น และการตัดสินใดๆ เกี่ยวกับคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการอาจได้รับการนำขึ้นศาลที่มีเขตอำนาจได้ ไม่มีเงื่อนไขใดใน “ส่วน” นี้ที่ห้ามไม่ให้คู่กรณีฝ่ายใดยื่นเรื่องต่อศาล หรือขอความเป็นธรรมอื่นใดจากศาล รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการเข้าถึง “บริการ” โดยไม่ได้รับอนุญาต การอ้างสิทธิ์ทั้งหมดต้องทำในฐานะปัจเจกบุคคลจากคู่กรณี และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มที่อ้างขึ้นใดๆ หรือการดำเนินการที่เป็นตัวแทน และเว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการอาจไม่สามารถรวมการอ้างสิทธิ์ความเสียหายของบุคคลมากกว่าหนึ่งรายได้ คุณยอมรับว่า ด้วยการเข้าร่วมข้อกำหนดเหล่านี้ คุณและ Pinterest ต่างสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือการมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ไม่มีเงื่อนไขใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่าที่จะมีผลให้คุณได้รับการยกเว้นในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับคุณได้ ในกรณีที่การอ้างสิทธิ์ความเสียหาย ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Pinterest หรือ “บริการ” ของเรา ไม่สามารถตัดสินด้วยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ได้ คุณและ Pinterest ต่างยอมรับว่าการอ้างสิทธิ์หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Pinterest จะได้รับการพิจารณาตัดสินแยกต่างหาก ตาม “ส่วนที่ 13 ของ "ข้อกำหนด" เหล่านี้

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

“ข้อกำหนด” เหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของ “รัฐแคลิฟอร์เนีย” โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายของรัฐ สถานที่ที่มีเขตอำนาจศาลพิเศษสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก หรือมีความเชื่อมโยงกับ "ข้อตกลง" นี้คือ “ซานฟรานซิสโก เคาน์ตี, แคลิฟอร์เนีย” หรือ “ศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตภาคเหนือของแคลิฟอร์เนีย” และข้อพิพาทของเราจะได้รับการตัดสินภายใต้กฎหมายของแคลิฟอร์เนีย

14. ข้อกำหนดทั่วไป

ขั้นตอนการแจ้งเตือนและการเปลี่ยนแปลง “ข้อกำหนด” เหล่านี้

เราสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการในการแจ้งเตือนคุณ และคุณตกลงที่จะรับการแจ้งทางกฎหมายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากเราเลือกใช้ เราอาจทำการแก้ไข “ข้อกำหนด” เหล่านี้เป็นครั้งคราวและเวอร์ชันล่าสุดจะได้รับการประกาศอยู่บนเว็บไซต์ของเราเสมอ หากมีการแก้ไขซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราจะแจ้งให้คุณทราบ

เมื่อคุณยังคงเข้าถึงหรือใช้งาน "บริการ" ภายหลังที่การแก้ไขมีผลบังคับใช้แล้ว คุณยอมรับที่จะผูกพันตาม "ข้อกำหนด" ที่แก้ไขใหม่ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใหม่ โปรดหยุดใช้ "บริการ"

การโอนสิทธิ์

ข้อกำหนด รวมถึงสิทธิ์และใบอนุญาตใดๆ ที่ให้สิทธิ์ในที่นี้ จะไม่สามารถทำการถ่ายโอนหรือโอนสิทธิ์ได้ แต่ Pinterest สามารถทำการโอนสิทธิ์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด การพยายามถ่ายโอนหรือโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ละเมิดต่อข้อตกลงจะถือเป็นโมฆะ

ข้อตกลงทั้งหมด/การเป็นโมฆะ

"ข้อกำหนด" เหล่านี้รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อแก้ไขใดๆ และข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณอาจมีกับ Pinterest ในส่วนที่เกี่ยวกับ "บริการ" จะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Pinterest เกี่ยวกับ "บริการ" และใช้แทนที่ข้อกำหนดใดๆ ที่คุณมีกับ Pinterest เกี่ยวกับ "บริการ" ก่อนหน้านี้ หากบทบัญญัติใดๆ ใน "ข้อกำหนด" นี้ถือว่าไม่ถูกต้องบทบัญญัติดังกล่าวจะถูกจำกัดหรือตัดออกเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นและบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

การไม่สละสิทธิ์

การไม่สละสิทธิ์ใน “ข้อกำหนด” ใดเหล่านี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดนั้นหรือข้อกำหนดอื่นๆ และการที่ Pinterest ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์หรือข้อกำหนดภายใต้ “ข้อกำหนด” เหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดดังกล่าว

คู่ค้า

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา “ข้อกำหนด” เหล่านี้คือสัญญาระหว่างคุณกับ Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107 หากคุณอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา “ข้อกำหนด” เหล่านี้คือสัญญาระหว่างคุณและ Pinterest Europe Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไอร์แลนด์ มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

สำหรับหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา หากคุณเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา การใช้ Pinterest ของคุณอยู่ภายใต้ "ข้อกำหนด" และ ข้อแก้ไขนี้

สำหรับหน่วยงานรัฐบาลและท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา หากคุณเป็นหน่วยงานรัฐบาลของรัฐหรือท้องถิ่นในสหรัฐฯ ข้อแก้ไขนี้จะมีผลกับ "ข้อกำหนด" เหล่านี้

 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2018