กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์สำหรับการตลาดของแบรนด์ความงาม

ผู้คนใช้ Pinterest เพื่อหาไอเดียในการเปลี่ยนลุค มีคนกว่า 30 ล้านคนบันทึกไอเดียทรงผมและความงามกว่า 1,100 ล้านอย่าง ผู้ใช้พินจำนวนนี้กำลังทำให้ฝันเป็นจริง โดย 51% กล่าวว่า Pinterest มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องความงาม 

เราวิเคราะห์พินทรงผมและความงามยอดนิยมและได้เคล็ดลับต่อไปนี้

1,100 ล้าน
พินทรงผมและความงาม
30 ล้าน
ผู้ที่บันทึกพินทรงผมและความงาม
แสดงวิธีใช้สินค้า

ผู้ใช้ Pinterest ต้องการเห็นว่าคนอื่นๆ ใช้สินค้าเกี่ยวกับความนั้นแล้วเป็นอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ พินความงามที่แสดงภาพสินค้าในสถานการณ์จริงจะมียอดคลิกโดยเฉลี่ยที่สูงกว่าถึง 50% และพินที่เน้นภาพคนจะมียอดคลิกที่สูงกว่าถึง 21%

เพิ่มเนื้อหาสอนเพื่อทำให้พินมีประโยชน์และน่าบันทึกมากขึ้นอีก พินความงามที่มีวิธีทำเป็นขั้นตอนอาจมียอดบันทึกที่สูงกว่าถึง 78%

ไฮไลต์แบรนด์ของคุณ

การเพิ่มแบรนด์ลงในภาพพินช่วยให้ผู้คนจดจำสินค้าของคุณได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ไอเดียที่แชร์กับผู้ชม นอกจากนั้นพินความงามที่มีภาพสินค้าแบรนด์อาจมียอดบันทึกที่สูงกว่าถึง 21% !

ข้อมูลภายในของ Pinterest ปี 2015, 2016