สถิติประชากรผู้ชม Pinterest

250 ล้าน
ผู้ชมที่ใช้ Pinterest ทุกเดือน
50%+
ทั่วโลก
80%
ของผู้ชมใน Pinterest ที่ใช้แอปโทรศัพท์มือถือของเรา
50%+
ของผู้ที่ลงทะเบียนใหม่เป็นผู้ชาย
ผู้ชมใช้ Pinterest ในการวางแผน

ผู้ปักพินมีอยู่ทั่วโลก แต่พวกเขามีลักษณะที่สำคัญเดียวกัน คือพวกเขาแสวงหาความคิดที่เป็นแรงบันดาลใจและมีประโยชน์ บรรดาผู้ชมใช้ Pinterest ในการวางแผนชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารเย็นที่เรียบง่าย เทคนิคการตกแต่งบ้าน หรือรองเท้าเก๋ๆ สักคู่

ที่มา: Pinterest analysis 2016; comScore ต.ค. 2016