Ako používať značku Pinterest v marketingových materiáloch

Logo Pinterestu vyhotovené s rôznymi výraznými farbami a pozadiami

Všeobecné pravidlá na používanie nášho obsahu so značkou a zobrazovanie obsahu na Pintereste nájdete v týchto usmerneniach pre značku Pinterestu. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky médiá vrátane nápisov v predajniach, obalov, digitálnych médií a vysielania.

Sme radi, že chcete propagovať svoju činnosť a obsah na Pintereste. Uistite sa však, aby vaše reklamy a marketingové materiály nenaznačovali, že Pinterest sponzoruje vaše ponuky alebo je k vašej značke akýmkoľvek spôsobom formálne pridružený.

Základné informácie

Logo Pinterestu

 • Používajte iba znak Pinterestu (nepoužívajte našu vodotlač)

 • Keď použijete náš znak, vždy pridajte výzvu k akcii

 • Keď náš znak použijete v neinteraktívnom prostredí, vždy pridajte názov svojho účtu na Pintereste

 • Vždy používajte naše šablóny znakov, aby bol text výzvy k akcii primerane veľký vzhľadom na znak Pinterestu

Obrázky produktov

 • Odkážte v rámci formátu aj na svoj účet na Pintereste

 • Obrázky rozhrania sa musia zhodovať s ukazovaným zariadením (napr. na mobilnom zobrazení sa musí zobrazovať mobilné rozhranie a pod.)

Jazyk

 • Vždy, keď spomeniete Pinterest, nezabudnite pridať aj odkaz na svoj účet na Pintereste

 • Prijateľné spôsoby, ako odkázať na svoj účet:
  Sledujte nás na Pintereste
  Nájdite nás na Pintereste

 • Prijateľné spôsoby uvádzania pinov:
  Nájdite viac nápadov na Pintereste
  Získajte inšpiráciu na Pintereste
  Obľúbené na Pintereste

 • Nevhodné slovné spojenia:
  Najpopulárnejšie na Pintereste
  Najpopulárnejšie piny

Celá príručka

Naše logo

Naším hlavným logom je krúžok s vyrazeným písmenom „P“ v strede. Používajte formát EPS a obrázky vo formáte PNG vo vysokom rozlíšení, ktoré sú dostupné nižšie. Hoci je naše hlavné logo červené, môže byť prispôsobené aj farbám okolia, aby ladilo k materiálom vašej značky. Okrem zmeny farby podľa okolia naše logo nemeňte pomocou žiadnych iných prvkov, ako sú napríklad filtre či efekty.

Príklady loga

Svetloružové logo Pinterestu v červenom krúžku na svetloružovom pozadí

Naše hlavné červené logo na svetlom pozadí

Čierne logo Pinterestu v bielom kruhu na čiernom pozadí

Môžete tiež využiť čiernu alebo bielu

Zelené logo Pinterestu v žltom kruhu na zelenom pozadí

Použitie farby podľa okolia

Svetlofialové logo Pinterestu v modrom krúžku na svetlofialovom pozadí

Použitie farby podľa okolia

Čomu sa vyhnúť, keď používate naše logo

Prečiarknutý obrázok s bielym logom Pinterestu v červenom krúžku na tmavomodrom pozadí

Nepridávajte k nášmu logu obrys. Ak logo nie je dostatočne kontrastné, použite radšej inú farbu, prípadne bielu alebo čiernu.

Prečiarknutý obrázok so sivým logom Pinterestu v oranžovom krúžku vrhajúcom tieň na svetložltom pozadí

Nepridávajte na naše logo filtre alebo efekty.

Prečiarknutý obrázok s bielym logom Pinterestu v červenom krúžku na svetlofialovom pozadí

Nevypĺňajte písmeno P bielou farbou alebo farbou, ktorá sa líši od pozadia. Logo by malo vždy pôsobiť tak, že písmeno je v jeho strede vyrazené.

Prečiarknutý obrázok s logom Pinterestu vyblednutej oranžovej farby v svetlozelenom krúžku na svetlooranžovom pozadí

V záujme dobrej čitateľnosti nepoužívajte farby, ktoré nie sú dostatočne kontrastné.

Prečiarknutý obrázok troch ružových log Pinterestu bez krúžkov na ružovom pozadí

Písmeno P by sa nikdy nemalo nachádzať v inom tvare alebo by nemalo byť odstránené z kruhu.

Slová „Sledujte na“ a oranžové logo Pinterestu v čiernom krúžku na oranžovom pozadí

Súbory výziev k akcii

Ponúkame šablóny interaktívnych súborov výziev k akcii, ktoré uvádzajú aj prepojenie na váš účet na Pintereste. Môžete si vymyslieť aj vlastný formát podľa pokynov nižšie.

Pokyny na vytvorenie súboru interaktívnej výzvy k akcii

Slová „Sledujte na“ a ružové logo Pinterestu v čiernom krúžku na ružovom pozadí

Sledujte
Jednoduchý súbor výzvy na sledovanie

Slová „Sledujte na“ a ružové logo Pinterestu vo vyplnenom čiernom rámčeku na ružovom pozadí

Vyplnený rámček
Typ tlačidla s presmerovaním na váš účet

Slová „Sledujte na“ a ružové logo Pinterestu v čiernom rámčeku s obrysom na ružovom pozadí

Rámček s obrysom
Typ tlačidla s presmerovaním na váš účet

Pokyny na vytvorenie statického súboru výzvy k akcii
Pri vytváraní statických, neinteraktívnych výziev k akcii, ktoré majú ľudí presmerovať na váš profil na Pintereste, sa riaďte týmito pokynmi. Ak vaše publikum Pinterest už pozná, bude stačiť, ak použijete svoj názov účtu na Pintereste. Ak vaše publikum Pinterest nepozná, bude zrozumiteľnejšie, ak napíšete celú adresu URL svojho účtu. V oboch prípadoch môžete použiť typ písma svojej značky.

Vycentrovaná výzva k akcii Pinterestu svetlomodrej farby v čiernom kruhu a vzorový názov účtu na svetlomodrom pozadí

Vycentrovaná výzva k akcii
Znak Pinterestu je vycentrovaný nad výzvou a názvom vášho účtu

Výzva k akcii Pinterestu svetlomodrej farby v čiernom kruhu so zarovnaním vľavo a vzorový názov účtu na svetlomodrom pozadí

Výzva k akcii zarovnaná vľavo
Znak Pinterestu je umiestnený vľavo od výzvy k akcii a vášho názvu účtu

Vycentrované logo Pinterestu svetlomodrej farby v čiernom kruhu a vzorová adresa URL účtu na svetlomodrom pozadí

Vycentrovaná adresa URL
Znak Pinterestu je vycentrovaný nad celou adresou URL účtu

Výzva k akcii a logo Pinterestu svetlomodrej farby v čiernom kruhu so zarovnaním vľavo a vzorová adresa URL účtu na svetlomodrom pozadí

Adresa URL zarovnaná vľavo
Znak Pinterestu je umiestnený vľavo od výzvy k akcii a vášho názvu účtu.
Poznámka: Výzva k akcii by nemala obsahovať výraz „Pinterest“, pretože ten je už uvedený v adrese URL.

Vzorová adresa URL vycentrovaná na svetlomodrom pozadí

Len adresa URL účtu
Celá adresa URL vášho účtu na Pintereste sa zobrazí bez nášho znaku.

Vzorová adresa URL a výzva k akcii Pinterestu vycentrovaná na svetlomodrom pozadí

Výzva k akcii a URL adresa účtu
Zobrazí sa výzva k akcii a celá adresa URL účtu bez nášho znaku.

Poznámka: Výzva k akcii by nemala uvádzať výraz „Pinterest“, pretože už je uvedený v adrese URL.

Farba súboru výziev k akcii

Podobne ako pri výbere farby loga podľa okolia môže aj farba súboru výzvy k akcii využívať farby podľa okolia, aby ladila k materiálom vašej značky.

Výzva k akcii a logo Pinterestu krémovej farby v tmavomodrom kruhu, vycentrované na pozadí krémovej farby
Zelená výzva k akcii a zelené logo Pinterestu v žltom kruhu, vycentrované na zelenom pozadí

Čomu sa vyhnúť

Prečiarknutý obrázok výzvy k akcii a loga Pinterestu ružovej farby v červenom krúžku s ružovým pozadím

Použite jednotnú farbu, prípadne čiernu alebo bielu na celý výraz. Nepoužívajte logo odlišnej farby.

Použitie ružovej a modrej farby na vzorovej adrese URL účtu s tmavomodrým pozadím

Na súbory výziev k akcii používajte vždy len jednu farbu.

Vysielanie a sociálne siete

Súbory výziev k akcii vo vysielaní alebo na sociálnych sieťach by vždy mali zahŕňať jasný odkaz na váš profil na Pintereste. Použitie nášho znaku bez odkazu na váš vlastný účet by mohlo vzbudzovať nesprávny dojem, že sme partnermi, sponzormi alebo že vás podporujeme.

Ak chcete Pinterest používať vo videu, televízii alebo filme, musíte svojmu partnerskému manažérovi v Pintereste odoslať formulár so žiadosťou. Partnerský manažér musí zvážiť každé potenciálne použitie. Aby ste sa vyhli omeškaniu v produkcii, kontaktujte nás aspoň 10 pracovných dní vopred.

Slová „Sledujte na“ a oranžové logo Pinterestu v čiernom krúžku na oranžovom pozadí

Pri formátoch na vysielanie a sociálne siete sa odporúča použiť vycentrované súbory výziev k akcii.

Jazyk

Prijateľný text výzvy k akcii

Našou hlavnou výzvou k akcii je „Sledujte na Pintereste“. Ak chcete odkázať na svoj účet, môžete použiť aj nasledujúce výrazy:

Sledujte nás na Pintereste
Obľúbené na Pintereste
Nájdite nás na Pintereste
Navštívte nás na Pintereste
Nájdite viac nápadov na Pintereste
Získajte inšpiráciu na Pintereste

Neprijateľné výrazy
Za žiadnych okolností pri odkazovaní na Pinterest nepoužívajte nasledujúce výrazy:

Najpopulárnejšie na Pintereste
Najpopulárnejšie piny
Výrazy, ktoré používajú sloveso „pripnúť“ (namiesto toho používajte „uložiť“)

Kedy môžete použiť výraz „Obľúbené na Pintereste“?
Pin sa považuje za obľúbený, ak v rámci analytických prehľadov Pinterestu vykazuje veľké množstvo zobrazení, kliknutí a uložení. Nezabúdajte, že analytické prehľady na Pintereste zobrazujú iba výkonnosť vašich vlastných pinov. Aby ste poskytli ten správny kontext, za všetky označenia „Obľúbené na Pintereste“ vždy pridajte svoju vlastnú URL adresu na Pintereste.Názvy a obrázky pre aplikácie a služby
Ak vytvárate aplikáciu, webovú lokalitu či iné služby navrhnuté tak, aby sa používali na Pintereste, vymyslite si vlastné označenia, ktoré nepoužívajú prvky značky Pinterest.

Vo svojom mene/názve ani v názve domény nepoužívajte slovo pin, Pinterest ani žiadne varianty slova „Pinterest“.

Značky, logá, grafické prvky Pinterestu ani podobné variácie nepoužívajte ako súčasť svojho loga alebo označenia.

Pohľad cez rameno černocha, ktorý si prezerá piny mobile

Vyobrazenia produktov

Keď vo svojich marketingových materiáloch zobrazujete stránky Pinterestu, stále dbajte na to, aby sa zobrazené rozhranie zhodovalo so zariadením, ktoré ukazujete. Príklad: Ak zobrazujete Pinterest na fotografii telefónu, uistite sa, že ukazujete príslušné mobilné rozhranie Pinterestu. Platí to aj pre zobrazenia na tablete alebo osobnom počítači. Toto pravidlo platí pre všetky prvky Pinterestu vrátane pinov, násteniek, zobrazenia mriežky alebo akýchkoľvek iných prvkov.

Upozorňujeme, že sami zodpovedáte za získanie všetkých práv na všetky obrázky prezentované vo vašich marketingových materiáloch.

Obsah pre tlač

Materiály pre médiá nájdete v balíkoch nižšie.

Piny na obrazovke mobilu vycentrované na svetlofialovom pozadí

Obrázky produktov

Zobraziť snímky

Počítačová obrazovka plná rôznych pinov s jedlom

Zábery našich produktov a používateľov Pinterestu

Zobraziť zábery

Obrovská replika červeného špendlíka medzi bielymi balónmi v salóniku sídla spoločnosti Pinterest

Zábery našich kancelárií a zamestnancov

Zobraziť zábery

Evan Sharp, spoluzakladateľ a hlavný kreatívny riaditeľ, a Ben Silbermann, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ, pózujú pred sivým tehlovým múrom

Fotky vedúcich predstaviteľov
Ben Silbermann, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ


Evan Sharp, spoluzakladateľ a hlavný kreatívny riaditeľ

Zobraziť fotky

Otázky tlače

Požiadavky tlače
E-mail: press@pinterest.com
Odpovieme len predstaviteľom tlače. V prípade iných otázok sa obráťte na naše centrum pomoci.

Požiadajte o hovorcu
Vyplňte náš formulár na kontakt s hovorcom

Prihláste sa na odber
Získajte informačný kanál RSS