Warunki korzystania z usługi dla firm

(Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.)

Dziękujemy za korzystanie z Pinteresta.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi dla firm („Warunki”) regulują dostęp i korzystanie z witryny Pinteresta, jej aplikacji, interfejsów API i widgetów („Pinterest” lub „Usługa”) przez firmy. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania. Tworząc konto zgodnie z niniejszymi Warunkami („Konto firmowe”) lub uzyskując dostęp do Usługi bądź korzystając z niej, zgadzasz się podlegać niniejszym Warunkom oraz naszej Polityce prywatności i Wytycznym społeczności.

1. Nasza usługa

Pinterest pomaga Ci odkrywać nowe rzeczy i robić to, co kochasz. W tym celu pokazujemy Ci rzeczy, które naszym zdaniem będą odpowiednie, ciekawe i dopasowane do Ciebie w oparciu o Twoje działania w naszej witrynie internetowej i poza nią. Abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, musimy mieć możliwość Cię zidentyfikować i poznać Twoje zainteresowania. Niektóre z pokazywanych przez nas rzeczy są promowane przez reklamodawców. W ramach naszych usług staramy się, aby także promowane treści były trafne i interesujące dla Ciebie. Promowane treści poznasz po wyraźnym oznakowaniu.

2. Korzystanie z Pinteresta

a. Kto może korzystać z Pinteresta?

Możesz korzystać z naszej Usługi tylko wtedy, gdy jesteś w stanie zawrzeć prawnie wiążącą umowę z Pinterestem, i tylko w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami i wszystkimi stosownymi przepisami prawa. Podczas tworzenia konta firmowego na Pintereście musisz podać nam poprawne i pełne dane. Nie możesz korzystać z naszej Usługi, jeśli stanowiłoby to naruszenie sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone. Zgadzając się na niniejsze Warunki, oświadczasz, że nie obejmują Cię sankcje, nie znajdujesz się kraju objętym sankcjami ani w żaden inny sposób nie podlegasz sankcjom nałożonym przez Stany Zjednoczone. Korzystanie lub uzyskiwanie dostępu przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione. Jeśli otwierasz konto w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu, wtedy (a) „Ty” obejmuje Ciebie i ten podmiot oraz (b) oświadczasz, że masz upoważnienie do udzielania wszystkich pozwoleń i licencji wymienionych w niniejszych Warunkach oraz do prawnego związania podmiotu niniejszymi Warunkami, a także zgadzasz się na niniejsze Warunki w imieniu podmiotu. Nasza Usługa może obejmować oprogramowanie pobierane na komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie. Zgadzasz się, że możemy automatycznie zaktualizować to oprogramowanie, a niniejsze Warunki będą miały także zastosowanie do wszelkich aktualizacji.

b. Licencja, której Ci udzielamy

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i naszych zasad (w tym Wytycznych społeczności), przyznajemy Ci ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną i odwoływalną licencję na korzystanie z naszej Usługi.

3. Twoje treści

a. Publikowanie treści

Pinterest pozwala na zamieszczanie treści, w tym zdjęć, komentarzy, linków i innych materiałów. Wszystko, co publikujesz lub w inny sposób udostępniasz w obrębie Pinteresta, jest określane jako „Treści użytkownika”. Masz wszelkie prawa do Treści użytkownika publikowanych przez Ciebie na Pintereście oraz ponosisz za nie pełną odpowiedzialność.

b. Jak Pinterest i inni użytkownicy mogą korzystać z Twoich treści?

Udzielasz Pinterestowi i jego użytkownikom niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, globalnej licencji do wykorzystywania, przechowywania, wyświetlania, odtwarzania, zapisywania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, wykonywania i rozpowszechniania Treści użytkownika na Pintereście wyłącznie w celu obsługiwania, rozwijania, świadczenia i używania Usługi. Zapisy niniejszych Warunków nie ograniczają innych praw, które Pinterest może mieć do Treści użytkownika, na przykład na podstawie innych licencji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji Treści użytkownika lub też zmiany sposobu, w jaki są one używane w Usłudze z jakiegokolwiek powodu. Obejmuje to Treści użytkownika, które według nas naruszają niniejsze Warunki, nasze Wytyczne społeczności lub inne zasady.

c. Jak długo przechowujemy Twoje treści?

Po zamknięciu lub dezaktywacji Twojego konta bądź w przypadku gdy usuniesz jakiekolwiek Treści użytkownika z Pinteresta, możemy zachować Treści użytkownika przez uzasadniony biznesowo czas w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji lub przeprowadzania audytów. Ponadto Pinterest i jego użytkownicy mogą zachować i kontynuować używanie, przechowywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zapisywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, wykonywanie i rozpowszechnianie Treści użytkownika, które inni użytkownicy zachowali lub udostępnili za pomocą usługi Pinteresta.

d. Twoja odpowiedzialność za treści:

i. wobec Pinteresta i naszej społeczności

Pinterest zapewnia kreatywne i pozytywne miejsce dla Ciebie i innych użytkowników do odkrywania i udostępniania tego, co uwielbiasz. Aby tak było, musisz przestrzegać naszej Etykiety przypinania oraz postępować zgodnie z naszą polityką, w tym z Wytycznymi społeczności. Nie możesz zamieszczać Treści użytkownika, które naruszają lub zachęcają do czynów, które naruszają prawo i przepisy, w tym m.in. prawo i przepisy mające zastosowanie do danej organizacji i przepisów ustawowych lub wykonawczych mających zastosowanie do reklamy. Ponosisz odpowiedzialność za Treści użytkownika i treści stron trzecich zamieszczone na swoich tablicach oraz oświadczasz, że Treści użytkownika oraz wszelkie treści stron trzecich zamieszczone na Twoich tablicach są zgodne z obowiązującym prawem i przepisami. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, zobowiązujesz się nie używać, modyfikować, powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, udzielać licencji ani w inny sposób korzystać z naszej Usługi bez naszej zgody.

ii. wobec stron trzecich

Pinterest szanuje prawa twórców i właścicieli treści będących stronami trzecimi i oczekuje od Ciebie tego samego. W związku z tym zgadzasz się, że żadna Treść użytkownika, którą publikujesz na Pintereście, nie narusza i nie będzie naruszać żadnych przepisów prawnych ani praw stron trzecich.

e. Twoja opinia zwrotna

Cenimy sobie kontakt z naszymi użytkownikami i zawsze jesteśmy zainteresowani poznawaniem sposobów, które pozwolą nam uczynić Pinterest jeszcze bardziej niesamowitym. Jeśli zechcesz przesłać nam komentarz, pomysły lub opinię, zgadzasz się, abyśmy mogli z nich swobodnie korzystać, bez ograniczeń ani wynagrodzenia dla Ciebie. Akceptując przesłane informacje, Pinterest nie zrzeka się jakichkolwiek praw do użycia podobnej lub powiązanej opinii zwrotnej znanej wcześniej Pinterestowi lub zgłoszonej przez jego pracowników bądź otrzymanej od źródeł innych niż Ty.

4. Narzędzia dla właścicieli stron

a. Funkcje strony

Oferujemy produkty, których witryny i programiści mogą użyć do oferowania funkcji i funkcjonalności Pinteresta swoim użytkownikom (np. przyciski „Zapisz”, „Pin It” i „Obserwuj”) („Funkcje strony”). Zgadzasz się używać Funkcji strony tylko w sposób przedstawiony w dokumentacji Pinteresta oraz zgodnie z naszymi zasadami i wytycznymi brandingowymi. Nie możesz umieszczać Funkcji strony w witrynie lub w usłudze o treści, która naruszałaby niniejsze Warunki, jeśli zostałaby wyświetlona na Pintereście. Zgadzasz się także, że funkcje i funkcjonalności Pinteresta dostarczane przez nasze Funkcje strony będą dostarczane wyłącznie przez nasze Funkcje strony, o ile Pinterest nie postanowi inaczej.

b. Pozwolenia

i. Umieszczając Funkcje strony w swojej witrynie lub usłudze, zgadzasz się, że Pinterest może zbierać i wykorzystywać dane otrzymane od Ciebie i Twoich użytkowników, jak opisano w naszej Polityce prywatności. Zgadzasz się także, że Pinterest może korzystać ze zautomatyzowanych metod do analizy Twojej witryny lub usługi, w której zostały wdrożone Funkcje strony.

ii.  Niektóre Funkcje strony pozwalają Tobie lub innym użytkownikom na publikację lub udostępnianie w inny sposób treści w naszej Usłudze. Korzystając z tych Funkcji strony, udzielasz Pinterestowi i jego użytkownikom pozwolenia na używanie takiej treści, jak określono w sekcji 3(b). Żadne z postanowień w niniejszej sekcji nie ogranicza innych praw, które Pinterest może mieć do treści.

5. Zasady dotyczące praw autorskich

Pinterest przyjął i wdrożył Zasady ochrony praw autorskich zgodnie z Digital Millennium Copyright Act i innymi obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze Zasady dotyczące praw autorskich.

6. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo Twoim treściom i kontu, Pinterest nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń. Pamiętaj, aby dbać o bezpieczeństwo swojego hasła. Powiadom nas natychmiast, gdy zauważysz jakiekolwiek naruszenie lub nieautoryzowany dostęp do konta. W przypadku kont tworzonych w imieniu firmy, organizacji lub innej jednostki, odpowiadasz za zapewnienie, że tylko autoryzowane osoby będą miały dostęp do konta.

7. Linki, witryny i usługi zewnętrzne

Pinterest może zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych, reklamodawców, usług, ofert specjalnych i innych zdarzeń lub działań, które nie są własnością Pinteresta lub nie są kontrolowane przez serwis. Nie popieramy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek tego typu zewnętrzne witryny, informacje, materiały, produkty lub usługi. Jeśli uzyskasz dostęp do jakiejkolwiek zewnętrznej witryny internetowej, usługi lub treści poprzez Pinteresta, robisz to na własne ryzyko i zgadzasz się, że Pinterest nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania lub dostępu do jakiejkolwiek zewnętrznej witryny, usługi lub treści.

6. Rozwiązanie umowy

Pinterest może wypowiedzieć lub zawiesić prawo użytkownika do dostępu lub do korzystania z Usługi z dowolnego powodu i z odpowiednim wyprzedzeniem. Możemy wypowiedzieć je lub zawiesić w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jeśli mamy ku temu dobry powód, włącznie z naruszeniem niniejszych Warunków lub naszych Wytycznych społeczności. Po rozwiązaniu umowy nadal obowiązują Cię sekcje 3, 4(b) i 9 niniejszych Warunków.

9. Odszkodowania

Zgadzasz się zabezpieczać i chronić Pinteresta oraz naszych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników oraz agentów przed wszelkimi roszczeniami, pozwami, postępowaniami, sporami, żądaniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym, bez ograniczeń, rozsądnymi kosztami prawnymi i księgowymi (w tym kosztami obrony przed roszczeniami, pozwami lub postępowaniami wniesionymi przez strony trzecie), w dowolny sposób związany z (a) Twoim dostępem do naszej Usługi lub korzystaniem z niej, (b) Twoją Treścią użytkownika lub (c) naruszeniem przez Ciebie dowolnego z niniejszych Warunków.

10. Wyłączenie odpowiedzialności

Nasza Usługa i wszystkie treści na Pintereście są dostarczane w formie „takich, jakimi są”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych.

PINTEREST WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE DEKLARACJE I GWARANCJE, NIE OGRANICZAJĄC DO WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI NIEZAWODNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI, WSZELKIE GWARANCJI WYNIKAJĄCE Z TYTUŁU UŻYWANIA LUB HANDLU.

Pinterest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści użytkownika, które Ty lub inni użytkownicy albo osoby trzecie umieszczacie lub wysyłacie przy użyciu naszej Usługi. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może być narażony(a) na Treści użytkownika, które są niedokładne, obraźliwe, nieodpowiednie dla dzieci albo w inny sposób sprzeczne ze swoim celem.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO PINTEREST NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SANKCYJNE, JAK RÓWNIEŻ UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, PONIESIONYCH POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, UTRATĘ DANYCH LUB INNE STRATY. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PINTERESTA W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD) LUB KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ CIEBIE PINTERESTOWI ZA USŁUGĘ W CIĄGU POPRZEDNICH TRZECH MIESIĘCY

W zakresie, w jakim roszczenie, spór lub kontrowersje dotyczące Pinteresta lub naszych usług nie są możliwe do poddania arbitrażowi, zgodnie z obowiązującym prawem lub w inny sposób, zarówno Ty, jak i Pinterest zgadzacie się, że wszelkie roszczenia lub spory dotyczące Pinteresta będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z sekcją 13 niniejszych Warunków.

12. Arbitraż

W przypadku jakiegokolwiek sporu z Pinterestem zgadzasz się najpierw skontaktować z nami i podjąć próbę rozwiązania sporu w sposób nieformalny. Jeśli będziemy chcieli się z Tobą skontaktować, zrobimy to pod adresem e-mail powiązanym z Twoim kontem firmowym. Jeśli Pinterest nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu z Tobą drogą nieoficjalną, obie strony zgadzają się rozstrzygnąć wszelkie roszczenia, spory lub kontrowersje (z wyłączeniem roszczeń o zabezpieczenie lub inne godziwe zadośćuczynienia) wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami poprzez wiążący arbitraż lub (dla kwalifikujących się roszczeń) w sądzie ds. drobnych spraw cywilnych.

Arbitraż jest mniej formalnym sposobem rozwiązywania sporów od procesu sądowego. Na przykład w arbitrażu mamy do czynienia z neutralnym arbitrem zamiast sędziego lub ławy przysięgłych i mniejszym zakresem badania dowodów. Arbitraż podlega również bardzo ograniczonej ocenie sądowej. Chociaż ten proces jest bardziej nieformalny, arbitrzy mogą przyznać takie same odszkodowania i zadośćuczynienia jak sąd. Zgadzasz się, że gdy wyrazisz na niniejsze Warunki użytkowania, amerykańska federalna ustawa arbitrażowa (U.S. Federal Arbitration Act) będzie regulować interpretację i egzekwowanie tego przepisu, a Ty i Pinterest zrzekacie się prawa do procesu sądowego przed ławą przysięgłych lub udziału w pozwach zbiorowych. Arbiter ma wyłączne kompetencje do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących wykładni, stosowania lub wykonalności takiej wiążącej umowy arbitrażowej. Niniejsza klauzula arbitrażowa obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej Umowy oraz zamknięciu Twojego Konta firmowego.

Wszelkie arbitraże będą odbywały się pod nadzorem American Arbitration Association („AAA”) na mocy regulaminu arbitrażu konsumenckiego obowiązującego dla AAA, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie. Formularze tej organizacji możesz znaleźć pod adresem www.adr.org. O ile Ty i Pinterest nie uzgodnicie inaczej, arbitraż będzie prowadzony w gminie (lub powiecie), w której zamieszkujesz. Każda ze stron będzie odpowiadać za uiszczenie opłat na rzecz AAA, opłat administracyjnych i honorariów arbitrów, zgodnie z zasadami AAA, z zastrzeżeniem, że Pinterest uiści za Ciebie rozsądną opłatę, opłatę administracyjną i honoraria arbitrów, jeśli Twoje roszczenie o odszkodowanie nie przekracza 75 000 USD i jest poważne (zgodnie ze standardami określonymi w Federalnych zasadach postępowania cywilnego 11(b)). Jeśli Twoje roszczenie dotyczy kwoty 10 000 USD lub mniejszej, zgadzamy się na podjęcie przez Ciebie decyzji, czy arbitraż będzie prowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych arbitrowi, w drodze przesłuchania telefonicznego, czy osobistego, zgodnie z zasadami AAA. Jeśli roszczenie przekracza 10 000 USD, prawo do przesłuchania zostanie określone w Regulaminie AAA. Niezależnie od sposobu przeprowadzenia arbitrażu arbiter wydaje uzasadnioną pisemną decyzję wyjaśniającą zasadnicze ustalenia i wnioski, na których opiera się zasądzenie, a każde orzeczenie dotyczące zasądzenia arbitra może zostać odnotowane w dowolnym sądzie o właściwej jurysdykcji. Zapisy niniejszej sekcji nie stanowią przeszkody dla żadnej ze stron w staraniu o zadośćuczynienie w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub inną godziwą rekompensatę przed sądem w sprawach związanych z bezpieczeństwem danych, własności intelektualnej lub nieautoryzowanego dostępu do Usługi. WSZELKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ WNOSZONE PRZEZ STRONY INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD LUB CZĘŚĆ GRUPY SKŁADAJĄCEJ POZEW ZBIOROWY LUB REPREZENTOWANY. PONADTO, JEŚLI NIE UZGODNIMY INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE SKONSOLIDOWAĆ POZWÓW WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY. PRZYSTĘPUJĄC DO TYCH WARUNKÓW, ZGADZASZ SIĘ, ŻE TY I PINTEREST ZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM.

ZAPISY NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI NIE MAJĄ WPŁYWU NA NIEPODLEGAJĄCE ZRZECZENIU SIĘ PRAWA USTAWOWE, KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ. W zakresie, w jakim roszczenie, spór lub kontrowersje dotyczące Pinteresta lub naszych usług nie są możliwe do poddania arbitrażowi, zgodnie z obowiązującym prawem lub w inny sposób, zarówno Ty, jak i Pinterest zgadzacie się, że wszelkie roszczenia lub spory dotyczące Pinteresta będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z sekcją 13 niniejszych Warunków.

13. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą podlegać prawu stanu Kalifornia z wyjątkiem występujących konfliktów prawnych. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią jest hrabstwo San Francisco w stanie Kalifornia lub Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii, a taki spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem stanu Kalifornia.

14. Postanowienia ogólne

Procedury powiadamiania i zmiany niniejszych Warunków

Pinterest zastrzega sobie prawo do określenia formy i środków dostarczania Ci powiadomień, a Ty zgadzasz się na otrzymywanie powiadomień w sprawach prawnych kanałami elektronicznymi, jeśli tak postanowimy. Możemy w dowolnym czasie skorygować niniejsze Warunki, a ich najbardziej aktualna wersja zawsze będzie opublikowana w naszej witrynie internetowej. Jeżeli wersja, według naszego uznania, stanie się obowiązującą, powiadomimy Cię o tym.

Uzyskując dostęp do Usługi lub używając jej po wejściu w życie poprawek, zgadzasz się na podleganie poprawionym Warunkom. Jeśli nie zgadzasz się na nowe Warunki, przestań korzystać z Usługi.

Cesja

Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na podstawie niniejszej Umowy nie mogą zostać scedowane lub przydzielone przez Ciebie, ale mogą zostać scedowane przez Pinteresta bez ograniczeń. Wszelkie próby cesji z naruszeniem niniejszej umowy będą nieważne.

Cała umowa/rozdzielność postanowień

Niniejsze Warunki, razem z Polityką prywatności i wszelkimi poprawkami oraz wszelkimi dodatkowymi umowami, jakie możesz zawrzeć z Pinterestem, będzie stanowić całą umowę między Tobą a Pinterestem w zakresie Usługi i będzie mieć pierwszeństwo przed jakimikolwiek wcześniejszymi umowami z Pinterestem w odniesieniu do Usługi. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, wtedy to postanowienie zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym koniecznym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy.

Brak odstąpienia

Odstąpienie od któregokolwiek z niniejszych Warunków nie może być uważane za odstąpienie w przyszłości od tego lub innego warunku i niemożność Pinteresta do dochodzenia praw lub postanowień wynikających z niniejszych Warunków nie stanowi odstąpienia od tego prawa lub postanowienia.

Strony

Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, niniejsze Warunki stanowią umowę miedzy Tobą a podmiotem Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107. Jeśli mieszkasz poza granicami Stanów Zjednoczonych, niniejsze Warunki stanowią umowę miedzy Tobą a podmiotem Pinterest Europe Ltd., irlandzką spółką z siedzibą pod adresem: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Amerykańskie agencje rządowe: jeśli reprezentujesz agencję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, korzystanie z Pinteresta podlega niniejszym Warunkom oraz tej poprawce.

Stanowe i lokalne agencje rządowe USA: jeśli reprezentujesz stanową lub lokalną agencję rządową w Stanach Zjednoczonych, ta poprawka ma zastosowanie do niniejszych Warunków.

 

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.