Warunki korzystania z usługi dla firm

Dziękujemy za korzystanie z Pinteresta.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi dla firm („Warunki dla firm”) regulują sposób uzyskiwania dostępu i korzystania ze strony, produktów i usług Pinteresta („Produkty”) do celów komercyjnych. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i skontaktuj się z nami , jeśli masz jakieś pytania. Tworząc Konto Komercyjne, lub uzyskując dostęp do naszych produktów lub korzystając z nich, zgadzasz się podlegać niniejszym Warunkom oraz naszej Polityce prywatności. Potwierdzasz także, że przeczytałeś(aś) nasze Zasady dopuszczalnego użycia i nasze Zasady dotyczące plików cookie i zgadzasz się na nie.

1. Korzystanie z Pinteresta

a. Kto może korzystać z Pinteresta.

Możesz używać naszych produktów tylko wtedy, jeśli możesz zawrzesz wiążącą umowę z Pinterestem i tylko w zgodzie niniejszymi Warunkami i wszystkimi stosownymi przepisami prawa. Podczas tworzenia konta na Pintereście musisz podać nam poprawne i pełne dane. Korzystanie lub uzyskiwanie dostępu przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione. Jeśli otwierasz konto w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu, wtedy (a) „Ty” obejmuje Ciebie i ten podmiot oraz (b) oświadczasz i zapewniasz, że jesteś upoważniony do udzielania wszystkich pozwoleń i licencji wymienionych w niniejszych Warunkach oraz do prawnego wiązania podmiotu niniejszymi Warunkami oraz że zgadzasz się na niniejsze Warunki w imieniu podmiotu. Do naszych Produktów może zaliczać się oprogramowanie pobierane na komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie. Zgadzasz się, że możemy automatycznie zaktualizować te Produkty, a niniejsze Warunki będą miały także zastosowanie do takich aktualizacji.

b. Nasza licencja dla Ciebie.

Zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami (w tym Zasadami dopuszczalnego użycia) udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i odwoływalnej licencji na korzystanie z naszych Produktów.

2. Twoja Treść

a. Publikowanie treści

Pinterest pozwala na zamieszczanie treści, w tym zdjęć, komentarzy, linków i innych materiałów. Wszystko, co umieszczasz lub w jakikolwiek inny sposób udostępniasz w naszych Produktach, określane jest jako „Treści Użytkownika”. Zachowujesz wszelkie prawa do Treści Użytkownika, które umieszczasz na Pintereście i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za nie.

b. Jak Pinterest i inni użytkownicy mogą korzystać z Twojej treści

Udzielasz Pinterestowi i naszym użytkownikom niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej, z prawem do udzielania sublicencji, ogólnoświatowej licencji do używania, przechowywania, wyświetlania, reprodukowania, przepinania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, wykonywania i rozpowszechniania Twoich Treści Użytkownika na Pintereście wyłącznie do celów działania, rozwijania, dostarczania i korzystania z Produktów. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza innych praw, które Pinterest może mieć do Treści Użytkownika, na przykład w ramach innych licencji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji Treści Użytkownika z dowolnego powodu, w tym Treści Użytkownika, które według nas naruszają niniejsze Warunki lub nasze zasady.

c. Jak długo przechowujemy Twoją treść

Po zamknięciu lub wyłączeniu konta lub gdy usuniesz Treść Użytkownika z Pinteresta, możemy zachować Twoją Treść Użytkownika przez uzasadniony z handlowego punktu widzenia okres w celu wykonania kopii zapasowej, archiwizacji lub przeprowadzenia audytu. Co więcej, Pinterest i nasi użytkownicy mogą dalej używać, przechowywać, wyświetlać, reprodukować, przepinać, modyfikować, tworzyć dzieła pochodne, wykonywać i rozpowszechniać dowolną Treść Użytkownika, którą inni użytkownicy zapisali lub udostępnili za pośrednictwem Pinteresta.

d. Twoja odpowiedzialność za treść:

i. wobec Pinteresta i naszej społeczności. Pinterest zapewnia kreatywne i pozytywne miejsce dla Ciebie i innych użytkowników do odkrywania i udostępniania tego, co uwielbiasz. Aby tak było, musisz przestrzegać naszej Etykiety przypinania oraz postępować zgodnie z naszą polityką, w tym Zasadami dopuszczalnego użytkowania. Nie możesz zamieszczać Treści Użytkownika, które naruszają lub zachęcają do czynów, które naruszają prawo i przepisy, w tym m.in. prawo i przepisy mające zastosowanie do danej organizacji i przepisów ustawowych lub wykonawczych mających zastosowanie do reklamy. Jesteś odpowiedzialny za Treści Użytkownika i treści stron trzecich zamieszczonych na swoich tablicach i oświadczasz, że Treści Użytkownika oraz wszelkie treści stron trzecich zamieszczonych na Twoich tablicach są zgodne z obowiązującym prawem i przepisami. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik zobowiązuje się nie używać, modyfikować, powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, udzielać licencji lub w inny sposób korzystać z naszych produktów bez naszej zgody.

ii. Strony trzecie. Pinterest szanuje prawa twórców i właścicieli treści, będących stronami trzecimi, i oczekuje od Ciebie tego samego. W związku z tym zgadzasz się, że żadna Treść Użytkownika, którą publikujesz na Pintereście nie narusza i nie będzie naruszać żadnych przepisów prawnych ani praw stron trzecich.

e. Twoja opinia zwrotna

Cenimy opinie naszych użytkowników i jesteśmy stale zainteresowani poznawaniem sposobów, na jakie możemy uczynić Pinteresta jeszcze lepszym. Jeśli postanowisz przesłać komentarz, pomysł lub opinię, zgadzasz się, że możemy go swobodnie użyć bez żadnych ograniczeń lub zadośćuczynienia. Akceptując przesłane informacje, Pinterest nie zrzeka się jakichkolwiek praw do użycia podobnej lub powiązanej opinii zwrotnej znanej wcześniej Pinterestowi lub zgłoszonej przez jego pracowników lub otrzymanej od źródeł innych niż Ty.

3. Narzędzia dla właścicieli stron

a. Funkcje strony.

Oferujemy produkty, które strony i programiści mogą użyć do oferowania funkcji i funkcjonalności Pinteresta swoim użytkownikom (np. przyciski „Pin It” i „Obserwuj”) („Funkcje strony”). Zgadzasz się używać Funkcji strony tylko w sposób przedstawiony w dokumentacji Pinteresta oraz zgodnie z naszymi zasadami i wytycznymi brandingowymi. Nie możesz umieszczać Funkcji strony na stronie lub w usłudze o treści, która naruszałaby niniejsze Warunki, jeśli zostałaby wyświetlona w naszych Produktach. Zgadzasz się także, że funkcje i funkcjonalności Pinteresta dostarczane przez nasze Funkcje strony będą dostarczane wyłącznie przez nasze Funkcje strony, z wyjątkiem, jeśli Pinterest postanowi inaczej.

b. Pozwolenia

i. Umieszczając Funkcje strony w swojej stronie lub usłudze, zgadzasz się, że Pinterest może zbierać i wykorzystywać dane otrzymane od Ciebie i Twoich użytkowników, jak opisano w naszej polityce prywatności. Zgadzasz się także, że Pinterest może korzystać ze zautomatyzowanych metod do analizy Twojej strony lub usługi, gdzie zostały

ii. Niektóre Funkcje Strony pozwalają Ci lub innym użytkownikom na publikację lub udostępnianie w inny sposób treści w naszych Produktach. Korzystając z tych Funkcji Strony, udzielasz Pinterestowi i jego użytkownikom pozwolenia na używanie takiej treści, jak określono w Sekcji 2(b). Żadne z postanowień niniejszych Sekcji nie ogranicza innych praw, które Pinterest może mieć do treści.

4. Zasady dotyczące praw autorskich

Pinterest przyjął i wdrożył Zasady dotyczące praw autorskich na Pintereście zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act i innymi odpowiednimi przepisami dotyczącymi praw autorskich. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze Zasady dotyczące praw autorskich.

5. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Chociaż pracujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojej treści i konta, Pinterest nie może zagwarantować, że nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa. Bezpiecznie przechowuj swoje hasło. Powiadom nas natychmiast, gdy zauważysz jakiekolwiek naruszenie lub nieautoryzowany dostęp do konta. W przypadku kont tworzonych w imieniu firmy, organizacji lub innej jednostki, odpowiadasz za zapewnienie, że tylko autoryzowane osoby będą miały dostęp do konta.

6. Linki, strony i usługi stron trzecich

Nasze Produkty mogą zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, reklamodawców, usług, ofert specjalnych lub innych wydarzeń lub czynności, które nie znajdują się w posiadaniu Pinteresta lub nie są przez niego kontrolowane. Nie zatwierdzamy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za takie strony internetowe, informacje, materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Jeśli przejdziesz z Pinteresta na stronę internetową, treść lub do usługi strony trzeciej, robisz to na własne ryzyko i zgadzasz się, że Pinterest nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Ciebie z jakiejkolwiek strony internetowej, usługi lub treści strony trzeciej lub uzyskania przez Ciebie dostępu do nich.

7. Zakończenie.

Pinterest może wypowiedzieć lub zawiesić niniejszą licencję w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny lub powiadomienia. W przypadku zakończenia w dalszym ciągu podlegasz Sekcjom 2, 3(b) i 7-13 niniejszych Warunków.

8. Zabezpieczenie

Zgadzasz się zabezpieczać i chronić Pinteresta oraz naszych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników oraz agentów przed wszelkimi roszczeniami, pozwami, postępowaniami, sporami, żądaniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym, bez ograniczeń, rozsądnymi kosztami prawnymi i księgowymi (w tym kosztami obrony przed roszczeniami, pozwami lub postępowaniami wniesionymi przez strony trzecie), w dowolny sposób związany z (a) Twoim dostępem do naszych Produktów lub korzystaniem z nich, (b) Twoją Treścią Użytkownika lub (c) naruszeniem przez Ciebie dowolnego z niniejszych Warunków.

9. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Produkty i cała ich treść są dostarczane w stanie „takim, w jakim są” („as is”) bez żadnej gwarancji, wyraźnej czy też dorozumianej.

PINTEREST WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE DEKLARACJE I GWARANCJE, NIE OGRANICZAJĄC DO WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI NIEZAWODNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI, WSZELKIE GWARANCJI WYNIKAJĄCE Z TYTUŁU UŻYWANIA LUB HANDLU.

Pinterest nie przyjmuje odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakąkolwiek Treść Użytkownika, którą Ty lub inny użytkownik, lub strona trzecia opublikuje lub przekaże, korzystając z naszych Produktów. Rozumiesz i zgadzasz się, że możesz być narażony na Treść Użytkownika, która jest niedokładna, budząca sprzeciw, nieodpowiednia dla dzieci lub w inny sposób niedostosowana do Twoich celów.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO PINTEREST NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SANKCYJNE SZKODY, JAK RÓWNIEŻ UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, PONIESIONYCH POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, UTRATĘ DANYCH, LUB INNE STRATY. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PINTERESTA W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD) LUB KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ CIEBIE PINTERESTOWI ZA PRODUKTY W CIĄGU POPRZEDNICH TRZECH MIESIĘCY

W zakresie dozwolonym przez prawo żadne roszczenie, spór czy kontrowersja odnośnie do Pinteresta lub naszych Produktów nie podlega arbitrażowi w ramach obowiązującego prawa lub innymi słowy: Ty i Pinterest zgadzacie się, że każde roszczenie lub spór dotyczący Pinteresta zostanie rozwiązany wyłącznie zgodnie z punktem 11 niniejszych Warunków.

11. Arbitraż

W przypadku jakiegokolwiek sporu z Pinterestem, zgadzasz się najpierw skontaktować z nami i podjąć próbę rozwiązania sporu w sposób nieformalny. Jeśli Pinterest nie będzie w stanie rozwiązać sporu z Tobą w sposób nieformalny, każda ze stron zgadza się na rozwiązanie każdego roszczenia sporu lub kontrowersji (z wyjątkiem roszczeń o zadośćuczynienie lub inną rekompensatę) powstającego ze związku lub w związku z niniejszymi Warunkami za pomocą wiążącego arbitrażu przeprowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) na podstawie Reguł arbitrażu handlowego i Dodatkowych procedur w sprawach sporów dotyczących konsumentów, obowiązujących AAA, o ile nie określono inaczej. Jeśli Ty i Pinterest nie uzgodnicie inaczej, arbitraż zostanie przeprowadzony w miejscu Twojego zamieszkania. Każda ze stron będzie odpowiadać za uiszczenie opłat na rzecz AAA, opłat administracyjnych i honorariów arbitrów, zgodnie z zasadami AAA, z zastrzeżeniem, że Pinterest uiści za Ciebie rozsądną opłatę, opłatę administracyjną i honoraria arbitrów, jeśli Twoje roszczenie o odszkodowanie nie przekracza 75 000 USD i jest poważne (zgodnie ze standardami określonymi w Federalnych zasadach postępowania cywilnego 11(b)). Orzeczenie arbitra powinno obejmować koszty arbitrażu, rozsądne honoraria prawników oraz rozsądne wynagrodzenia ekspertów i innych świadków; o wydanie orzeczenia na podstawie decyzji arbitra można zwrócić się do sądu właściwej jurysdykcji. Żadne z postanowień niniejszej Sekcji nie uniemożliwia dążenia do uzyskania zadośćuczynienia lub innego odszkodowania w sądach w sprawach związanych z bezpieczeństwem danych, własnością intelektualną lub nieautoryzowanym dostępem do usługi. WSZELKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ WNOSZONE PRZEZ STRONY INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD LUB CZĘŚĆ GRUPY SKŁADAJĄCEJ POZEW ZBIOROWY LUB REPREZENTOWANY, ORAZ, JEŚLI NIE UZGODNIMY INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE SKONSOLIDOWAĆ POZWÓW WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY. PRZYSTĘPUJĄC DO TYCH WARUNKÓW, ZGADZASZ SIĘ, ŻE TY I PINTEREST ZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY PRZED SĄDEM PRZYSIĘGŁYCH LUB UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM.

12. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą podlegać prawu stanu Kalifornia z wyjątkiem występujących konfliktów prawnych. Każda ze stron zgadza się uznać właściwość osobową sądu stanowego w hrabstwie San Francisco, Kalifornia lub Sądu Okręgowego USA dla północnej Kalifornii w przypadku jakichkolwiek działań niepodlegających Sekcji 11 (Arbitraż).

13. Postanowienia ogólne

Procedury powiadamiania i zmiany w niniejszych Warunkach. Pinterest zastrzega sobie prawo o określenia formy i środków dostarczania Ci powiadomień, a Ty zgadzasz się na otrzymywanie powiadomień w sprawach prawnych kanałami elektronicznymi, jeśli tak postanowimy. Możemy w dowolnym czasie skorygować niniejsze Warunki, a ich najbardziej aktualna wersja zawsze będzie opublikowana na naszej stronie internetowej. Jeśli poprawka według naszego własnego uznania jest istotna, powiadomimy Cię.

Uzyskując dostęp do Produktów lub używając ich po wejściu w życie poprawek, zgadzasz się na podleganie poprawionym Warunkom. Jeśli nie zgadzasz się na nowe Warunki, przestań korzystać z Produktów.

Cesja. Niniejsze warunki i wszelkie prawa i licencje udzielone w ich ramach nie mogą zostać przez Ciebie przeniesione lub scedowane, ale mogą zostać scedowane przez Pinteresta bez ograniczeń. Każda próba przeniesienia lub cesji z pogwałceniem tego zapisu nie ma mocy prawnej.

Cała Umowa/Wypowiadalność.Niniejsze Warunki, razem z Polityką prywatności i wszelkimi poprawkami oraz wszelkimi dodatkowymi umowami, jakie możesz zawrzeć z Pinterestem, będzie stanowić całą umowę między Tobą, a Pinterestem w zakresie Produktów i będzie mieć pierwszeństwo przed jakimikolwiek wcześniejszymi umowami z Pinterestem w odniesieniu do Produktów. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, wtedy to postanowienie zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym koniecznym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy.

Zakaz rzeczenia,Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania nie może być uważane za zrzeczenie się w przyszłości lub trwale tego ani żadnego innego warunku, a niemożność Pinteresta dowiedzenia jakichkolwiek praw lub postanowień w związku z niniejszymi Warunkami nie może stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Strony. Pinterest jest usługą o zasięgu ogólnoświatowym i odniesienia do Pinteresta w niniejszych warunkach obejmują Pinterest Inc. i wszystkie jego podmioty zależne na całym świecie. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, niniejsze warunki stanowią umowę miedzy Tobą a Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, niniejsze warunki stanowią umowę między Tobą a Pinterest Europe Ltd.,  irlandzka firmą z siedzibą w Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Amerykańskie agencje rządowe: Jeśli reprezentujesz agencję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, korzystanie z Pinteresta podlega naszym Warunkom korzystania z usługi dla firm oraz niniejszej poprawce.

Stanowe i lokalne agencje rządowe USA: Jeśli reprezentujesz stanową lub lokalną agencję w Stanach Zjednoczonych, niniejsza poprawka ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu.