Warunki korzystania z usługi dla firm

(Wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2020 r.)

Dziękujemy za korzystanie z Pinteresta.

Niniejsze Warunki korzystania z serwisu dla firm („Warunki”) regulują dostęp i korzystanie z witryny Pinteresta, jej aplikacji, interfejsów API i widgetów („Pinterest” lub „Usługa”) przez firmy. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania. Tworząc konto zgodnie z niniejszymi Warunkami („Konto firmowe”) lub uzyskując dostęp do Usługi bądź korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków oraz naszej Polityki prywatności i Wytycznych społeczności.

1. Nasze usługi

Pinterest pomaga każdemu znaleźć inspirację do tworzenia wymarzonej rzeczywistości. W związku z tym chcemy, aby firmy takie jak Twoja prezentowały na naszej platformie interesujące i spersonalizowane pomysły. Aby świadczyć Ci nasze usługi, musimy być w stanie Cię zidentyfikować i poznać Twoje zainteresowania. Niektóre z pokazywanych przez nas rzeczy są promowane przez reklamodawców. W ramach naszych usług staramy się, aby także promowane treści były trafne i interesujące dla Ciebie. Promowane treści poznasz po wyraźnym oznakowaniu.

2. Korzystanie z serwisu Pinterest

a. Kto może korzystać z Pinteresta?

Możesz korzystać z naszej Usługi tylko wtedy, gdy jesteś w stanie zawrzeć prawnie wiążącą umowę z Pinterestem, i tylko w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami i wszystkimi stosownymi przepisami prawa. Podczas tworzenia konta firmowego na Pintereście musisz podać nam poprawne i pełne dane. Korzystanie lub uzyskiwanie dostępu przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione. Jeśli otwierasz konto w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu, wtedy (a) „Ty” obejmuje Ciebie i ten podmiot oraz (b) oświadczasz, że masz upoważnienie do udzielania wszystkich pozwoleń i licencji wymienionych w niniejszych Warunkach oraz do prawnego związania podmiotu niniejszymi Warunkami, a także zgadzasz się na niniejsze Warunki w imieniu podmiotu. Nasza Usługa może obejmować oprogramowanie pobierane na komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie. Zgadzasz się, że możemy automatycznie zaktualizować to oprogramowanie, a niniejsze Warunki będą miały także zastosowanie do wszelkich aktualizacji.

b. Nasza licencja dla Ciebie.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i naszych zasad (w tym Wytycznych społeczności), przyznajemy Ci ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną i odwoływalną licencję na korzystanie z naszych usług.

3. Twoje treści

a. Publikowanie treści

Pinterest pozwala na zamieszczanie treści, w tym zdjęć, komentarzy, linków i innych materiałów. Wszystko, co publikujesz lub w inny sposób udostępniasz w obrębie Pinteresta, jest określane jako „Treści użytkownika”. Zachowujesz wszelkie prawa do Treści użytkownika publikowanych przez Ciebie na Pintereście oraz ponosisz za nie pełną odpowiedzialność.


b. Jak Pinterest i inni użytkownicy mogą korzystać z Twoich treści?

Udzielasz Pinterestowi i jego użytkownikom niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, globalnej licencji do wykorzystywania, przechowywania, wyświetlania, odtwarzania, zapisywania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, wykonywania i rozpowszechniania Treści użytkownika na Pintereście wyłącznie w celu obsługiwania, rozwijania, świadczenia i używania Usługi. Zapisy niniejszych Warunków nie ograniczają innych praw, które Pinterest może mieć do Treści użytkownika, na przykład na podstawie innych licencji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji Treści użytkownika lub też zmiany sposobu, w jaki są one używane w Usłudze z jakiegokolwiek powodu. Obejmuje to Treści użytkownika, które według nas naruszają niniejsze Warunki, nasze Wytyczne społeczności lub inne zasady.

Krótko mówiąc, zezwalasz Pinterestowi na korzystanie ze swoich treści w ramach realizowanej przez niego misji, którą jest inspirowanie użytkowników do tworzenia wymarzonej rzeczywistości. Oznacza to, że Pinterest może wyświetlać i odtwarzać Twoje Piny i filmy, a Pinnerzy mogą zapisywać i ponownie zapisywać te Piny i filmy na całym świecie.


c. Jak długo przechowujemy Twoje treści?

Po zamknięciu lub dezaktywacji Twojego konta bądź w przypadku, gdy usuniesz jakiekolwiek Treści użytkownika z Pinteresta, możemy zachować Treści użytkownika przez uzasadniony biznesowo czas w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji lub przeprowadzania audytów. Ponadto Pinterest i jego użytkownicy mogą zachować i kontynuować używanie, przechowywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zapisywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, wykonywanie i rozpowszechnianie Treści użytkownika, które inni użytkownicy zachowali lub udostępnili za pomocą usługi Pinteresta.


d. Jak klasyfikujemy treści?

Na Pintereście wyświetlamy zarówno treści reklamowe (płatne), jak i inne (bezpłatne, „organiczne”). Treści organiczne i reklamowe są klasyfikowane oddzielnie, według czynników takich jak trafność w wyszukiwaniu lub w odniesieniu do zainteresowań użytkownika, jakość obrazu, jakość domeny i częstotliwość interakcji innych użytkowników z treściami. W przypadku treści organicznych istnienie lub brak relacji reklamowej z twórcą treści nie ma wpływu na nasze decyzje dotyczące klasyfikacji. W przypadku treści reklamowych na klasyfikację wpływa również aukcja reklam. Stosujemy kryteria opisane powyżej i inne kryteria, aby mieć pewność, że Pinnerzy oglądają aktualne i zróżnicowane treści o wysokiej jakości, które odpowiadają ich zainteresowaniom oraz pomagają im znaleźć inspirację do tworzenia wymarzonej rzeczywistości. Aby uzyskać więcej informacji na temat kryteriów, które muszą spełnić sprzedawcy, zapoznaj się z naszymi Wytycznymi dla sprzedawców.


e. Your responsibility for your content:

i. To Pinterest and our community.

Pinterest provides a creative and positive place for you and other users to discover and share things you love. To keep it that way, you must abide by our Pin etiquette and comply with our policies, including our Community Guidelines. You must not post User Content that violates or encourages any conduct that violates laws or regulations, including but not limited to laws or regulations applicable to your line of business, and laws or regulations applicable to advertising. You are responsible for User Content and any third-party content posted on your boards, and you represent and warrant that User Content and any third-party content posted on your boards comply with all applicable laws and regulations. Except as expressly provided in these Terms, you agree not to use, modify, reproduce, distribute, sell, license or otherwise use our Service without our permission.

ii. To third parties.

Pinterest respects the rights of third-party creators and content owners and expects you to do the same. You therefore agree that any User Content you post to Pinterest does not and will not violate any laws or infringe the rights of any third party.

f. Feedback you provide

Cenimy sobie kontakt z naszymi użytkownikami i zawsze jesteśmy zainteresowani poznawaniem sposobów, które pozwolą nam uczynić Pinterest jeszcze bardziej niesamowitym. Jeśli zechcesz przesłać nam komentarz, pomysły lub opinię, zgadzasz się, abyśmy mogli z nich swobodnie korzystać, bez ograniczeń ani wynagrodzenia dla Ciebie. Akceptując przesłane informacje, Pinterest nie zrzeka się jakichkolwiek praw do użycia podobnej lub powiązanej opinii zwrotnej znanej wcześniej Pinterestowi lub zgłoszonej przez jego pracowników bądź otrzymanej od źródeł innych niż Ty.

4. Narzędzia dla właścicieli stron

Oferujemy produkty, których witryny i programiści mogą użyć do oferowania funkcji i funkcjonalności Pinteresta swoim użytkownikom (np. przyciski „Zapisz”, „Pin It” i „Obserwuj”) („Funkcje strony”). Korzystając z Funkcji strony akceptujesz nasze Warunki korzystania z serwisu dotyczące programistów i interfejsów API.

5. Zasady dotyczące praw autorskich

Pinterest przyjął i wdrożył Zasady ochrony praw autorskich zgodnie z obowiązującym w USA Digital Millennium Copyright Act i innymi obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Zasadami ochrony praw autorskich.

6. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo Twoich treści i konta, Pinterest nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń. Pamiętaj, aby dbać o bezpieczeństwo swojego hasła. Prosimy o poinformowanie nas natychmiast w razie jakiegokolwiek naruszenia lub nieuprawnionego korzystania z Twojego konta. W przypadku kont tworzonych w imieniu firmy, organizacji lub innej jednostki, odpowiadasz za zapewnienie, że tylko autoryzowane osoby będą miały dostęp do konta.

7. Linki, witryny i usługi zewnętrzne

Pinterest może zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych, reklamodawców, usług, ofert specjalnych i innych zdarzeń lub działań, które nie są własnością Pinteresta lub nie są kontrolowane przez serwis. Nie popieramy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek tego typu zewnętrzne witryny, informacje, materiały, produkty lub usługi. Jeśli uzyskasz dostęp do jakiejkolwiek zewnętrznej witryny internetowej, usługi lub treści za pośrednictwem Pinteresta, robisz to na własne ryzyko i zgadzasz się, że Pinterest nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania lub dostępu do jakiejkolwiek zewnętrznej witryny, usługi lub treści.

8. Wypowiedzenie lub ograniczenie usługi

Pinterest może wypowiedzieć, zawiesić lub ograniczyć prawo użytkownika do dostępu lub do korzystania z Usługi z dowolnego powodu i z odpowiednim wyprzedzeniem. W zakresie dopuszczonym prawem możemy wypowiedzieć je, zawiesić lub ograniczyć w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jeśli mamy ku temu dobry powód, włącznie z naruszeniem niniejszych Warunków lub naszych Wytycznych społeczności bądź innych zasad. Użytkownikom biznesowym z UE niniejszy artykuł o Centrum pomocy zapewni informacje o tym, jak mogą korzystać z naszego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg oraz o tym, jak działa system. Po rozwiązaniu umowy nadal obowiązują Cię sekcje 3, 4 i 9 niniejszych Warunków. W dowolnym momencie możesz zamknąć swoje konto. Zapoznaj się z artykułem o naszym Centrum pomocy, aby dowiedzieć się, jak dezaktywować lub zamknąć konto.

9. Dane

Jeśli w toku naszej zwykłej działalności zdecydujesz się na trwałe zamknięcie swojego konta, po zamknięciu konta nie będziesz mieć dostępu do informacji dostarczonych lub wygenerowanych przez siebie. Zapoznaj się z Polityką prywatności, zawierającą opis zasad Pinteresta dotyczących dostępu do danych.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zabezpieczać i chronić Pinteresta oraz naszych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników oraz agentów przed wszelkimi roszczeniami, pozwami, postępowaniami, sporami, żądaniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym, bez ograniczeń, rozsądnymi kosztami prawnymi i księgowymi (w tym kosztami obrony przed roszczeniami, pozwami lub postępowaniami wniesionymi przez strony trzecie), w dowolny sposób związany z (a) Twoim dostępem do naszej Usługi lub korzystaniem z niej, (b) Twoimi Treściami użytkownika lub (c) naruszeniem przez Ciebie dowolnego z niniejszych Warunków.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

Nasza Usługa i wszystkie treści na Pintereście są dostarczane w formie „takich, jakimi są”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych.

PINTEREST WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE DEKLARACJE I GWARANCJE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJE NIEZAWODNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI, A TAKŻE WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z TYTUŁU UŻYWANIA LUB HANDLU.

Pinterest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści użytkownika, które Ty lub inni użytkownicy albo osoby trzecie umieszczacie lub wysyłacie przy użyciu naszej Usługi. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może być narażony na Treści użytkownika, które są niedokładne, obraźliwe, nieodpowiednie dla dzieci albo w inny sposób sprzeczne ze swoim celem.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO PINTEREST NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SANKCYJNE, ANI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DO TAKICH SZKÓD DOCHODZI POŚREDNIO, CZY BEZPOŚREDNIO, ZA UTRATĘ DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, WARTOŚCI FIRMY LUB INNE STRATY DOTYKAJĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PINTERESTA Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUGI NIE PRZEKRACZA STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD) LUB KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ CIEBIE PINTERESTOWI ZA USŁUGĘ W CIĄGU POPRZEDNICH TRZECH MIESIĘCY.

13. Arbitraż

For any dispute you have with Pinterest, you agree to first contact us and attempt to resolve the dispute with us informally. If we need to contact you, we will do so at the email address associated with your Business Account. If Pinterest has not been able to resolve the dispute with you informally, we each agree to resolve any claim, dispute or controversy (excluding claims for injunctive or other equitable relief) arising out of or in connection with or relating to these Terms through binding arbitration or (for qualifying claims) in small claims court.

Arbitration is a more informal way to resolve our disagreements than a lawsuit in court. For instance, arbitration uses a neutral arbitrator instead of a judge or jury, involves more limited discovery, and is subject to very limited review by courts. Although the process is more informal, arbitrators can award the same damages and relief that a court can award. You agree that, by agreeing to these Terms of Use, the U.S. Federal Arbitration Act governs the interpretation and enforcement of this provision and that you and Pinterest are each waiving the right to a trial by jury or to participate in a class action. The arbitrator has exclusive authority to resolve any dispute relating to the interpretation, applicability, or enforceability of this binding arbitration agreement. This arbitration provision shall survive termination of this Agreement and the termination of your Business Account.

Any arbitration will be administered by the American Arbitration Association (“AAA”)
under the Consumer Arbitration Rules then in effect for the AAA, except as provided herein. You can find their forms at www.adr.org. Unless you and Pinterest agree otherwise, the arbitration will be conducted in the county (or parish) where you reside. Each party will be responsible for paying any AAA filing, administrative and arbitrator fees in accordance with AAA rules, except that Pinterest will pay for your reasonable filing, administrative, and arbitrator fees if your claim for damages does not exceed $75,000 and is non-frivolous (as measured by the standards set forth in Federal Rule of Civil Procedure 11(b)). If your claim is for $10,000 or less, we agree that you may choose whether the arbitration will be conducted solely on the basis of documents submitted to the arbitrator, through a telephonic hearing, or by an in-person hearing as established by the AAA Rules. If your claim exceeds $10,000, the right to a hearing will be determined by the AAA Rules. Regardless of the manner in which the arbitration is conducted, the arbitrator shall issue a reasoned written decision explaining the essential findings and conclusions on which the award is based, and any judgement on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court of competent jurisdiction. Nothing in this Section shall prevent either party from seeking injunctive or other equitable relief from the courts, including for matters related to data security, intellectual property or unauthorized access to the Service. ALL CLAIMS MUST BE BROUGHT IN THE PARTIES’ INDIVIDUAL CAPACITY AND NOT AS A PLAINTIFF OR CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS OR REPRESENTATIVE PROCEEDING, AND, UNLESS WE AGREE OTHERWISE, THE ARBITRATOR MAY NOT CONSOLIDATE MORE THAN ONE PERSON’S CLAIMS. YOU AGREE THAT, BY ENTERING INTO THESE TERMS, YOU AND PINTEREST ARE EACH WAIVING THE RIGHT TO A TRIAL BY JURY OR TO PARTICIPATE IN A CLASS ACTION. NOTHING IN THESE TERMS OF USE SHALL AFFECT ANY NON-WAIVABLE STATUTORY RIGHTS THAT APPLY TO YOU. To the extent any claim, dispute or controversy regarding Pinterest or our Service isn’t arbitrable under applicable laws or otherwise: you and Pinterest both agree that any claim or dispute regarding Pinterest will be resolved exclusively in accordance with Section 13 of these Terms.

14. Prawo właściwe i jurysdykcja

These Terms shall be governed by the laws of the State of California, without respect to its conflict of laws principles. The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with this agreement is San Francisco County, California or the United States District Court for the Northern District of California, and our dispute will be determined under California law.

If you’re in the EU, these Terms shall be governed by the laws of England. The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with this agreement is London, England, and our dispute will be determined under English law.

15. Postanowienia ogólne

Procedury powiadamiania i zmiany w niniejszych Warunkach
Pinterest zastrzega sobie prawo do określenia formy i środków dostarczania Ci powiadomień, a Ty zgadzasz się na otrzymywanie powiadomień w sprawach prawnych drogą elektroniczną, jeśli tak postanowimy. Możemy w dowolnym czasie zmienić niniejsze Warunki, a ich najbardziej aktualna wersja zawsze będzie opublikowana w naszej witrynie internetowej. Jeżeli daną zmianę uznamy za istotną, powiadomimy Cię o niej.

Jeśli przebywasz w UE, powiadomimy Cię o zmianach co najmniej 15 dni przed ich wejściem w życie. Nie wprowadzamy zmian z mocą wsteczną, więc wszelkie zmiany będą obowiązywać od daty ich wejścia w życie.

Uzyskując dostęp do Usługi lub używając jej po wejściu w życie zmian, zgadzasz się przestrzegać zmienionych Warunków.


Cesja
Nie możesz dokonać cesji ani przeniesienia niniejszych Warunków oraz żadnych praw i licencji udzielonych na mocy niniejszego dokumentu, ich cesji może jednak dokonywać bez ograniczeń Pinterest. Wszelkie próby cesji z naruszeniem niniejszych Warunków są nieważne.


Cała umowa/rozdzielność postanowień.
Niniejsze Warunki, razem z Polityką prywatności i wszelkimi poprawkami oraz wszelkimi dodatkowymi umowami, jakie możesz zawrzeć z Pinterestem w odniesieniu do Usługi, stanowią całą umowę między Tobą a Pinterestem w zakresie Usługi i zastępują wszelkie wcześniejszy umowy między Tobą a Pinterestem dotyczące Usługi. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, wtedy to postanowienie zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym koniecznym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy.


Brak możliwości zrzeczenia się.
Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z niniejszych Warunków nie może być uważane za zrzeczenie się w przyszłości lub trwałe zrzeczenie się tego ani żadnego innego warunku, a niezdolność Pinteresta do wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub postanowień w związku z niniejszymi Warunkami nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa ani postanowienia.


Strony
Jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej lub Południowej, niniejsze Warunki stanowią umowę miedzy Tobą a spółką Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA. Jeśli mieszkasz poza Ameryką Północną lub Południową, niniejsze Warunki stanowią umowę miedzy Tobą a podmiotem Pinterest Europe Ltd., irlandzką spółką z siedzibą pod adresem: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Amerykańskie agencje rządowe: jeśli reprezentujesz agencję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, korzystanie z Pinteresta podlega niniejszym Warunkom oraz tej poprawce.

Stanowe i lokalne agencje rządowe USA: jeśli reprezentujesz stanową lub lokalną agencję rządową w Stanach Zjednoczonych, ta poprawka ma zastosowanie do niniejszych Warunków.

Wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2020 r.