Warunki korzystania z usługi dla firm

(Wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2020 r.)

Dziękujemy za korzystanie z Pinteresta.

Niniejsze Warunki korzystania z serwisu dla firm („Warunki”) regulują dostęp i korzystanie z witryny Pinteresta, jej aplikacji, interfejsów API i widgetów („Pinterest” lub „Usługa”) przez firmy. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania. Tworząc konto zgodnie z niniejszymi Warunkami („Konto firmowe”) lub uzyskując dostęp do Usługi bądź korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków oraz naszej Polityki prywatności i Wytycznych społeczności.

1. Nasze usługi

Pinterest pomaga każdemu znaleźć inspirację do tworzenia wymarzonej rzeczywistości. W związku z tym chcemy, aby firmy takie jak Twoja prezentowały na naszej platformie interesujące i spersonalizowane pomysły. Aby świadczyć Ci nasze usługi, musimy być w stanie Cię zidentyfikować i poznać Twoje zainteresowania. Niektóre z pokazywanych przez nas rzeczy są promowane przez reklamodawców. W ramach naszych usług staramy się, aby także promowane treści były trafne i interesujące dla Ciebie. Promowane treści poznasz po wyraźnym oznakowaniu.

2. Korzystanie z serwisu Pinterest

a. Kto może korzystać z Pinteresta?

Możesz korzystać z naszej Usługi tylko wtedy, gdy jesteś w stanie zawrzeć prawnie wiążącą umowę z Pinterestem, i tylko w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami i wszystkimi stosownymi przepisami prawa. Podczas tworzenia konta firmowego na Pintereście musisz podać nam poprawne i pełne dane. Korzystanie lub uzyskiwanie dostępu przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione. Jeśli otwierasz konto w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu, wtedy (a) „Ty” obejmuje Ciebie i ten podmiot oraz (b) oświadczasz, że masz upoważnienie do udzielania wszystkich pozwoleń i licencji wymienionych w niniejszych Warunkach oraz do prawnego związania podmiotu niniejszymi Warunkami, a także zgadzasz się na niniejsze Warunki w imieniu podmiotu. Nasza Usługa może obejmować oprogramowanie pobierane na komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie. Zgadzasz się, że możemy automatycznie zaktualizować to oprogramowanie, a niniejsze Warunki będą miały także zastosowanie do wszelkich aktualizacji.

b. Nasza licencja dla Ciebie.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i naszych zasad (w tym Wytycznych społeczności), przyznajemy Ci ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną i odwoływalną licencję na korzystanie z naszych usług.

3. Twoje treści

a. Publikowanie treści

Pinterest pozwala na zamieszczanie treści, w tym zdjęć, komentarzy, linków i innych materiałów. Wszystko, co publikujesz lub w inny sposób udostępniasz w obrębie Pinteresta, jest określane jako „Treści użytkownika”. Zachowujesz wszelkie prawa do Treści użytkownika publikowanych przez Ciebie na Pintereście oraz ponosisz za nie pełną odpowiedzialność.

b. Jak Pinterest i inni użytkownicy mogą korzystać z Twoich treści?

Udzielasz Pinterestowi i jego użytkownikom niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, globalnej licencji do wykorzystywania, przechowywania, wyświetlania, odtwarzania, zapisywania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, wykonywania i rozpowszechniania Treści użytkownika na Pintereście wyłącznie w celu obsługiwania, rozwijania, świadczenia i używania Usługi. Zapisy niniejszych Warunków nie ograniczają innych praw, które Pinterest może mieć do Treści użytkownika, na przykład na podstawie innych licencji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji Treści użytkownika lub też zmiany sposobu, w jaki są one używane w Usłudze z jakiegokolwiek powodu. Obejmuje to Treści użytkownika, które według nas naruszają niniejsze Warunki, nasze Wytyczne społeczności lub inne zasady.

Krótko mówiąc, zezwalasz Pinterestowi na korzystanie ze swoich treści w ramach realizowanej przez niego misji, którą jest inspirowanie użytkowników do tworzenia wymarzonej rzeczywistości. Oznacza to, że Pinterest może wyświetlać i odtwarzać Twoje Piny i filmy, a Pinnerzy mogą zapisywać i ponownie zapisywać te Piny i filmy na całym świecie.

c. Jak długo przechowujemy Twoje treści?

Po zamknięciu lub dezaktywacji Twojego konta bądź w przypadku, gdy usuniesz jakiekolwiek Treści użytkownika z Pinteresta, możemy zachować Treści użytkownika przez uzasadniony biznesowo czas w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji lub przeprowadzania audytów. Ponadto Pinterest i jego użytkownicy mogą zachować i kontynuować używanie, przechowywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zapisywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, wykonywanie i rozpowszechnianie Treści użytkownika, które inni użytkownicy zachowali lub udostępnili za pomocą usługi Pinteresta.

d. Jak klasyfikujemy treści?

Na Pintereście wyświetlamy zarówno treści reklamowe (płatne), jak i inne (bezpłatne, „organiczne”). Treści organiczne i reklamowe są klasyfikowane oddzielnie, według czynników takich jak trafność w wyszukiwaniu lub w odniesieniu do zainteresowań użytkownika, jakość obrazu, jakość domeny i częstotliwość interakcji innych użytkowników z treściami. W przypadku treści organicznych istnienie lub brak relacji reklamowej z twórcą treści nie ma wpływu na nasze decyzje dotyczące klasyfikacji. W przypadku treści reklamowych na klasyfikację wpływa również aukcja reklam. Stosujemy kryteria opisane powyżej i inne kryteria, aby mieć pewność, że Pinnerzy oglądają aktualne i zróżnicowane treści o wysokiej jakości, które odpowiadają ich zainteresowaniom oraz pomagają im znaleźć inspirację do tworzenia wymarzonej rzeczywistości. Aby uzyskać więcej informacji na temat kryteriów, które muszą spełnić sprzedawcy, zapoznaj się z naszymi Wytycznymi dla sprzedawców.

e. Twoja odpowiedzialność za treści:

i. wobec Pinteresta i naszej społeczności

Pinterest zapewnia kreatywne i pozytywne miejsce dla Ciebie i innych użytkowników, w którym możecie odkrywać i udostępniać to, co uwielbiacie. Aby tak było, musisz przestrzegać naszej Etykiety przypinania oraz postępować zgodnie z naszymi zasadami, w tym z Wytycznymi społeczności. Nie możesz zamieszczać Treści użytkownika, które naruszają lub zachęcają do czynów, które naruszają prawo i przepisy, w tym m.in. prawo i przepisy mające zastosowanie do Twojej działalności oraz przepisy ustawowe lub wykonawcze mające zastosowanie do reklamy. Ponosisz odpowiedzialność za Treści użytkownika i treści stron trzecich zamieszczone na swoich tablicach oraz oświadczasz i zapewniasz, że Treści użytkownika oraz wszelkie treści stron trzecich zamieszczone na Twoich tablicach są zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, zobowiązujesz się nie używać, modyfikować, powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, udzielać licencji ani w inny sposób korzystać z naszej Usługi bez naszej zgody.

ii. wobec stron trzecich

Pinterest szanuje prawa twórców i właścicieli treści będących stronami trzecimi i oczekuje od Ciebie tego samego. W związku z tym zobowiązujesz się, że żadna Treść użytkownika, którą publikujesz na Pintereście, nie narusza i nie będzie naruszać żadnych przepisów prawnych ani praw stron trzecich.

f. Twoja opinia zwrotna

Cenimy sobie kontakt z naszymi użytkownikami i zawsze jesteśmy zainteresowani poznawaniem sposobów, które pozwolą nam uczynić Pinterest jeszcze bardziej niesamowitym. Jeśli zechcesz przesłać nam komentarz, pomysły lub opinię, zgadzasz się, abyśmy mogli z nich swobodnie korzystać, bez ograniczeń ani wynagrodzenia dla Ciebie. Akceptując przesłane informacje, Pinterest nie zrzeka się jakichkolwiek praw do użycia podobnej lub powiązanej opinii zwrotnej znanej wcześniej Pinterestowi lub zgłoszonej przez jego pracowników bądź otrzymanej od źródeł innych niż Ty.

4. Narzędzia dla właścicieli stron

Oferujemy produkty, których witryny i programiści mogą użyć do oferowania funkcji i funkcjonalności Pinteresta swoim użytkownikom (np. przyciski „Zapisz”, „Pin It” i „Obserwuj”) („Funkcje strony”). Korzystając z Funkcji strony akceptujesz nasze Warunki korzystania z serwisu dotyczące programistów i interfejsów API.

5. Zasady dotyczące praw autorskich

Pinterest przyjął i wdrożył Zasady ochrony praw autorskich zgodnie z obowiązującym w USA Digital Millennium Copyright Act i innymi obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Zasadami ochrony praw autorskich.

6. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo Twoich treści i konta, Pinterest nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń. Pamiętaj, aby dbać o bezpieczeństwo swojego hasła. Prosimy o poinformowanie nas natychmiast w razie jakiegokolwiek naruszenia lub nieuprawnionego korzystania z Twojego konta. W przypadku kont tworzonych w imieniu firmy, organizacji lub innej jednostki, odpowiadasz za zapewnienie, że tylko autoryzowane osoby będą miały dostęp do konta.

7. Linki, witryny i usługi zewnętrzne

Pinterest może zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych, reklamodawców, usług, ofert specjalnych i innych zdarzeń lub działań, które nie są własnością Pinteresta lub nie są kontrolowane przez serwis. Nie popieramy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek tego typu zewnętrzne witryny, informacje, materiały, produkty lub usługi. Jeśli uzyskasz dostęp do jakiejkolwiek zewnętrznej witryny internetowej, usługi lub treści za pośrednictwem Pinteresta, robisz to na własne ryzyko i zgadzasz się, że Pinterest nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania lub dostępu do jakiejkolwiek zewnętrznej witryny, usługi lub treści.

8. Wypowiedzenie lub ograniczenie usługi

Pinterest może wypowiedzieć, zawiesić lub ograniczyć prawo użytkownika do dostępu lub do korzystania z Usługi z dowolnego powodu i z odpowiednim wyprzedzeniem. W zakresie dopuszczonym prawem możemy wypowiedzieć je, zawiesić lub ograniczyć w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jeśli mamy ku temu dobry powód, włącznie z naruszeniem niniejszych Warunków lub naszych Wytycznych społeczności bądź innych zasad. Użytkownikom biznesowym z UE niniejszy artykuł o Centrum pomocy zapewni informacje o tym, jak mogą korzystać z naszego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg oraz o tym, jak działa system. Po rozwiązaniu umowy nadal obowiązują Cię sekcje 3, 4 i 9 niniejszych Warunków. W dowolnym momencie możesz zamknąć swoje konto. Zapoznaj się z artykułem o naszym Centrum pomocy, aby dowiedzieć się, jak dezaktywować lub zamknąć konto.

9. Dane

Jeśli w toku naszej zwykłej działalności zdecydujesz się na trwałe zamknięcie swojego konta, po zamknięciu konta nie będziesz mieć dostępu do informacji dostarczonych lub wygenerowanych przez siebie. Zapoznaj się z Polityką prywatności, zawierającą opis zasad Pinteresta dotyczących dostępu do danych.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zabezpieczać i chronić Pinteresta oraz naszych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników oraz agentów przed wszelkimi roszczeniami, pozwami, postępowaniami, sporami, żądaniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym, bez ograniczeń, rozsądnymi kosztami prawnymi i księgowymi (w tym kosztami obrony przed roszczeniami, pozwami lub postępowaniami wniesionymi przez strony trzecie), w dowolny sposób związany z (a) Twoim dostępem do naszej Usługi lub korzystaniem z niej, (b) Twoimi Treściami użytkownika lub (c) naruszeniem przez Ciebie dowolnego z niniejszych Warunków.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

Nasza Usługa i wszystkie treści na Pintereście są dostarczane w formie „takich, jakimi są”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych.

PINTEREST WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE DEKLARACJE I GWARANCJE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJE NIEZAWODNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI, A TAKŻE WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z TYTUŁU UŻYWANIA LUB HANDLU.

Pinterest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści użytkownika, które Ty lub inni użytkownicy albo osoby trzecie umieszczacie lub wysyłacie przy użyciu naszej Usługi. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może być narażony na Treści użytkownika, które są niedokładne, obraźliwe, nieodpowiednie dla dzieci albo w inny sposób sprzeczne ze swoim celem.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO PINTEREST NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SANKCYJNE, ANI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DO TAKICH SZKÓD DOCHODZI POŚREDNIO, CZY BEZPOŚREDNIO, ZA UTRATĘ DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, WARTOŚCI FIRMY LUB INNE STRATY DOTYKAJĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PINTERESTA Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUGI NIE PRZEKRACZA STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD) LUB KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ CIEBIE PINTERESTOWI ZA USŁUGĘ W CIĄGU POPRZEDNICH TRZECH MIESIĘCY.

13. Arbitraż

W przypadku jakiegokolwiek sporu z Pinterestem zgadzasz się najpierw skontaktować z nami i podjąć próbę rozwiązania sporu w sposób nieformalny. Jeśli będziemy chcieli się z Tobą skontaktować, zrobimy to pod adresem e-mail powiązanym z Twoim kontem firmowym. Jeśli Pinterest nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu z Tobą drogą nieoficjalną, obie strony zgadzają się rozstrzygnąć wszelkie roszczenia, spory lub kontrowersje (z wyłączeniem roszczeń o zabezpieczenie lub inne godziwe zadośćuczynienia) wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami poprzez wiążący arbitraż lub (dla kwalifikujących się roszczeń) w sądzie ds. drobnych spraw cywilnych.


Arbitraż jest mniej formalnym sposobem rozwiązywania sporów od procesu sądowego. Na przykład w arbitrażu mamy do czynienia z neutralnym arbitrem zamiast sędziego lub ławy przysięgłych i mniejszym zakresem badania dowodów. Arbitraż podlega również bardzo ograniczonej ocenie sądowej. Chociaż ten proces jest bardziej nieformalny, arbitrzy mogą przyznać takie same odszkodowania i zadośćuczynienia jak sąd. Zgadzasz się, że gdy wyrazisz na niniejsze Warunki użytkowania, amerykańska federalna ustawa arbitrażowa (U.S. Federal Arbitration Act) będzie regulować interpretację i egzekwowanie tego przepisu, a Ty i Pinterest zrzekacie się prawa do procesu sądowego przed ławą przysięgłych lub udziału w pozwach zbiorowych. Arbiter ma wyłączne kompetencje do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących wykładni, stosowania lub wykonalności takiej wiążącej umowy arbitrażowej. Niniejsza klauzula arbitrażowa obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej Umowy oraz zamknięciu Twojego Konta firmowego.


Wszelkie arbitraże będą odbywały się pod nadzorem American Arbitration Association („AAA”)
na mocy regulaminu arbitrażu konsumenckiego obowiązującego dla AAA, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie. Formularze tej organizacji możesz znaleźć pod adresem www.adr.org. O ile Ty i Pinterest nie uzgodnicie inaczej, arbitraż będzie prowadzony w powiecie (lub okręgu), w którym mieszkasz. Każda ze stron będzie odpowiadać za uiszczenie opłat na rzecz AAA, opłat administracyjnych i honorariów arbitrów, zgodnie z zasadami AAA, z zastrzeżeniem, że Pinterest uiści za Ciebie uzasadnioną opłatę zgłoszeniową, opłatę administracyjną i honoraria arbitrów, jeśli Twoje roszczenie o odszkodowanie nie przekracza 75 000 USD i jest poważne (zgodnie ze standardami określonymi w Federalnych zasadach postępowania cywilnego 11(b)). Jeśli Twoje roszczenie dotyczy kwoty 10 000 USD lub mniejszej, zgadzamy się na podjęcie przez Ciebie decyzji, czy arbitraż będzie prowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych arbitrowi, w drodze przesłuchania telefonicznego, czy osobistego, zgodnie z zasadami AAA. Jeśli roszczenie przekracza 10 000 USD, prawo do przesłuchania zostanie określone na podstawie Regulaminu AAA. Niezależnie od sposobu przeprowadzenia arbitrażu arbiter wydaje uzasadnioną pisemną decyzję wyjaśniającą zasadnicze ustalenia i wnioski, na których opiera się zasądzenie, a każde orzeczenie dotyczące zasądzenia arbitra może zostać odnotowane w dowolnym sądzie o właściwej jurysdykcji. Zapisy niniejszej sekcji nie stanowią przeszkody dla żadnej ze stron w staraniu o zadośćuczynienie w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub o inną godziwą rekompensatę przed sądem w sprawach związanych z bezpieczeństwem danych, własności intelektualnej lub nieautoryzowanego dostępu do Usługi. WSZELKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ WNOSZONE PRZEZ STRONY INDYWIDUALNIE, A NIE W CHARAKTERZE POWODA LUB CZŁONKA GRUPY SKŁADAJĄCEJ POZEW ZBIOROWY LUB REPREZENTOWANY. PONADTO, JEŚLI NIE UZGODNIMY INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE SKONSOLIDOWAĆ POZWÓW WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY. PRZYSTĘPUJĄC DO TYCH WARUNKÓW, ZGADZASZ SIĘ, ŻE TY I PINTEREST ZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM. ZAPISY NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI NIE MAJĄ WPŁYWU NA NIEPODLEGAJĄCE ZRZECZENIU SIĘ PRAWA USTAWOWE, KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ. W zakresie, w jakim roszczenie, spór lub kontrowersje dotyczące Pinteresta lub naszych usług nie są możliwe do poddania arbitrażowi, zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych względów, zarówno Ty, jak i Pinterest zgadzacie się, że wszelkie roszczenia lub spory dotyczące Pinteresta będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z sekcją 13 niniejszych Warunków.

14. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Kalifornia, z wyłączeniem zasad dotyczących kolizji praw. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią jest hrabstwo San Francisco w stanie Kalifornia lub Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii, a taki spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem stanu Kalifornia.

Jeśli przebywasz w UE, niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią jest Londyn w Anglii, a taki spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem angielskim.

15. Postanowienia ogólne

Procedury powiadamiania i zmiany w niniejszych Warunkach
Pinterest zastrzega sobie prawo do określenia formy i środków dostarczania Ci powiadomień, a Ty zgadzasz się na otrzymywanie powiadomień w sprawach prawnych drogą elektroniczną, jeśli tak postanowimy. Możemy w dowolnym czasie zmienić niniejsze Warunki, a ich najbardziej aktualna wersja zawsze będzie opublikowana w naszej witrynie internetowej. Jeżeli daną zmianę uznamy za istotną, powiadomimy Cię o niej.

Jeśli przebywasz w UE, powiadomimy Cię o zmianach co najmniej 15 dni przed ich wejściem w życie. Nie wprowadzamy zmian z mocą wsteczną, więc wszelkie zmiany będą obowiązywać od daty ich wejścia w życie.

Uzyskując dostęp do Usługi lub używając jej po wejściu w życie zmian, zgadzasz się przestrzegać zmienionych Warunków.


Cesja
Nie możesz dokonać cesji ani przeniesienia niniejszych Warunków oraz żadnych praw i licencji udzielonych na mocy niniejszego dokumentu, ich cesji może jednak dokonywać bez ograniczeń Pinterest. Wszelkie próby cesji z naruszeniem niniejszych Warunków są nieważne.


Cała umowa/rozdzielność postanowień.
Niniejsze Warunki, razem z Polityką prywatności i wszelkimi poprawkami oraz wszelkimi dodatkowymi umowami, jakie możesz zawrzeć z Pinterestem w odniesieniu do Usługi, stanowią całą umowę między Tobą a Pinterestem w zakresie Usługi i zastępują wszelkie wcześniejszy umowy między Tobą a Pinterestem dotyczące Usługi. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, wtedy to postanowienie zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym koniecznym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy.


Brak możliwości zrzeczenia się.
Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z niniejszych Warunków nie może być uważane za zrzeczenie się w przyszłości lub trwałe zrzeczenie się tego ani żadnego innego warunku, a niezdolność Pinteresta do wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub postanowień w związku z niniejszymi Warunkami nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa ani postanowienia.


Strony
Jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej lub Południowej, niniejsze Warunki stanowią umowę miedzy Tobą a spółką Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA. Jeśli mieszkasz poza Ameryką Północną lub Południową, niniejsze Warunki stanowią umowę miedzy Tobą a podmiotem Pinterest Europe Ltd., irlandzką spółką z siedzibą pod adresem: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Amerykańskie agencje rządowe: jeśli reprezentujesz agencję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, korzystanie z Pinteresta podlega niniejszym Warunkom oraz tej poprawce.

Stanowe i lokalne agencje rządowe USA: jeśli reprezentujesz stanową lub lokalną agencję rządową w Stanach Zjednoczonych, ta poprawka ma zastosowanie do niniejszych Warunków.

Wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2020 r.