Όροι χρήσης για εταιρείες

(Σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018)

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το Pinterest!

Αυτοί οι Όροι χρήσης για εταιρείες («Όροι») διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, των εφαρμογών, των API και των widget του Pinterest («Pinterest» ή η «Υπηρεσία») εκ μέρους της επιχείρησής σας. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις. Μέσω της δημιουργίας λογαριασμού σύμφωνα με τους παρόντες Όρους («Εταιρικός λογαριασμός» ή της πρόσβασης ή χρήσης της υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους, την Πολιτική απορρήτου και τις Οδηγίες για την κοινότητα.

1. Η υπηρεσία μας

Το Pinterest σάς βοηθάει να ανακαλύπτετε και να κάνετε πράγματα που αγαπάτε. Για να το κάνουμε αυτό, σας δείχνουμε περιεχόμενο που νομίζουμε ότι είναι σχετικό, ενδιαφέρον και εξατομικευμένο για εσάς βάσει της δραστηριότητάς σας στην πλατφόρμα και εκτός αυτής. Για να παρέχουμε την Υπηρεσία μας, πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίζουμε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Ορισμένα από τα πράγματα που σας δείχνουμε προβάλλονται από διαφημιζόμενους. Στο πλαίσιο στης υπηρεσίας, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι το προωθητικό περιεχόμενο είναι σχετικό και ενδιαφέρον για εσάς. Μπορείτε να αναγνωρίσετε το προωθητικό περιεχόμενο επειδή φέρει σαφή επισήμανση.

2. Χρήση του Pinterest

α. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Pinterest.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο εάν μπορείτε να συνάψετε μια νομικά δεσμευτική σύμβαση με την Pinterest, και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και κάθε ισχύουσα νομοθεσία. Όταν δημιουργείτε Εταιρικό λογαριασμό, πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, εάν η εκ μέρους σας χρήση θα συνεπαγόταν την παραβίαση εκ μέρους της Pinterest των προγραμμάτων κυρώσεων των ΗΠΑ, και με την αποδοχή των παρόντων Όρων δηλώνετε ότι δεν είστε οντότητα στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, δεν βρίσκεστε σε χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις ή δεν υπόκεισθε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κυρώσεις των ΗΠΑ. Απαγορεύεται η πρόσβαση και η χρήση από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους. Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό εκ μέρους μιας εταιρείας, ενός οργανισμού ή άλλης οντότητας, τότε (α) ο όρος «εσείς» ή το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο αναφέρεται σε εσάς και την εν λόγω οντότητα, και (β) δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να παρέχετε κάθε είδους άδεια και έγκριση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα υπό αυτούς τους Όρους, καθώς και ότι συμφωνείτε εκ μέρους της εν λόγω οντότητας με αυτούς τους Όρους. Μέρος της υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνει λογισμικό που κατόπιν λήψης εγκαθίσταται στον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο, το tablet ή άλλη συσκευή σας. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να ενημερώνουμε αυτόματα αυτό το λογισμικό και ότι οι παρόντες Όροι θα έχουν ισχύ και για τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις.

β. Η άδεια χρήσης.

Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τις πολιτικές μας (συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για την κοινότητα), σας εκχωρούμε περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανακλητή άδεια για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

2. Το περιεχόμενό σας

α. Δημοσίευση περιεχομένου

Το Pinterest σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες, σχόλια, συνδέσμους και άλλο υλικό. Οτιδήποτε δημοσιεύετε ή καθιστάτε με άλλο τρόπο διαθέσιμο στο Pinterest αναφέρεται ως «Περιεχόμενο χρήστη». Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε στο Pinterest.

β. Πώς μπορεί το περιεχόμενό σας να χρησιμοποιηθεί από το Pinterest και από άλλους χρήστες

Εκχωρείτε στο Pinterest και στους χρήστες μας μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων, μεταβιβάσιμη, με δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης, παγκόσμια άδεια για τη χρήση, την αποθήκευση, την αναπαραγωγή, την τροποποίηση, τη δημιουργία παράγωγων έργων, την εκτέλεση και τη διανομή του Περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύετε στο Pinterest αποκλειστικά για σκοπούς λειτουργίας, ανάπτυξης, παροχής και χρήσης της Υπηρεσίας. Κανένα σημείο στους παρόντες Όρους δεν περιορίζει άλλα νόμιμα δικαιώματα που ενδέχεται να έχει το Pinterest επί του Περιεχομένου χρήστη, όπως για παράδειγμα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει άλλων αδειών χρήσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να καταργούμε ή να τροποποιούμε Περιεχόμενο χρήστη, ή να αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται στην Υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό περιλαμβάνει Περιεχόμενο χρήστη που πιστεύουμε ότι παραβαίνει τους παρόντες Όρους, τις Οδηγίες για την κοινότητα ή οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές πολιτικές.

γ. Χρονικό διάστημα διατήρησης περιεχομένου

Μετά το κλείσιμο ή την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας ή αν καταργήσετε τυχόν Περιεχόμενο χρήστη από το Pinterest, ενδέχεται να διατηρήσουμε το Περιεχόμενο χρήστη σας για εύλογο χρονικό διάστημα, για λόγους διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας, αρχειοθέτησης ή ελέγχου. Επιπλέον, το Pinterest και οι χρήστες μας ενδέχεται να διατηρήσουν και να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν, να αποθηκεύουν, να προβάλλουν, να αναπαράγουν, να τροποποιούν, να δημιουργούν παράγωγα έργα, να εκτελούν και να διανέμουν οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο χρήστη σας που άλλοι χρήστες έχουν αποθηκεύσει ή κοινοποιήσει μέσω της Υπηρεσίας Pinterest.

δ. Οι ευθύνες σας για το περιεχόμενό σας:

i. Προς το Pinterest και την κοινότητά μας.

Το Pinterest παρέχει ένα δημιουργικό και θετικό περιβάλλον για εσάς και τους υπόλοιπους χρήστες, όπου μπορείτε να ανακαλύψετε και να μοιραστείτε ό,τι αγαπάτε. Για να παραμείνει έτσι, πρέπει να τηρείτε το Πρωτόκολλο των pin και τις πολιτικές μας, όπως και τις Οδηγίες για την κοινότητα. Δεν πρέπει να δημοσιεύετε Περιεχόμενο χρήστη που παραβαίνει ή παροτρύνει οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβαίνει τους νόμους ή τους κανονισμούς, όπως ενδεικτικά τους νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν στον κλάδο σας και τους νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν στον χώρο της διαφήμισης. Εσείς είστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο χρήστη και κάθε περιεχόμενο τρίτων που δημοσιεύεται στους πίνακές σας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι το Περιεχόμενο χρήστη και κάθε περιεχόμενο τρίτων που δημοσιεύεται στους πίνακές σας πληροί όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά σε αυτούς τους Όρους, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε, διανείμετε, πωλήσετε, αναπαραγάγετε, αδειοδοτήσετε ή προβείτε σε άλλη χρήση της Υπηρεσίας μας χωρίς την άδειά μας.

ii. Προς τρίτους.

Το Pinterest σέβεται τα δικαιώματα τρίτων δημιουργών και κατόχων περιεχόμενου, και περιμένει το ίδιο να κάνετε κι εσείς. Συνεπώς, συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε στο Pinterest δεν παραβαίνει επί του παρόντος αλλά και στο μέλλον κανέναν νόμο ούτε τα δικαιώματα τρίτων.

ε. Σχόλια που παρέχετε

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλια των χρηστών μας και είμαστε πάντα ανοικτοί σε νέες ιδέες που μπορούν να κάνουν το Pinterest ακόμα καλύτερο. Αν επιλέξετε να υποβάλετε τα σχόλια ή τις ιδέες σας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς να σας οφείλουμε καμία αποζημίωση. Η αποδοχή των σχολίων που υποβάλλετε από το Pinterest δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση από κανένα δικαίωμα του Pinterest να χρησιμοποιήσει παρόμοια ή σχετικά σχόλια που ήταν ήδη γνωστά στο Pinterest ή τα οποία είχαν εμπνευστεί και αναπτύξει οι εργαζόμενοί του, ή που έχουν προέλθει από άλλες πηγές εκτός του ατόμου σας.

3. Εργαλεία για κατόχους ιστοτόπων

α. Χαρακτηριστικά ιστότοπου.

Προσφέρουμε προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιστότοπους και προγραμματιστές με σκοπό να προσφέρουν στους δικούς τους χρήστες τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του Pinterest (π.χ. τα κουμπιά «Αποθήκευση» και «Ακολουθήστε») (εφεξής «Χαρακτηριστικά ιστότοπου»). Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα Χαρακτηριστικά ιστότοπου μόνο όπως έχουν συνταχθεί από το Pinterest, και σύμφωνα με τις πολιτικές και τις οδηγίες της επωνυμίας μας. Απαγορεύεται η χρήση των Χαρακτηριστικών ιστότοπου σε κάποιον ιστότοπο ή υπηρεσία με περιεχόμενο που μπορεί να παραβαίνει τους παρόντες Όρους στην περίπτωση που θα εμφανιζόταν στο Pinterest. Αποδέχεστε επίσης ότι τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του Pinterest που παρέχονται ως μέρος των Χαρακτηριστικών ιστότοπου θα παρέχονται αποκλειστικά ως μέρος των Χαρακτηριστικών ιστότοπού μας, εκτός εάν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από το Pinterest.

β. Δικαιώματα.

i. Ενσωματώνοντας Χαρακτηριστικά ιστότοπου στον ιστότοπο ή την υπηρεσία σας, εκχωρείτε άδεια στο Pinterest να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες από εσάς και τους χρήστες σας όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου. Αποδέχεστε επίσης ότι το Pinterest μπορεί να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες μεθόδους για την ανάλυση του ιστότοπου ή της υπηρεσίας σας όπου έχουν ενσωματωθεί Χαρακτηριστικά ιστότοπου.

ii.  Ορισμένα Χαρακτηριστικά ιστότοπου επιτρέπουν σε εσάς ή τους χρήστες σας να δημοσιεύετε ή με άλλο τρόπο να καθιστάτε διαθέσιμο περιεχόμενο στην Υπηρεσία μας. Χρησιμοποιώντας αυτά τα Χαρακτηριστικά ιστότοπου, παραχωρείτε στο Pinterest και τους χρήστες του άδεια πρόσβασης σε τέτοιο περιεχόμενο, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3(β). Κανένας όρος στην παρούσα Ενότητα δεν δύναται να περιορίσει άλλα νόμιμα δικαιώματα του Pinterest επί του περιεχομένου.

5. Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων

Το Pinterest έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει την Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων του Pinterest, σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο DMCA για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή, και άλλους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων μας.

6. Ασφάλεια

Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των χρηστών μας. Ενώ εργαζόμαστε με γνώμονα την προστασία του περιεχομένου και του λογαριασμού σας, το Pinterest δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας του θα είναι απαραβίαστα έναντι επιθέσεων από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Σας ζητάμε να προστατεύετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Σε περίπτωση παραβίασης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, ενημερώστε μας αμέσως. Όσον αφορά τους λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν για λογαριασμό εταιρείας, οργανισμού ή άλλης οντότητας, είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι πρόσβαση στον λογαριασμό έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα.

7. Σύνδεσμοι, ιστότοποι και υπηρεσίες τρίτων μερών

Το Pinterest μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους για ιστότοπους τρίτων, διαφημιζόμενους, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές ή άλλες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που δεν βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο του Pinterest. Δεν προωθούμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν τοποθεσία, πληροφορία, υλικό, προϊόν ή υπηρεσία τρίτων. Αν αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστότοπο, υπηρεσία ή περιεχόμενο τρίτων μέσω του Pinterest, το κάνετε με δική σας ευθύνη και συμφωνείτε ότι το Pinterest δεν φέρει καμία ευθύνη ως απόρροια της χρήσης ή της πρόσβασης εκ μέρους σας στον ιστότοπο, την υπηρεσία ή το περιεχόμενο τρίτων.

8. Τερματισμός

Το Pinterest μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να τερματίσει ή να αναστείλει με ανάλογη προειδοποίηση το δικαίωμά σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Ενδέχεται να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, αν έχουμε βάσιμο λόγο να το κάνουμε, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση παράβασης των Οδηγιών για την κοινότητα. Ακόμα και μετά τον τερματισμό, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τα άρθρα 4(β) και 9 των παρόντων Όρων.

9. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να εξαιρείτε και να απαλλάσσετε από την ευθύνη το Pinterest και τους αρμόδιους διευθυντές, προϊσταμένους, εργαζόμενους και εκπροσώπους μας από και έναντι σε κάθε αξίωση, αγωγή, προσφυγή, διαφωνία, απαίτηση, υποχρέωση, ζημία, απώλεια, κόστος και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων και λογιστών (όπως δαπάνες για υπεράσπιση έναντι αξιώσεων, αγωγών ή προσφυγών από τρίτους), με οποιονδήποτε τρόπο που τα παραπάνω αφορούν (α) την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία μας ή τη χρήση αυτής, (β) το Περιεχόμενο χρήστη σας ή (γ) τυχόν παράβαση εκ μέρους σας οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους.

10. Αποποίηση ευθύνης

Η υπηρεσία μας και όλο το περιεχόμενο στο Pinterest παρέχονται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή.

ΤΟ PINTEREST ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.

Το Pinterest δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση για κανένα Περιεχόμενο χρήστη που εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης ή τρίτος δημοσιεύετε ή αποστέλλετε χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο χρήστη που είναι ανακριβές, ανάρμοστο, ακατάλληλο για παιδιά ή άλλως ακατάλληλο για τον σκοπό σας.

11. Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ PINTEREST ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, Ή ΤΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΤΑ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΑ ΕΙΤΕ ΆΜΕΣΑ, Ή ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, Ή ΆΛΛΕΣ ΑΫΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ PINTEREST ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100,00 (ΕΚΑΤΟ) ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. Ή ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΟ PINTEREST ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Στον βαθμό που οποιαδήποτε αξίωση, διαφωνία ή διαμάχη σχετικά με το Pinterest ή την Υπηρεσία μας δεν δύναται να επιλυθεί μέσω διαιτησίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή για άλλο λόγο, τόσο εσείς όσο και το Pinterest συμφωνείτε ότι κάθε αξίωση ή διαφωνία αναφορικά με το Pinterest θα επιλύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 13 όπως αναφέρεται στους παρόντες Όρους.

12. Διαιτησία

Για κάθε διαφορά που έχετε με το Pinterest, συμφωνείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πρώτα, ούτως ώστε να προσπαθούμε να επιλύσουμε τη διαφορά μέσω ανεπίσημων οδών. Αν χρειάζεται να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας, θα το κάνουμε μέσω της διεύθυνσης email που έχετε δηλώσει στον Εταιρικό λογαριασμό σας. Αν το Pinterest δεν μπορέσει να επιλύσει τη διαφορά μαζί σας μέσω της ανεπίσημης οδού, συμφωνούμε αμφότεροι να επιλύσουμε κάθε αξίωση, διαφορά ή διαμάχη (εξαιρουμένων αξιώσεων για χρηματική αποζημίωση ή άλλη δίκαιη ικανοποίηση) που προκύπτει από ή σε συνάρτηση με ή που σχετίζεται με τους παρόντες Όρους μέσω δεσμευτικής διαιτησίας ή (για τις αξιώσεις όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί) σε δικαστικές αρχές εκδίκασης μικροδιαφορών.

Η διαιτησία συνιστά έναν πιο ανεπίσημο τρόπο επίλυσης τυχόν διαφωνιών από τη δικαστική οδό μιας αγωγής. Για παράδειγμα, στη διαιτησία χρησιμοποιείται ένας αμερόληπτος διαιτητής, σε αντίθεση με τη δικαστική οδό που περιλαμβάνει δικαστές και ενόρκους, η προδικαστική έρευνα διενεργείται σε περιορισμένη κλίμακα, και η δικαιοδοσία των δικαστηρίων επί της διαδικασίας είναι οριοθετημένη. Παρόλο που η διαδικασία είναι πιο ανεπίσημη, οι διαιτητές έχουν την εξουσία να επιδικάσουν τις ίδιες αποζημιώσεις και μέτρα ικανοποίησης με τις δικαστικές αρχές. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε ότι η ερμηνεία και η επιβολή αυτής της διάταξης διέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας των ΗΠΑ (Federal Arbitration Act - FAA), και ότι αμφότεροι, εσείς και το Pinterest, παραιτείστε του δικαιώματός σας σε δίκη με ενόρκους ή σε συμμετοχή σε ομαδική αγωγή. Ο διαιτητής είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση κάθε διαφωνίας που αφορά την ερμηνεία, την εφαρμοσιμότητα ή την εκτελεστότητα της παρούσας συμφωνίας για δεσμευτική διαιτησία. Η διάταξη περί διαιτησίας θα έχει ισχύ και μετά την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας ή την κατάργηση του Εταιρικού λογαριασμού σας.

Η διαιτησία θα πραγματοποιείται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association, εφεξής «ΑΑΑ») σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας που αφορούν καταναλωτές (Consumer Arbitration Rules) που θα ισχύουν την εκάστοτε στιγμή βάσει της ΑΑΑ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές φόρμες στη διεύθυνση www.adr.org</a>. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ανάμεσα σε εσάς και το Pinterest, η διαιτησία θα διεξαχθεί στη χώρα (ή την περιφέρεια) διαμονής σας. Κάθε πλευρά πρέπει να αντιμετωπίσει εύλογα την καταβολή τυχόν χρεώσεων, εξόδων διοίκησης και διαιτησίας για την ΑΑΑ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΑΑΑ, με την εξαίρεση ότι το Pinterest θα καταβάλει τα εύλογα έξοδά σας για καταθετικές, διοικητικές και διαιτησιακές αμοιβές, αν οι αξιώσεις σας δεν υπερβαίνουν τα 75.000 $ και δεν είναι ανούσιες [όπως εκτιμώνται από τα πρότυπα που ορίζονται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο Αστικής Διαδικασίας 11(β)]. Εάν η αξίωσή σας για αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 $, συμφωνούμε ότι μπορείτε να επιλέξετε εάν η διαιτησία θα βασιστεί αποκλειστικά στα έγγραφα που υποβάλλονται στον διαιτητή, μέσω ακρόασης δια τηλεφώνου ή δια ζώσης ακρόασης, όπως ορίζεται από τους Κανόνες της ΑΑΑ. Αν η αξίωσή σας για αποζημίωση υπερβαίνει το ποσό των 10.000 $, το δικαίωμα σε ακρόαση θα καθοριστεί βάσει των Κανόνων της ΑΑΑ. Ανεξάρτητα από τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας της διαιτησίας, ο διαιτητής θα εκδώσει μια εμπεριστατωμένη γραπτή απόφαση στην οποία θα εξηγεί τα ουσιώδη ευρήματα και συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η επιδίκαση των αποζημιώσεων, και η εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης για την επιδικαζόμενη αποζημίωση εκ μέρους του διαιτητή δύναται να ζητηθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο κατάλληλης δικαιοδοσίας. Κανένα σημείο αυτού του άρθρου δεν αποτρέπει κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση ή άλλη δίκαιη ικανοποίηση από τα δικαστήρια για θέματα που σχετίζονται ενδεικτικά με την ασφάλεια δεδομένων, την πνευματική ιδιοκτησία ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ Ή ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ PINTEREST ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ ΑΠΟ ΕΝΟΡΚΟΥΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ. Στον βαθμό που οποιαδήποτε αξίωση, διαφωνία ή διαμάχη σχετικά με το Pinterest ή την Υπηρεσία μας δεν δύναται να επιλυθεί μέσω διαιτησίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή για άλλο λόγο, τόσο εσείς όσο και το Pinterest συμφωνείτε ότι κάθε αξίωση ή διαφωνία αναφορικά με το Pinterest θα επιλύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 13 όπως αναφέρεται στους παρόντες Όρους.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, ανεξαρτήτως τυχόν σύγκρουσης των βασικών αρχών των νόμων της. Ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διενέξεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία είναι η κομητεία του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια ή το αρμόδιο Περιφερειακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, και τυχόν διένεξη μεταξύ μας θα επιλυθεί βάσει του νόμου της Καλιφόρνια.

14. Γενικοί όροι

Διαδικασίες ειδοποίησης και τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους

Το Pinterest επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προσδιορίζει τη μορφή και το μέσο παροχής ειδοποιήσεων προς εσάς, ενώ εσείς αποδέχεστε να λαμβάνετε νομικές ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά, εφόσον το επιλέξουμε. Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε τους παρόντες Όρους με την πάροδο του χρόνου. Η πιο πρόσφατη έκδοση θα δημοσιεύεται πάντα στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αναθεώρησης που εμείς κρίνουμε ουσιώδη, θα σας ειδοποιήσουμε.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μετά την εφαρμογή των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους Όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Εκχώρηση

Οι παρόντες όροι και τυχόν δικαιώματα και άδειες χρήσης που εκχωρούνται δια του παρόντος δεν είναι δυνατό να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς, αλλά μπορεί να εκχωρηθούν από το Pinterest χωρίς περιορισμό. Οποιαδήποτε απόπειρα μεταβίβασης ή εκχώρησης που παραβαίνει το παρόν θεωρείται άκυρη.

Σύνολο της συμφωνίας / Αυτοτέλεια

Οι παρόντες Όροι, σε συνδυασμό με την Πολιτική απορρήτου και κάθε τροποποίηση ή πρόσθετη συμφωνία που έχει συναφθεί με το Pinterest και αφορά την Υπηρεσία, αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Pinterest αναφορικά με την υπηρεσία, και υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων που έχετε συνάψει με το Pinterest σχετικά με την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Όρους καταστεί άκυρος, τότε η ισχύς του εν λόγω όρου θα περιοριστεί ή θα ανασταλεί στον ελάχιστο βαθμό που αυτό απαιτείται. Οι υπόλοιποι Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Καμία παραίτηση

Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων δεν δύναται να θεωρηθεί περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από αυτόν τον όρο ή οποιονδήποτε άλλο όρο, και τυχόν αμέλεια εκ μέρους του Pinterest να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή πρόβλεψη βάσει των παρόντων Όρων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή πρόβλεψη.

Συμβαλλόμενα μέρη

Αν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι παρόντες Όροι αποτελούν συμβατική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Pinterest Inc., με έδρα στη διεύθυνση 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107. Αν ζείτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι παρόντες Όροι αποτελούν συμβατική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Pinterest Europe Ltd., μια ιρλανδική εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Κρατικοί φορείς των Η.Π.Α.: Εάν είστε ομοσπονδιακή κρατική υπηρεσία των Η.Π.Α., η χρήση του Pinterest εκ μέρους σας υπάγεται στους παρόντες Όρους και την παρούσα τροποποίηση.

Πολιτειακές και τοπικές κρατικές υπηρεσίες των Η.Π.Α.: Εάν είστε πολιτειακή ή τοπική κρατική υπηρεσία στις Η.Π.Α., η παρούσα τροποποίηση ισχύει για τους παρόντες Όρους.

 

Σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.