Όροι χρήσης για εταιρείες

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το Pinterest!

Αυτοί οι Όροι χρήσης για εταιρείες (εφεξής «Όροι για εταιρείες») διέπουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Pinterest (εφεξής «Προϊόντα») και τη χρήση τους εκ μέρους σας για εμπορικούς σκοπούς. Διαβάστε προσεχτικά αυτούς τους Όρους και επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε απορίες. Με τη δημιουργία ενός εμπορικού λογαριασμού ή αποκτώντας πρόσβαση και χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτουμας. Επιβεβαιώνετε επίσης ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και την Πολιτική για τα cookie.

1. Χρήση του Pinterest

α. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Pinterest.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα μας μόνο εάν συνάψετε δεσμευτικό συμβόλαιο με το Pinterest, και μόνο στο πλαίσιο που η χρήση τους πληροί τους παρόντες Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν δημιουργείτε τον λογαριασμό σας στο Pinterest, πρέπει οι πληροφορίες που θα παρέχετε να είναι ακριβείς και πλήρεις. Απαγορεύεται η πρόσβαση και η χρήση από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους. Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό εκ μέρους μιας εταιρείας, ενός οργανισμού ή άλλης οντότητας, τότε (α) ο όρος «εσείς» ή το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο αναφέρεται σε εσάς και την εν λόγω οντότητα, και (β) δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να παρέχετε κάθε είδους άδεια και έγκριση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα υπό αυτούς τους Όρους, καθώς και ότι συμφωνείτε εκ μέρους της εν λόγω οντότητας με αυτούς τους Όρους. Μεταξύ των Προϊόντων μας ενδέχεται να περιλαμβάνεται και λογισμικό που κατόπιν λήψης εγκαθίσταται στον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο, το tablet ή άλλη συσκευή σας. Αποδέχεστε ότι έχουμε το δικαίωμα να αναβαθμίσουμε αυτόματα αυτά τα Προϊόντα, και ότι οι παρόντες Όροι θα εξακολουθούν να έχουν ισχύ και για τις αναβαθμισμένες εκδόσεις.

β. Η άδεια χρήσης.

Στο πλαίσιο των παρόντων Όρων και των πολιτικών μας (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης), σας παρέχουμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστική και ανακλητή άδεια χρήσης των Προϊόντων μας χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

2. Το περιεχόμενό σας

α. Δημοσίευση περιεχομένου

Το Pinterest σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, σχολίων, συνδέσμων και άλλων υλικών. Οτιδήποτε δημοσιεύετε ή με άλλο τρόπο κάνετε διαθέσιμο στα Προϊόντα μας αναφέρεται ως «Περιεχόμενο χρήστη». Εσείς διατηρείτε όλα τα δικαιώματα και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε στο Pinterest.

β. Πώς μπορεί το περιεχόμενό σας να χρησιμοποιηθεί από το Pinterest και από άλλους χρήστες

Εκχωρείτε στο Pinterest και στους χρήστες μας μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από την καταβολή τελών, μεταβιβάσιμη, με δυνατότητα εκχώρησης, παγκόσμια άδεια για τη χρήση, τη φύλαξη, την προβολή, την αναπαραγωγή, την αποθήκευση, την τροποποίηση, τη δημιουργία παράγωγων έργων, την εκτέλεση και τη διανομή του Περιεχομένου χρήστη σας στο Pinterest αποκλειστικά για σκοπούς λειτουργίας, ανάπτυξης, παροχής και χρήσης των Προϊόντων. Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν περιορίζει τυχόν άλλα νόμιμα δικαιώματα που ενδέχεται να έχει το Pinterest επί του Περιεχομένου χρήστη, όπως για παράδειγμα δικαιώματα που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων αδειών χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε ή να τροποποιούμε Περιεχομένο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου Περιεχομένου χρήστη που πιστεύουμε ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τις πολιτικές μας.

γ. Χρονικό διάστημα διατήρησης περιεχομένου

Μετά από την κατάργηση ή την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, ή σε περίπτωση που αφαιρέσετε ορισμένο Περιεχόμενο χρήστη από το Pinterest, ενδέχεται να διατηρήσουμε το Περιεχόμενο χρήστη σας για μια εμπορικώς εύλογη χρονική περίοδο για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, αρχειοθέτησης ή επιθεώρησης. Επιπλέον, το Pinterest και οι χρήστες μας ενδέχεται να διατηρήσουν και να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν, να αποθηκεύουν, να προβάλλουν, να αναπαράγουν, να αναδημοσιεύουν, να τροποποιούν, να δημιουργούν παράγωγα έργα, να εκτελούν και να διανέμουν οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο χρήστη σας που άλλοι χρήστες έχουν αποθηκεύσει ή κοινοποιήσει μέσω του Pinterest.

δ. Οι ευθύνες σας για το περιεχόμενό σας:

i. Προς το Pinterest και την κοινότητά μας. Το Pinterest παρέχει ένα δημιουργικό και θετικό περιβάλλον για εσάς και τους υπόλοιπους χρήστες, όπου μπορείτε να ανακαλύψετε και να μοιραστείτε ό,τι αγαπάτε. Για να παραμείνει έτσι, πρέπει να τηρείτε το Πρωτόκολλο των pin και τις πολιτικές μας, όπως και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Δεν πρέπει να δημοσιεύετε Περιεχόμενο χρήστη που παραβιάζει ή παροτρύνει οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβιάζει τους νόμους ή τους κανονισμούς, όπως ενδεικτικά νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν στον κλάδο σας και νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν στον χώρο της διαφήμισης. Εσείς είστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο χρήστη και κάθε περιεχόμενο τρίτων που δημοσιεύεται στους πίνακές σας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι το Περιεχόμενο χρήστη και κάθε περιεχόμενο τρίτων που δημοσιεύεται στους πίνακές σας πληροί όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά σε αυτούς τους Όρους, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε, διανείμετε, πωλήσετε, αναπαραγάγετε, αδειοδοτήσετε ή προβείτε σε άλλη χρήση των Προϊόντων μας χωρίς την άδειά μας.

ii. Προς τρίτα μέρη. Το Pinterest σέβεται τα δικαιώματα ανεξάρτητων δημιουργών και κατόχων περιεχόμενου, και περιμένει το ίδιο να κάνετε κι εσείς. Συνεπώς συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε στο Pinterest δεν παραβιάζει επί του παρόντος αλλά και στο μέλλον κανέναν νόμο ούτε τα δικαιώματα τρίτων μερών.

ε. Σχόλια που παρέχετε

Εκτιμάμε τα σχόλια των χρηστών μας και πάντα μας ενδιαφέρει να μαθαίνουμε πώς μπορούμε να κάνουμε το Pinterest ακόμα καλύτερο. Αν επιλέξετε να υποβάλετε σχόλια, ιδέες ή κάθε είδους ανατροφοδότηση, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς κανέναν περιορισμό ή αποζημίωση προς εσάς. Αποδεχόμενο την υποβολή των προτάσεών σας, το Pinterest δεν παραιτείται από κανένα δικαιώμά του να χρησιμοποιήσει παρόμοιο ή σχετικό σχόλιο που έχει ήδη κοινοποιηθεί στο Pinterest, ή έχει αναπτυχθεί από τους υπαλλήλους του, ή έχει αποκτηθεί από πηγές εκτός του ατόμου σας.

3. Εργαλεία για ιδιοκτήτες ιστότοπων

α. Χαρακτηριστικά ιστότοπου.

Προσφέρουμε προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιστότοπους στο διαδίκτυο και από προγραμματιστές με σκοπό να προσφέρουν στους δικούς τους χρήστες τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του Pinterest (π.χ. τα κουμπιά «Καρφίτσωσέ το» και «Ακολουθήστε») (εφεξής «Χαρακτηριστικά ιστότοπου»). Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα Χαρακτηριστικά ιστότοπου μόνο όπως έχουν συνταχθεί από το Pinterest, και σύμφωνα με τις πολιτικές και τις οδηγίες για το brand μας. Απαγορεύεται η χρήση των Χαρακτηριστικών ιστότοπου σε κάποιον ιστότοπο ή υπηρεσία με περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάζει τους παρόντες Όρους στην περίπτωση που θα εμφανιζόταν στα Προϊόντα μας. Αποδέχεστε επίσης ότι τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του Pinterest που παρέχονται ως μέρος των Χαρακτηριστικών ιστότοπου θα παρέχονται αποκλειστικά ως μέρος των Χαρακτηριστικών ιστότοπού μας, εκτός εάν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από το Pinterest.

β. Δικαιώματα.

i. Ενσωματώνοντας Χαρακτηριστικά ιστότοπου στον ιστότοπο ή την υπηρεσία σας, εκχωρείτε άδεια στο Pinterest να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες από εσάς και τους χρήστες σας όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου. Αποδέχεστε επίσης ότι το Pinterest μπορεί να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες μεθόδους για την ανάλυση του ιστότοπου ή της υπηρεσίας σας όπου έχουν ενσωματωθεί Χαρακτηριστικά ιστότοπου.

ii.  Ορισμένα Χαρακτηριστικά ιστότοπου επιτρέπουν σε εσάς ή τους χρήστες σας να δημοσιεύετε ή με άλλο τρόπο να καθιστάτε διαθέσιμο περιεχόμενο στα Προϊόντα μας. Χρησιμοποιώντας αυτά τα Χαρακτηριστικά ιστότοπου, παραχωρείτε στο Pinterest και τους χρήστες του άδεια πρόσβασης σε τέτοιο περιεχόμενο, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2(β). Κανένας όρος στην παρούσα Ενότητα δεν δύναται να περιορίσει άλλα νόμιμα δικαιώματα του Pinterest επί του περιεχομένου.

4. Πολιτική περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το Pinterest έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει την Πολιτική του Pinterest για την πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με το Νομοσχέδιο Ψηφιακής Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Digital Millennium Copyright Act), αλλά και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε ισχύ. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

5. Ασφάλεια

Ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια των χρηστών μας, αλλά ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύουμε το περιεχόμενο και τον λογαριασμό σας, το Pinterest δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη ενδέχεται να μπορούν να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας μας. Για αυτό σας ζητάμε να φροντίζετε για την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασής σας και να μας ενημερώνετε αμέσως για οποιοδήποτε ενδεχόμενο κινδύνου ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας. Για λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν για λογαριασμό μιας εταιρείας, ενός οργανισμού ή άλλης οντότητας, εσείς είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι πρόσβαση στον λογαριασμό σας έχουν μόνο άτομα με εξουσιοδότηση.

6. Σύνδεσμοι, ιστότοποι και υπηρεσίες τρίτων μερών

Τα Προϊόντα μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών, διαφημιστικών πρακτορείων, υπηρεσιών, ειδικών προσφορών, ή άλλων εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων που δεν βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο του Pinterest. Δεν συνεργαζόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιονδήποτε τέτοιο ιστότοπο, πληροφορία, υλικό, προϊόν και υπηρεσία τρίτων μερών. Σε περίπτωση πρόσβασης σε ιστότοπο, υπηρεσία ή περιεχόμενο τρίτων μερών από το Pinterest, προβαίνετε σε αυτήν την ενέργεια με δική σας ευθύνη και συμφωνείτε ότι το Pinterest δεν φέρει καμία ευθύνη όπως ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση ή την πρόσβαση από εσάς σε οποιονδήποτε ιστότοπο, υπηρεσία ή περιεχόμενο τρίτου μέρους.

7. Καταγγελία.

Ανά πάσα στιγμή, το Pinterest δύναται να καταγγείλει μονομερώς ή να ακυρώσει την παρούσα άδεια, με ή άνευ λόγου, ή χωρίς σχετική ειδοποίηση. Οι Ενότητες 2, 3(β), και 7-13 των παρόντων Όρων χρήσης διατηρούν την ισχύ τους και μετά την καταγγελία.

8. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε και να προστατεύετε το Pinterest και τους αρμόδιους διευθυντές, προϊσταμένους, εργαζόμενους και εκπροσώπους μας από και έναντι σε κάθε αξίωση, αγωγή, προσφυγή, διαφωνία, απαίτηση, υποχρέωση, ζημία, απώλεια, κόστος και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων και λογιστών (όπως δαπάνες για υπεράσπιση έναντι αξιώσεων, αγωγών ή προσφυγών από τρίτα μέρη), με οποιονδήποτε τρόπο που τα παραπάνω αφορούν (α) την πρόσβασή σας στα Προϊόντα μας ή τη χρήση αυτών, (β) το Περιεχόμενο χρήστη σας, ή (γ) τυχόν παραβίαση εκ μέρους σας οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους.

9. Αποποίηση ευθύνης

Τα Προϊόντα και όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται παρέχονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

ΤΟ PINTEREST ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.

Το Pinterest δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για Περιεχόμενο χρήστη που εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης ή τρίτο μέρος δημοσιεύει ή μεταδίδει χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα του. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο χρήστη που να είναι ανακριβές, αμφίβολο, ακατάλληλο για παιδιά, ή ακατάλληλο για τον σκοπό σας.

10. Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ PINTEREST ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, Ή ΤΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΤΑ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΑ ΕΙΤΕ ΆΜΕΣΑ, Ή ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, Ή ΆΛΛΕΣ ΑΫΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ PINTEREST ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100,00 (ΕΚΑΤΟ) ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. Ή ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΟ PINTEREST ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Στον βαθμό που οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά ή διαφωνία σχετικά με το Pinterest ή τα Προϊόντα μας δεν υπάγεται σε διαιτησία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλο μέσο, εσείς και το Pinterest συμφωνείτε από κοινού ότι κάθε αξίωση ή διαφορά σχετικά με το Pinterest θα επιλύεται αποκλειστικά σύμφωνα με την Παράγραφο 12 των παρόντων Όρων.

11. Διαιτησία

Για κάθε διαφορά που έχετε με το Pinterest, συμφωνείτε να επικοινωνείτε πρώτα μαζί μας και να επιχειρείτε να επιλύετε τη διαφορά μαζί μας μέσω άτυπης διαδικασίας. Αν το Pinterest δεν κατορθώσει να επιλύσει άτυπα τη διαφορά μαζί σας, συμφωνούμε αμφότεροι να απευθυνθούμε στην Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association - ΑΑΑ) για την επίλυση κάθε αξίωσης, διαφοράς ή διένεξης (με εξαίρεση αξιώσεις για χρηματική αποζημίωση ή άλλο δίκαιο μέσο αποκατάστασης κατά τις αρχές της ευθυδικίας) που προκύπτει από ή συνδέεται ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους, μέσω διαδικασίας δεσμευτικής διαιτησίας σύμφωνα με τον εκάστοτε Κανονισμό για Διαιτησία σε Εμπορικές Υποθέσεις (Commercial Arbitration Rules) και τις εκάστοτε Συμπληρωματικές Διαδικασίες για Καταναλωτικές Διαφορές (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Η διαιτησία διεξάγεται στην επαρχία όπου έχετε τον τόπο κατοικίας σας εκτός εάν έχετε συνομολογήσει διαφορετικά. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να καταβάλει στην ΑΑΑ το κόστος για τη διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της αίτησης καθώς και την αμοιβή του διαιτητή σύμφωνα με τους κανονισμούς της τελευταίας. Το εύλογο αυτό κόστος καλύπτεται από την Pinterest μόνο στην περίπτωση όπου η αξίωσή σας για καταβολή αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 75.000 δολάρια Η.Π.Α. και δεν είναι αβάσιμη (όπως τούτο αξιολογείται βάσει των προβλεπόμενων προτύπων στο άρθρο 11(β) του Ομοσπονδιακού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η διαιτητική απόφαση που εκδίδει ο αρμόδιος διαιτητής περιλαμβάνει το κόστος της διαιτησίας, τις εύλογες αμοιβές δικηγόρων και το εύλογο κόστος των εμπειρογνωμόνων και άλλων μαρτύρων, κάθε δε απόφαση σχετικά με το επιδικάσιμο ποσό υποβάλλεται σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Η παρούσα ενότητα ουδόλως εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη από το να προσφύγουν σε δικαστήρια που επιλαμβάνονται θεμάτων τα οποία αφορούν την ασφάλεια δεδομένων, την πνευματική ιδιοκτησία ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία και να αξιώσουν χρηματική αποζημίωση ή άλλο δίκαιο μέσο αποκατάστασης με βάση τις αρχές της ευθυδικίας. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ ΩΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ Ή ΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ. ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ PINTEREST ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΡΚΩΝ Ή ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς δυνατότητα προσφυγής σε κανόνες συγκρούσεως νόμων. Συμφωνούμε όλοι να υποβάλουμε κάθε αξίωση που δεν υπάγεται στην Ενότητα 11 (Διαιτησία).στην αποκλειστική δικαιοδοσία του εκάστοτε δικαστηρίου που βρίσκεται στην Κομητεία του Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια ή στο αρμόδιο Περιφερειακό δικαστήριο (District Court) της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια.

13. Γενικοί Όροι

Διαδικασίες γνωστοποίησης και τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους. Το Pinterest διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τη μορφή και τα μέσα γνωστοποίησης, και εσείς συμφωνείτε να λαμβάνετε ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον το κρίνουμε απαραίτητο. Ενδέχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα να αναθεωρούμε τους παρόντες Όρους. Η πρόσφατη έκδοση αυτών θα δημοσιεύεται πάντα στον ιστότοπό μας. Εφόσον κρίνουμε ότι κάποια αναθεώρηση είναι ουσιώδης, θα ειδοποιήστε δεόντως.

Εφόσον, μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων όρων, εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στα Προϊόντα μας και να κάνετε χρήση αυτών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους Όρους.Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, σας καλούμε να διακόψετε τη χρήση των Προϊόντων.

Εκχώρηση. Δεν έχετε δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησης των παρόντων Όρων, αλλά και όλων των δικαιωμάτων και αδειών χρήσης που παρέχονται με το παρόν. Μόνο το Pinterest έχει δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησής τους χωρίς περιορισμό  . Οποιαδήποτε απόπειρα μεταβίβασης ή εκχώρησης που παραβιάζει τα παραπάνω θα θεωρείται άκυρη.

Συνολική συμφωνία / Διαχωρισιμότητα. Οι παρόντες Όροι, σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου και κάθε τροποποίηση ή πρόσθετη συμφωνία που έχει συναφθεί με το Pinterest και αφορά τα Προϊόντα, αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Pinterest αναφορικά με τα Προϊόντα, και υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων που έχετε συνάψει με το Pinterest σχετικά με τα Προϊόντα. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη στους παρόντες Όρους κριθεί άκυρη, τότε η ισχύς της περιορίζεται ή ματαιώνεται στον μέγιστο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, και οι εναπομείνασες διατάξεις των παρόντων Όρων παραμένουν σε πλήρη ισχύ και συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα.

Απαγόρευση παραίτησης. Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε Όρο στο παρόν δεν εκλαμβάνεται ότι αποτελεί επέκταση ή συνέχιση της παραίτησης από τον εν λόγω όρο ή από κάθε άλλο όρο. Εάν το Pinterest δεν προβάλει δικαίωμα ή διάταξη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, τούτο δεν αποτελεί παραίτηση από το εκάστοτε δικαίωμα ή διάταξη.

Συμβαλλόμενα μέρη. Το Pinterest είναι μια παγκόσμια υπηρεσία και οι αναφορές στο Pinterest στους παρόντες Όρους περιλαμβάνουν την Pinterest Inc. και όλες τις θυγατρικές της ανά τον κόσμο. Για χρήστες που διαμένουν στιςnbspΗνωμένες Πολιτείες, οι παρόντες Όροι αποτελούν τη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Για χρήστες που διαμένουν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι παρόντες Όροι αποτελούν τη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Pinterest Europe Ltd., μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία και έχει έδρα στην οδό Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Κρατικοί φορείς των Η.Π.Α.: Εάν είστε ομοσπονδιακή κρατική υπηρεσία των Η.Π.Α., η χρήση του Pinterest εκ μέρους σας υπάγεται στους Όρους χρήσης για εταιρείες και την παρούσα τροποποίηση.

Πολιτειακές και τοπικές κρατικές υπηρεσίες των Η.Π.Α.: Εάν είστε πολιτειακή ή τοπική κρατική υπηρεσία στις Η.Π.Α., η παρούσα τροποποίηση ισχύει για τους παρόντες Όρους.