Pokyny ke značce na Pinterestu

Jak v rámci marketingu používat značku Pinterest

V tomto průvodci najdete obecná pravidla pro používání materiálů s naší značkou a prezentování obsahu na Pinterestu. Tato pravidla platí pro všechna média včetně obalů, digitálních médií, značení v obchodech a vysílání.

Těší nás, že jste na Pinterestu aktivní. Vaše reklamy a marketingové materiály ale nesmí naznačovat, že Pinterest vaše propagační akce sponzoruje nebo je s nimi jakkoli formálně spojen.

Základní informace

Toto je stručná verze. Podrobnější informace najdete níže.

Logo Pinterest

 • Používejte pouze znak Pinterestu (nepoužívejte prosím naši slovní ochrannou známku)!

 • Společně se znakem vždy uveďte i výzvu k akci.

 • Společně se znakem vždy uveďte i svou adresu URL na Pinterestu.

 • Velikost znaku musí být úměrná textu s výzvou k akci.  

Fotky produktů

 • K obrázku přidejte svou adresu URL na Pinterestu.

 • Pokud je na obrázcích viditelné rozhraní, musí odpovídat vyobrazenému zařízení (např. na mobilním telefonu musí být zobrazeno rozhraní pro mobilní zařízení apod.).

Jazyk

 • Přijatelná slovní spojení: Oblíbený na Pinterestu, Najdete nás na Pinterestu, Sledujte nás na Pinterestu, Navštivte nás, Najděte další nápady na Pinterestu, Nechte se inspirovat na Pinterestu

 • Nepřijatelná slovní spojení: Trendující na Pinterestu, Trendující piny

 • Ke zmínkám o Pinterestu přidejte i svou adresu URL na Pinterestu.

Znaky

Mezi naše prvky a znaky patří název, logo a grafika Pinterestu a všechna slova, slovní spojení, obrázky nebo další označení, které Pinterest identifikují jako zdroj jakéhokoli produktu nebo služby.

Naše logo

Naším logem je červený kruh s bílým písmenem „P“ uprostřed. Používejte soubory EPS a PNG s vysokým rozlišením uvedené níže. Nijak je neměňte ani na ně nepoužívejte filtry a jiné efekty. Logo jsme nedávno aktualizovali, takže starší znaky nahraďte obrázky uvedenými zde. 

Vždy připojte i výzvu k akci a svou adresu URL na Pinterestu. Velikost textu výzvy musí být úměrná velikosti znaku Pinterestu. Znak Pinterestu musí být vždy menší než vaše vlastní logo, aby si uživatelé mylně nemysleli, že Pinterest vaši akci podporuje.

Slovní ochranná známka

Nepoužívejte naši slovní ochrannou známku. Namísto ní používejte soubory s logem uvedené výše.

Logo

Barevné schéma

Náš znak musí být vždy vyveden v červené barvě Pinterestu, a to jak v tištěné formě, tak na obrazovce.

Pinterestová červená HEX #E60023

Fotky produktů

Pokud chcete v marketingových materiálech zobrazit jakoukoli část Pinterestu, musí rozhraní odpovídat vyobrazenému zařízení. Pokud je například na obrázku telefon, musí být zobrazeno rozhraní pro mobilní zařízení. Toto pravidlo platí pro všechny prvky Pinterestu včetně pinů, nástěnek, dlaždicového zobrazení a jakýchkoli jiných prvků.

Připomínáme, že ke všem obrázkům uvedeným ve vašich marketingových materiálech musíte získat veškerá práva.

Jazyk

Mezi naše znaky patří i následující slova (ve vztahu k sociálním sítím a digitálním nástrojům): Pin, repin (převzetí pinu), Pinner (uživatel Pinterestu) a pinboard (nástěnka).

Zde uvádíme konkrétní pravidla, kterými se musíte řídit, pokud se zmiňujete o Pinterestu:

 • Přijatelná slovní spojení: Oblíbený na Pinterestu, Najdete nás na Pinterestu, Sledujte nás na Pinterestu, Navštivte nás, Najděte další nápady na Pinterestu, Nechte se inspirovat na Pinterestu

 • Nepřijatelná slovní spojení: Trendující na Pinterestu, Trendující piny, jakékoli slovní spojení, kde je slovo „pin“ použito jako sloveso (používejte výraz „uložit“)

 • Ke zmínkám o Pinterestu přidejte i svou adresu URL na Pinterestu.

Kdy můžete použít slovní spojení „Oblíbený na Pinterestu“?

Pin lze považovat za oblíbený, pouze pokud v analytice Pinterestu zaznamená vysoký počet zobrazení, kliknutí nebo uložení. Nezapomínejte ale, že analytika Pinterestu zobrazuje jen úspěch vašich vlastních pinů. Poskytněte uživatelům kontext a k veškerým zmínkám o „oblibě na Pinterestu“ přidejte vaši adresu URL na Pinterestu.

Názvy a vizuální prvky vašich aplikací a služeb

Pokud vyvíjíte aplikaci, web nebo jinou službu, které budou pracovat s Pinterestem, vytvořte si vlastní značku, která nebude využívat prvky značky Pinterest.

Několik konkrétních pravidel:

 • Ve svém názvu nebo názvu domény nepoužívejte slova „Pin“, „Pinterest“ ani žádné obměny slova „Pinterest“.

 • Jako součást svého loga nebo znaku nepoužívejte žádné značky, loga nebo grafické prvky Pinterestu ani jejich obměny.

Pokyny pro média

Vysílání

Všechna výše uvedená pravidla platí i pro sdělovací prostředky. Náš znak můžete používat ve vysílání, je k němu ale vždy třeba přidat zřetelný odkaz na váš profil na Pinterestu. Použití znaku bez tohoto odkazu by totiž mohlo mylně naznačovat partnerskou spolupráci, sponzorskou záštitu nebo podporu ze strany Pinterestu.

Pokud chcete Pinterest zmínit ve videonahrávkách, v televizi nebo ve filmu, musíte odevzdat písemnou žádost manažerovi Pinterestu pro komunikaci s partnery, který každé možné použití zkontroluje. Oslovte nás alespoň 10 pracovních dnů předem, aby nedošlo ke zpoždění produkce.