Dữ liệu thống kê Ghim của bạn

Tìm hiểu ý nghĩa các con số

Ghim có một phần nghệ thuật và một phần khoa học. Nhiều mẩu dữ liệu gộp lại với nhau để tạo nên một Ghim hữu ích cho người dùng và có lợi cho doanh nghiệp của bạn. Dữ liệu thống kê Ghim của bạn cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh giúp bạn đánh giá sự thành công của các Ghim bạn đã tạo ra. Bạn sẽ tìm thấy các dữ liệu thống kê Ghim trên tất cả các Ghim trong hồ sơ của mình.

Ghim của bạn xuất hiện trên Pinterest với tần suất như thế nào

Đây là số lượt ấn tượng bạn có, hay số lần Ghim bạn tạo được hiển thị trên Pinterest. Bạn chỉ cần đăng tải Ghim một lần. Nó vẫn xuất hiện trên Pinterest nhiều lần, và đó là ý nghĩa của con số này. Tìm hiểu thêm về cách Pinterest hoạt động.

Tổng lượt tương tác

Ghim có thể thú vị đối với người Ghim vì nhiều lý do, con số này cho bạn thấy bức tranh tổng quát. Mỗi lần ai đó chạm vào Ghim của bạn để có cái nhìn cận cảnh hơn, số lượt nhấp vào trang web của bạn hoặc số lượt lưu Ghim của bạn, số lần tương tác của bạn cũng tăng lên. Tổng lượt tương tác là một chỉ số hữu ích cho thấy mức độ quan tâm của mọi người đối với Ghim của bạn.

Truyền cảm hứng cho người Ghim tương tác với các ý tưởng của bạn bằng cách làm cho Ghim của bạn đẹp, hữu ích và có thể thao tác được. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn cách thực hiện cho bạn.

Cận cảnh
các phân tích / trong ghim / cận cảnh

 

Khi mọi người chạm vào Ghim của bạn để nhìn rõ hơn, bạn biết là mình đã thu hút được họ, và họ tò mò muốn tìm hiểu thêm. Số lượt nhìn cận cảnh là một chỉ số cho biết bao nhiêu người đang cân nhắc sẽ thực hiện nhiều hơn với ý tưởng của bạn.

Tạo các Ghim với các hình ảnh thuyết phục và mô tả chi tiết chỉ là một số cách để có thêm số lượt nhìn cận cảnh. Tìm hiểu thêm về tạo các Ghim cải thiện tương tác.

Lượt nhấp
các phân tích / trong ghim / lượt nhấp chuột

 

Mọi người sẽ truy cập trang của bạn khi họ tò mò muốn biết về những gì bạn cung cấp. Nếu lưu lượng truy cập là mục tiêu của bạn, sử dụng con số này để xem số lần người nào đó xem Ghim của bạn đã nhấp vào trang web của bạn.

Hình ảnh Ghim với nhiều sản phẩm trong đó có xu hướng làm tăng lưu lượng truy cập bởi chúng hướng đến những thị hiếu khác nhau và kích thích tính tò mò. Tìm hiểu thêm về cách tạo Ghim giúp nhận được nhiều lượt nhấp chuột hơn.

Số lượt lưu
các phân tích / trong ghim / lượt lưu

 

Khi Ghim của bạn được lưu, bạn biết mình đã tạo ra nội dung thuyết phục làm mọi người muốn quay trở lại và thực hiện thêm gì đó với nó trong tương lai.

Thêm nữa, mỗi lần ai đó lưu Ghim của bạn, những người theo dõi họ cũng có thể nhìn thấy. Nhiều lượt lưu hơn sẽ cải thiện số lượt ấn tượng của bạn. Nội dung của bạn càng tồn tại lâu trên Pinterest thì bạn càng nhận được nhiều lượt lưu hơn, do vậy bạn tiếp cận được càng nhiều người Ghim hơn mà không bao giờ cần đăng lại Ghim của bạn.

Ghim hiển thị các sản phẩm trong bối cảnh thực tế—như chiếc đèn được bày trong phòng khách—làm mọi người hứng thú thực hiện điều tương tự và lưu Ghim của bạn. Tìm hiểu thêm cách tạo các Ghim mà người Ghim thích lưu.