Câu chuyện thành công

Dot & Bo

Sử dụng Quảng cáo để cung cấp các ý tưởng sáng tạo cho ngôi nhà

Homepolish

Xây dựng cộng đồng những người yêu thích thiết kế

Lil' Luna

Biến sở thích thành công việc cùng với Pinterest

Microsoft

Đầu tư hiệu quả vào Quảng cáo để có số lượt tương tác tối đa