Câu chuyện thành công

BuzzFeed

Sử dụng Pinterest để lan truyền nội dung

Casa Vogue

Mở rộng tiếp cận và tăng lưu lượng truy cập

EatSmarter

Nhận lưu lượng truy cập nhờ nội dung lành mạnh

Maggi

Làm nổi lên trên các công thức nấu ăn với người Ghim chỉ bằng một số lần nhấp chuột

Vogue Paris

Tăng lưu lượng truy cập thời trang cao cấp từ Pinterest