Natura Makeup

Ghim được tối ưu hóa giúp tăng cường lưu lượng truy cập tự nhiên của Natura Makeup

Khi nhà sản xuất mỹ phẩm hàng đầu của Brazil bắt đầu làm theo dõi các phương thức thực hành tốt nhất của chúng tôi, số lần nhấp chuột đã tăng hơn 11 lần.

40 %
trong số lượt giới thiệu xã hội từ Pinterest của Natura Makeup
11 x
tăng số lượt nhấp chuột từ Pinterest
Sử dụng Pinterest cho lưu lượng truy cập tự nhiên

Natura Makeup là nhà sản xuất mỹ phẩm hàng đầu của Brazil và là nhà tiên phong trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp, với hơn 1,4 triệu chuyên gia tư vấn thực địa. Bắt nguồn từ tính bền vững kể từ năm 1969, Natura và thương hiệu Natura Makeup của họ là nguồn cảm hứng cho phong cách sống đẹp và bền vững.

Natura Makeup was looking for ways to increase organic traffic to their website and owned channels from social media and other platforms. They decided to join Pinterest in 2016, and quickly built out their presence. To ensure they followed best practices, Natura Makeup created a dedicated team focused on optimizing Pinterest’s organic formats and tools.

Trở nên thông minh trong việc tạo và tổ chức Ghim

In Brazil, there are over 650,000 Pinterest searches for cosmetics each month. Natura Makeup wanted to reach this engaged audience with inspiring and helpful content. Every month, the Natura Makeup team added 20 more organic Pins. The Pins were both beautiful and beneficial, highlighting things like palette colors, step-by-step beauty tips, new products and fashion influencers. Natura Makeup also experimented with Rich Pins, the Save button and the Pinterest widget.  

Not only did Natura Makeup give people new things to discover each month, but they made it easy to explore their growing collection of Pins. Their boards organize Pins into categories like tutorials, trends and top products so it’s simple for Pinners to find what they’re looking for.

Mayara Ziroldo
Quản lý Tiếp thị Kỹ Thuật số, Natura Makeup
“Chúng tôi đã bao gồm Pinterest trong tất cả các chiến dịch tiếp thị và truyền thông của mình và điều này đã tạo ra một sự khác biệt lớn trong các kết quả của chúng tôi.”
Biến Pinterest thành nền tảng giới thiệu chính

Sự hiện diện của Natura Makeup trên Pinterest đã tạo ra sự gia tăng trong lưu lượng truy cập tự nhiên. Trong vòng một năm kể từ khi tạo lập hồ sơ, Pinterest đã đóng góp 40% lưu lượng truy cập xã hội cho Natura Makeup, và số lượt ấn tượng ghim trên trang web của họ đã tăng hơn 11 lần.

Natura Makeup nhận thấy rằng mọi người tương tác nhiều nhất với các Ghim hướng dẫn từng bước của họ. Họ cũng xác nhận rằng các Ghim của họ đã tiếp cận đúng người. Khoảng 60% số lượt nhấp chuột vào các Ghim hướng dẫn từng bước là từ đối tượng khán giả nòng cốt của Natura Makeup, nhóm phụ nữ từ 25-54 tuổi.

As the Natura Makeup team keeps adding more Pinterest content, they’ll continue to educate their audience with more DIY and step-by-step Pins. They’re also paying close attention to newly published best practices to make sure they get the most out of Pinterest.

Mayara Ziroldo
Quản lý Tiếp thị Kỹ Thuật số, Natura Makeup
“Pinterest giúp khách hàng tìm hiểu những cách mới để sử dụng sản phẩm của chúng tôi, vì vậy nó rất thiết thực nhưng cũng truyền cảm hứng.”