DaWanda

Tăng doanh số bán hàng và sự hào hứng đối với các sản phẩm thủ công độc đáo

DaWanda’s Pinterest strategy is to inspire enthusiasm for handmade products and DIY crafts. Popular boards include unique gift ideas, detailed DIY tutorials and creative fashion trends. To reach a broader audience, they also display compelling content from relevant guests on their Pinterest account.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là định vị DaWanda như một nơi lựa chọn cho tất cả những sản phẩm Tự làm, và Pinterest cho phép chúng tôi kết nối trực tiếp với khách hàng mục tiêu của mình" Wiebke Märcz, Quản lý Truyền thông Xã hội Cao cấp tại DaWanda nói. "Đó là nền tảng tốt nhất để làm nổi bật các sản phẩm độc đáo của chúng tôi và tăng khả năng nhận diện thương hiệu."

To make it easy for shoppers to save their favorite items from a computer or on the go, DaWanda added the Save button to their website, mobile website and app. DaWanda visitors now use the Save button to save around 1,000 things to Pinterest every day.  When people save content to Pinterest from their site, it isn’t just saved to individual boards. Instead, those Pins also get discovered in search results and feeds, which then drives traffic back to DaWanda. 

There are over 340,000 crafters and designers selling on their platform, so DaWanda makes sure to educate them about the power of Pinterest in their seller portal. DaWanda also generates excitement for their Pinterest content with a Follow button on their site. They even highlight new boards and popular Pins in their company’s print magazine, newsletter and other social platforms.

100 %
tăng lưu lượng truy cập giới thiệu
13 %
cao hơn giá trị đơn đặt hàng trung bình
Kết quả

Bằng cách làm theo các phương thức thực hành tốt nhât của Pinterest, DaWanda đã tăng lưu lượng truy cập giới thiệu Pinterest của mình gần 100%. Lưu lượng truy cập này cũng đã tạo ra doanh số bán hàng—giá trị đặt hàng trung bình từ Pinterest cao hơn 13% so với giá trị đặt hàng trung bình từ các nền tảng xã hội khác.

"Chúng tôi hài lòng với việc khách hàng có thể nhanh chóng lưu các sản phẩm thủ công của chúng tôi hoặc những ý tưởng thủ công vào các bảng truyền cảm hứng của riêng họ", Märcz nói. "Điều này làm cho nội dung của chúng tôi dễ được khám phá hơn bởi những người khác trên Pinterest, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của chúng tôi một cách nhanh chóng và tự nhiên."

Wiebke Märcz
Quản lý Truyền thông Xã hội Cao cấp, DaWanda
“Pinterest là nền tảng tốt nhất để trưng bày các sản phẩm độc đáo của chúng tôi và tăng khả năng nhận diện thương hiệu.”
Những gì có hiệu quả

Những lời khuyên từ DaWanda:

  • Ghim thường xuyên: DaWanda nhanh chóng phát hiện ra rằng Ghim thường xuyên đồng nghĩa với sự tương tác cao hơn. Để lập kế hoạch lưu Ghim trong thời gian sử dụng cao điểm, DaWanda làm việc với Tailwind, một trong những Đối tác Phát triển Tiếp thị của Pinterest.
  • Add helpful details: To give people on Pinterest more information about products, DaWanda implemented Rich Pins. With Rich Pins, details like price and availability are automatically pulled from the website onto Pins.
  • Create oversized vertical Pins: Longer Pins work well for DaWanda’s multi-step DIY instructions and are saved 3x times more than an average-sized Pin.
  • Use specific boards: As they’ve grown on Pinterest, DaWanda found that splitting generic boards into multiple, specific ones is a better experience. Having more boards also gives them better insight into their audience’s niche interests — they check each board’s performance on analytics.
  • Thêm nút Lưu:  Giúp người mua sắm dễ dàng lưu các mục yêu thích của họ bằng cách sử dụng nút Lưu vào trang web, trang web trên di động và ứng dụng của bạn.