Bob Vila

Mục tiêu của họ

Bob Vila lần đầu tiên trở thành cái tên của các hộ gia đình trên truyền hình, nơi mà trong gần 30 năm, ông đã dạy mọi người cách chỉnh trang và sửa chữa ngôi nhà của họ. Giờ đây, nhóm Bob Vila đã có mặt trực tuyến: Với Pinterest, họ đã tăng lưu lượng giới thiệu vào trang web của họ lên 33% và số Người ghim là nam giới truy cập vào trang web của họ đã tăng 20% mỗi tháng.

33 %
tăng lưu lượng
20 %
tăng số Người ghim là nam giới mỗi tháng
Caitlin Castelaz
Biên Tập viên và Giám đốc Truyền thông Xã hội, Bobvilla.com
“Pinterest từng đóng vai trò không đáng kể trong lượng truy cập vào trang web hàng tháng của chúng tôi. Khi chúng tôi tăng trưởng cơ sở người theo dõi dành riêng của mình và trở nên thông minh hơn về cách Ghim, Pinterest đã trở thành một trong những nguồn mang lại lượng người truy cập và xem trang duy nhất liên quan nhất.”
Giải pháp của họ

BobVila.com has saved more than 22,000 Pins to dozens of boards that cover creative ideas like spring cleaning tips to household gadgets and green living ideas. Even so, it took a bit of trial and error to figure out what kind of content works best for their audience. “Early on we had a notion that we needed to either be super technical or have lots of really stunning images,” said Caitlin Castelaz, editor and social media director for BobVila.com.

Sau khi thử nghiệm các loại nội dung khác nhau và kiểm tra phân tích của chúng để xem điều gì có hiệu quả, họ đã nhận ra các nội dung hướng dẫn cách làm có hiệu quả tốt hơn nhiều vì nó thu hút được sự quan tâm của mọi người, không chỉ là Người ghim, mà còn cả những người thực hiện. "Thiết kế nội thất nguyên sơ và được chụp ảnh đẹp có thể thực sự hấp dẫn nhưng nó không gây tiếng vang cho độc giả của chúng tôi như các dự án thực tế và mẹo," cô nói.

They also found that adding a bit of text on their images is an easy way to increase engagement, since it gives people a way to understand content with one quick glance. For example, this Pin with and without text overlay—the version with the text performed 150 times better. The BobVila.com team was also excited to discover that since Pins last forever, content they’ve added from a few years ago continue to engage people to this day.

Kết quả

As part of their Pinning strategy, BobVila.com monitors analytics and uses that data to inform what they should Pin next. “First, we share our newest and most seasonally relevant DIY content and then we keep an eye out for what’s resonating with folks. We try to bring that information back to our edit desk so we can build new articles and galleries that will help people in their DIY journeys,” Castelaz said. 

They also don’t just strategize about what they Pin, but when they Pin. “I use Tailwind, a Pin scheduler, to make sure we’re Pinning an appropriate number of images a day and hitting the peak times when folks like to engage with our Pins.”

By making good use of everything their toolbox has to offer, they’ve attracted more people to their website. So far, for most of 2015, Pinterest has accounted for more than 1 million page views per month (a 33% increase over the previous year). Out of those visits, 15% came from male Pinners, and that number’s growing by 20% each month. Compared to visitors that come from organic search, people who come to bobvila.com from Pinterest browse twice the number of pages.

Chi tiết

Mục tiêu
Nhận thức thương hiệu
Lưu lượng truy cập

Khu vực
Bắc Mỹ

Ngành
Bán lẻ

Sản phẩm đã sử dụng
Pinterest Analytics