Câu chuyện thành công

Côté Maison

Tương tác với khán giả và mở rộng phạm vi tiếp cận

Dot & Bo

Sử dụng các Ghim Quảng cáo để cung cấp các ý tưởng sáng tạo cho ngôi nhà

Homepolish

Xây dựng cộng đồng những người yêu thích thiết kế

Lil' Luna

Biến sở thích thành công việc cùng với Pinterest

Maisons du Monde

Chiến dịch đa kênh liên kết hoạt động bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng

Microsoft

Đầu tư hiệu quả vào Ghim Quảng cáo để có số lượt tương tác tối đa

Natura Makeup

Tăng cường lưu lượng truy cập tự nhiên nhờ sức sáng tạo mạnh mẽ

Reiss

Tùy chỉnh chiến lược trên Pinterest để bán hàng

Springlane

Tăng cường doanh số và lưu lượng truy cập cho các thương hiệu nhà bếp

WEAR

WEAR xây dựng cộng đồng người hâm mộ thời trang bằng API của Pinterest