Các chiến lược sáng tạo để tiếp thị phong cách và thời trang

Mọi người đến với Pinterest để khám phá phong cách cá nhân của họ, với hơn 3 tỷ ý tưởng được lưu bởi 29 triệu người. Họ đang thực hiện bước nhảy vọt từ cảm hứng đến hành động—53% nói Pinterest đã giúp họ thực hiện quyết định mua hàng có liên quan đến thời trang.

Đây là những gì mà các ý tưởng Phong cách hàng đầu trên Pinterest đang cho kết quả tốt hơn so với những ý tưởng còn lại.

3 tỷ
Ghim Phong Cách
29 triệu
Người đang lưu các ý tưởng về Phong cách
Đặt sản phẩm của bạn trong bối cảnh

Để có được cảm giác tốt hơn về tính phù hợp và thời trang, mọi người trên Pinterest muốn xem sản phẩm trông như thế nào trên người thực. Các ghim hiển thị người nào đó đang làm mẫu trang phục hoặc phụ kiện có thể đạt tỷ lệ xem cao hơn tới 115%.

Hiển thị sản phẩm của bạn trong những tình huống thực trong cuộc sống để giúp mọi người có được sự cảm nhận về chúng. Các Ghim liên quan đến thời trang và phong cách hiển thị sản phẩm trong các tình huống thực có thể có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 30% và tỷ lệ xem cao hơn 170% so với các Ghim hiển thị sản phẩm trên một nền trống.

Trưng bày nhiều sản phẩm

Cung cấp cho mọi người một vài tùy chọn khác nhau để thậm chí đạt được lượng tương tác cao hơn. Các Ghim nhiều sản phẩm có thể có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 65% và tỷ lệ xem cao hơn 50%.

Đồng thời hãy đảm bảo đại diện cho thương hiệu của bạn. Các Ghim hiển thị sản phẩm có thương hiệu cũng cho tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 60%.

Thúc đẩy hành động vào mô tả Ghim của bạn

Tránh phân tán hình ảnh của bạn và đặt lời kêu gọi hành động của bạn trong mô tả. Các Ghim liên quan đến thời trang và phong cách với lời kêu gọi hành động trong mô tả có tỷ lệ xem cao hơn 30% và tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 60%.

Dữ liệu nội bộ Pinterest năm 2015, 2016