Nút Lưu cho các trang web

Giúp mọi người dễ dàng lưu nội dung trong trang web của bạn

Nút Lưu giúp mọi người trực tiếp lưu nội dung ở trang web của bạn từ Pinterest. Khi bạn cài đặt nút lưu, biểu trưng Pinterest có thể nhấp vào sẽ xuất hiện bên các hình ảnh ở trang web của bạn. Những người truy cập có thể nhấp vào biểu trưng để lưu thẳng nội dung của bạn vào các bảng trên Pinterest của họ.

Thúc đẩy lượt ấn tượng bên trong và bên ngoài Pinterest

Mỗi khi ai đó sử dụng nút Lưu, họ bổ sung thêm nội dung của bạn vào Pinterest. Điều đó có nghĩa những người Ghim khác cũng sẽ nhìn thấy nó, làm tăng lượt ấn tượng của bạn. Ba tháng sau khi AllRecipes.com thêm nút Lưu, họ thấy rằng mọi người lưu hơn 50.000 công thức nấu ăn của họ vào Pinterest, đem lại 130 triệu lượt ấn tượng. Lượt ấn tượng trên Pinterest cũng có thể thúc đẩy lượng người truy cập vào trang web bởi mọi người đã quan tâm đến các Ghim của bạn sẽ nhấp vào trang web của bạn.

Xem những gì người Ghim yêu thích

Khi bạn thêm nút Lưu vào trang web của bạn, bạn có thể sử dụng Phân tích Pinterest để xem nội dung nào là phổ biến nhất ở trang web của bạn trên Pinterest. Bạn cũng có thể theo dõi những gì người Ghim đang lưu trực tiếp từ trang web của bạn.

nút lưu di động
Điều chỉnh nút cho nhu cầu của bạn

Có hai loại nút Lưu: tự động và di động. Với nút tự động, biểu trưng Pinterest có thể nhấp vào được sẽ xuất hiện trong mỗi hình ảnh trên trang web của bạn. Nếu bạn chọn phiên bản "di động", biểu trưng có thể nhấp vào được sẽ xuất hiện khi con chuột của ai đó ngay trên một hình ảnh. Cả hai nút cho phép người Ghim lưu trực tiếp vào các bảng của họ.

Bạn có thể cấu hình kích cỡ, hình dạng và màu sắc của nút Lưu phù hợp với diện mạo và cảm nhận về trang web của bạn. Bạn sẽ cần biết về HTML cơ bản để tạo nút. Chỉ mất vài phút để tạo bằng cách sử dụng những hướng dẫn chi tiết của chúng tôi.