Trình tạo widget của Pinterest

Thêm các nút và widget của Pinterest vào trang web hay ứng dụng của bạn

nút Lưu

Giúp mọi người ở trang web của bạn dễ dàng hơn trong việc lưu những gì họ thích

Nút theo dõi

Mời mọi người trong trang web của bạn theo dõi bạn trên Pinterest

Widget của Ghim

Gắn một trong những Ghim của bạn vào trong trang web của bạn

Widget của hồ sơ

Hiển thị lên tới 30 trong số những Ghim gần đây nhất của bạn trong trang web của bạn

Widget của bảng

Hiển thị lên tới 30 trong số những Ghim gần đây nhất của bạn từ bảng ưa thích trong trang web của bạn