Giúp trang web của bạn sẵn sàng với các plugin của Pinterest

Sử dụng công cụ của chúng tôi

Các công cụ trang web này có hai lợi thế lớn: chúng giúp mọi người lưu nội dung của bạn dễ dàng hơn và giúp bạn đánh giá các kết quả Pinterest của bạn.  

Cài đặt nút Lưu

Nút Lưu giúp tăng cường sự hiện diện thương hiệu của bạn trên Pinterest. Khi bạn thêm nút này trong trang của bạn, người truy cập có thể dễ dàng lưu bất kỳ hình ảnh nào vào Pinterest. Điều đó có nghĩa họ đang thể hiện sự quan tâm đến thương hiệu của bạn—và sau đó những người Ghim khác cũng có thể thấy nội dung của bạn!

Xác nhận trang web và trang riêng trên mạng xã hội

Khi bạn đã xác nhận trang web và các kênh trên mạng xã hội, ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị trong mỗi Ghim xuất phát từ các nguồn này. Bạn cũng sẽ có thể theo dõi chi tiết hơn những gì người khác đang lưu trực tiếp từ trang của mình.   

 

Tạo một widget

Một widget cho phép bạn hiển thị các Ghim, bảng hoặc hồ sơ Pinterest của bạn trên trang web của riêng bạn. Điều này khuyến khích khách truy cập tương tác với các Ghim của bạn và lưu ý tưởng họ thích.