Công cụ tiếp thị của Pinterest

Khai thác tối đa từ tài khoản Pinterest của bạn

Ghim Phong phú

Cung cấp các chi tiết hữu ích về một ý tưởng, ngay trong Ghim

Pinterest Analytics

Phát triển doanh nghiệp của bạn thông qua những thấu hiểu từ bên trong

Những tiện ích phụ trợ hữu ích đối với trang web của bạn

nút Lưu

Giúp mọi người dễ dàng lưu nội dung trên trang của bạn

Trình tạo Widget

Thêm các nút và widget của Pinterest vào trang web hay ứng dụng của bạn