Pinterest Analytics

Phát triển doanh nghiệp của bạn thông qua những thấu hiểu từ bên trong

Với Phân tích Pinterest, bạn có thể thấy những gì mọi người thích, những gì họ lưu từ trang web của bạn và học hỏi thêm về những gì khách hàng của bạn thực sự muốn. Bạn chỉ cần một tài khoản doanh nghiệp để bắt đầu.

Thông tin quan trọng về doanh nghiệp của bạn

Khi bạn đã thiết lập xong trang web của mình,bạn có thể sử dụng phân tích để xem Ghim nào của bạn được mọi người yêu thích nhất và mức độ truy cập trang web của bạn là ở mức nào.

Các chi tiết có giá trị về độc giả của bạn

Bạn sẽ tìm thấy các chỉ số về những người quan tâm đến doanh nghiệp của bạn và những thứ khác mà họ tham gia.

Sự thấu hiểu hữu ích với Pinterest

Sử dụng Phân tích Pinterest để cải tiến chiến lược trên Pinterest của bạn và nhận nhiều lượt ấn tượng, lượt nhấp và lượt lưu hơn cho doanh nghiệp của bạn.

Các dữ liệu thống kê đơn giản, ngay trên Hồ sơ của bạn

Xem nhanh tổng quan về các thông số quan trọng bằng cách nhấp vào biểu tượng số liệu thống kê trên bất kỳ Ghim nào của bạn. Các số liệu thống kê về Ghim sẽ giúp bạn đánh giá sự thành công của Ghim mình đã tạo.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về việc sử dụng Phân tích Pinterest, hãy đọc hướng dẫn chi tiết này hoặc truy cập Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.