Phân tích Pinterest

Phát triển doanh nghiệp qua những thông tin chuyên sâu

Sử dụng Pinterest Analytics để cải thiện chiến lược trên Pinterest của bạn và có được hiệu quả hoạt động tốt hơn. Các công cụ của chúng tôi giúp bạn đánh giá hiệu quả của Ghim, phân tích lưu lượng truy cập và tìm hiểu thêm về những điều khách hàng của bạn mong muốn. Bạn chỉ cần tài khoản doanh nghiệp để bắt đầu.

Sau khi bạn xác nhận trang web và các tài khoản mạng xã hội của mình, Pinterest Analytics cũng sẽ hiển thị thông tin quan trọng về lưu lượng truy cập từ các kênh khác. Bạn sẽ thấy lượng truy cập mà trang web nhận được, nội dung mà mọi người lưu lại từ các kênh mạng xã hội của bạn và nhiều thông tin khác. 

Các chi tiết có giá trị về độc giả

Với Pinterest Analytics, bạn sẽ tìm thấy số liệu về những người có tương tác với doanh nghiệp của bạn. Công cụ Audience Insights hiển thị số liệu thống kê về đối tượng khán giả cùng với các chủ đề khác mà khán giả của bạn quan tâm. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin so sánh giữa khán giả của bạn và đối tượng khán giả chung trên Pinterest.