Tạo nên các Ghim làm tăng doanh số bán hàng

Hướng dẫn tạo các Ghim để đạt được các mục tiêu kinh doanh của bạn

Trên Pinterest bạn có thể tiếp thị hiệu quả doanh nghiệp của mình và tiếp cận đối tượng khách hàng có động cơ duy nhất. Hãy bắt đầu bằng cách tạo ra những Ghim tuyệt vời được tùy chỉnh theo các mục đích kinh doanh của bạn.

Hướng dẫn bốn phần này cũng bao gồm bí quyết để tạo ra Ghim có thể: cải thiện lưu lượng truy cập, xây dựng nhận thức thương hiệu, vàcải thiện tương tác.

Trình bày biểu trưng của bạn

Xây dựng giá trị, độ tin cậy và tính chính thống của thương hiệu bằng cách thêm biểu trưng chìm vào Ghim của bạn. Một biểu trưng chìm nhỏ nhắn có thể giúp hướng dẫn mọi người đến với thương hiệu của bạn một cách dễ dàng và kín đáo.

Sử dụng nhiếp ảnh phong cách sống

Các hình ảnh của bạn cần giúp mọi người hiểu thương hiệu của bạn phù hợp với cuộc sống của họ như thế nào. Sử dụng các bối cảnh thực tế và người mẫu để thể hiện những đề nghị hành động của bạn. Ví dụ, nếu bạn bán quần áo hay phụ kiện, hãy sử dụng người mẫu để giới thiệu sản phẩm của bạn.

Tập trung vào đối tượng

Khi người nào đó muốn mua sắm, đừng làm rối quá trình quyết định của họ với nhiều thông tin hơn mức cần thiết. Các Ghim của bạn cần tập trung vào một hay nhiều đối tượng bạn đang quảng bá.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Không cần sử dụng tất cả các bí quyết mỗi lần—bạn có nhiều lựa chọn! Thử một cách tiếp cận khác và xem những gì hiệu quả nhất cho bạn.