Tạo các Ghim cải thiện tương tác

Hướng dẫn tạo các Ghim để đạt được các mục tiêu kinh doanh của bạn

Trên Pinterest bạn có thể tiếp thị hiệu quả doanh nghiệp của mình và tiếp cận đối tượng khách hàng có động cơ duy nhất. Hãy bắt đầu bằng cách tạo ra những Ghim tuyệt vời được tùy chỉnh theo các mục đích kinh doanh của bạn.

Hướng dẫn bốn phần này cũng bao gồm bí quyết để tạo ra những Ghim có thể: cải thiện lưu lượng truy cập, xây dựng nhận thức thương hiệu, và tăng doanh số bán hàng.

Làm nổi bật hình ảnh anh hùng

Các Ghim tập trung vào một sản phẩm duy nhất mang lại nhiều lượt xem cận cảnh và lưu hơn. Giới thiệu sản phẩm của bạn đặt trong một bối cảnh thực tế cũng có hiệu quả tốt, như bày đèn trong phòng khách. Hãy đảm bảo tất cả hình ảnh của bạn có chất lượng tốt và độ phân giải cao.

Sử dụng tỷ lệ khung hình dọc

Các Ghim được sắp xếp thành các cột, do vậy các Ghim dọc chiếm nhiều khoảng không và có xu hướng nổi bật hơn. Nhưng đừng làm Ghim của bạn quá dài nếu không chúng sẽ bị cắt ngắn. Tỷ lệ khung hình dọc của Ghim là 2:3 (600px rộng x 900px cao).

Thêm thông tin với các Ghim Phong phú

Mọi người yêu thích các Ghim thông tin. Ghim Phong phú giúp bạn cung cấp nhiều chi tiết hơn bằng cách liệt kê các thông tin quan trọng, như giá và sự sẵn có của sản phẩm, ngay trong Ghim. Thêm thông tin bổ sung bằng mô tả Ghim hữu ích hay truyền cảm hứng.

Chỉ cho họ cách

Mọi người đều coi trọng thông tin giúp họ hành động theo một ý tưởng. Khi thu hẹp các lựa chọn của mình, mọi người thường ưa thích lưu các danh sách và hướng dẫn. Giới thiệu cách thức hay các hướng dẫn từng bước có thể khuyến khích mọi người thử ý tưởng của bạn.

Cân nhắc việc chèn chữ để đảm bảo rõ ràng

Chỉ chèn chữ khi bản thân hình ảnh không cung cấp đủ bối cảnh. Trong ví dụ này, việc chèn chữ là cần thiết đối với ý tưởng của Ghim.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Không cần sử dụng tất cả các bí quyết mỗi lần—bạn có nhiều lựa chọn! Thử một cách tiếp cận khác và xem những gì hiệu quả nhất cho bạn.