Tăng doanh số với Pinterest

Tiếp cận người mua hàng trên Pinterest

Pinterest là nền tảng phổ biến nhất để tìm và mua sắm các sản phẩm. Phần lớn người dùng Pinterest sử dụng nó để khám phá các sản phẩm và mua sắm—tất cả ở mức độ nhiều hơn nhiều so với mọi người trên các nền tảng khác.

87 %
người Ghim đã mua gì đó bởi Pinterest
93 %
nói họ dùng Pinterest để lên kế hoạch mua hàng
Thiết lập tài khoản của bạn
Màn hình Phân tích Quảng cáo của Pinterest

Tài khoản doanh nghiệp đi kèm các tính năng bổ sung, như quảng cáo, phân tích và cập nhật email thường xuyên. Nếu bạn đã thực sự có tài khoản cá nhân, chúng tôi khuyến nghị chuyển đổi nó sang tài khoản doanh nghiệp. Đừng lo lắng, bạn sẽ không mất bất kỳ Ghim hay bảng nào! 

 

Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trang web của bạn
Ghim Pinterest của watch với trang web ở phần nền

Giúp mọi người lưu nội dung của bạn, và giúp bạn theo dõi thành công của mình dễ dàng hơn: 

Xác nhận trang của bạn để đảm bảo biểu trưng xuất hiện trong bất kỳ nội dung nào được lưu từ trang của bạn và cải thiện phân tích của bạn.

Thêm nút Lưu để khách hàng của bạn có thể dễ dàng lưu những thứ họ thích vào Pinterest.

Phát triển một widget để hiển thị các Ghim, bảng hay hồ sơ của bạn trên trang của bạn. 

 

Tạo các Ghim hấp dẫn 

Hơn bất kỳ thứ gì, những nội dung tuyệt vời sẽ giúp bạn đạt được các mục đích của mình. Các Ghim với nhận biết nhãn hiệu thẩm mỹ, hình ảnh hấp dẫn và mô tả chi tiết thu hút những người Ghim. Dưới đây là các mẹo bổ sung để giúp bạn bắt đầu.

Đo lường thành công của bạn 
Bảng điều khiển phân tích Pinterest

Đo lường sự thành công trên Pinterest có vẻ khác biệt. Mọi người dành nhiều thời gian để lập kế hoạch, khám phá và lưu ý tưởng của họ trên Pinterest rất lâu trước khi họ đi mua sắm tại cửa hàng, do vậy các chuyển đổi có thể diễn ra qua một cửa sổ dài hơn. Tập trung vào một tỷ lệ tương tác cao để hỗ trợ mục tiêu của bạn.

tay đang nhìn một đồng hồ watch

Nguồn: Nghiên cứu người tiêu dùng của Millward Brown năm 2015; Nghiên cứu đo lường Lợi tức đầu tư nhóm hàng tiêu dùng nhanh hạng sang của Oracle Data Cloud năm 2016