Cách Pinterest hoạt động

Pinterest tràn đầy các ý tưởng truyền cảm hứng, có thể thực hiện được

 Mọi người sử dụng Pinterest để khám phá và lưu các ý tưởng. Ý tưởng có thể có nhiều dạng, từ công thức nấu ăn đến dự án cải tạo đến một đôi giầy hoàn hảo. Mỗi ý tưởng được đại diện bởi một "Ghim" bao gồm một hình ảnh, một mô tả và một liên kết dẫn đến nguồn trực tuyến của hình ảnh. Khi mọi người nhấp vào URL của một Ghim họ có thể tìm hiểu thêm thông tin về ý tưởng đó và hành động trên đó.   

Ghim đến từ khắp nơi trên mạng

Cả người Ghim và doanh nghiệp đều đưa nội dung vào Pinterest. Mọi người có thể thêm bất kỳ thứ gì họ thích từ bất kỳ trang web nào sử dụng các tính năng mở rộng trình duyệt của chúng tôi và nút Lưu. Sau khi một người thêm Ghim, những người khác sẽ bắt đầu thấy Ghim đó trong bảng tin nhà và các kết quả tìm kiếm của họ. Doanh nghiệp cũng tạo các Ghim của riêng họ để làm nổi bật các sản phẩm, xây dựng nhận thức về thương hiệutăng doanh số bán hàng.

Bảng giúp mọi người sắp đặt các Ghim của họ

Mỗi Ghim tồn tại trong một "bảng" tập hợp các ý tưởng liên quan. Các cá nhân có thể sắp xếp các bảng của họ theo nhu cầu hoặc mối quan tâm. Doanh nghiệp thường sắp xếp bảng của mình theo danh mục sản phẩm, mối quan tâm hoặc chủ đề theo mùa.

...và sau đó là gì?

Mọi người sử dụng Pinterest theo một số cách thức khác nhau: họ tìm kiếm những gì họ quan tâm, lướt web bảng tin nhà của họ để tìm các ý tưởng mới và nhìn vào bảng của người khác để xem những gì đập vào mắt họ. Khi họ thích những gì họ thấy, họ lưu Ghim đó vào bảng của riêng mình hoặc nhấp vào URL của Ghim để tìm hiểu thêm, mua sắm hoặc bán hàng.