Cách Pinterest hoạt động

Pinterest tràn đầy các ý tưởng truyền cảm hứng và thúc đẩy hành động

Mọi người sử dụng Pinterest để khám phá và lưu các ý tưởng. Ý tưởng có thể có nhiều dạng, từ công thức nấu ăn đến dự án cải tạo đến một đôi giầy hoàn hảo. Mỗi ý tưởng được đại diện bởi một "Ghim" bao gồm một hình ảnh, một mô tả và một liên kết dẫn đến nguồn trực tuyến của hình ảnh. Khi mọi người nhấp vào URL của một Ghim, họ có thể tìm hiểu thêm thông tin về ý tưởng đó và hành động dựa trên ý tưởng đó.   

Ghim đến từ khắp nơi trên mạng

Cả người ghim và các doanh nghiệp đều đóng góp vào nội dung trên Pinterest. Mọi người có thể thêm bất kỳ nội dung gì từ bất trang web nào bằng cách sử dụng phần mở rộng trình duyệt của chúng tôi và nút Lưu. Khi đã có người thêm Ghim, những người khác sẽ bắt đầu thấy Ghim đó trong bảng tin nhà và kết quả tìm kiếm. Các doanh nghiệp cũng tạo Ghim của riêng mình để làm nổi bật các sản phẩm, xây dựng nhận thức về thương hiệutăng doanh số.

Bảng giúp mọi người sắp xếp các Ghim của họ

Các Ghim nằm trên "bảng" tập hợp các ý tưởng có liên quan đến nhau. Có người sắp xếp bảng theo nhu cầu hoặc sở thích. Doanh nghiệp thường sắp xếp bảng theo danh mục sản phẩm, mối quan tâm hoặc chủ đề theo mùa.

...và sau đó là gì?

Mọi người sử dụng Pinterest theo nhiều cách khác nhau: họ tìm kiếm những gì họ quan tâm, duyệt tìm bảng tin nhà để biết các ý tưởng mới và nhìn bảng của người khác để xem những gì thu hút họ. Khi thích những gì họ nhìn thấy, họ lưu Ghim đó vào bảng của riêng mình hoặc nhấp vào URL của Ghim để tìm hiểu thêm hoặc mua sắm.