Cách Pinterest hoạt động

Tìm khách hàng tốt nhất của bạn tại đây

Pinterest là nơi mọi người tìm đến để khám phá, mơ ước và hành động. Hơn 300 triệu người tin dùng Pinterest để tìm các ý tưởng mới và họ muốn thấy những ý tưởng đó từ bạn.1  

Tại sao quảng cáo của Pinterest hoạt động hiệu quả

Người dùng Pinterest luôn sẵn sàng hành động. Họ duyệt tìm bảng tin để tìm nguồn cảm hứng, tìm kiếm các chủ đề mà họ quan tâm và nhấp vào các Ghim để tìm hiểu thêm. Nội dung của bạn cần phù hợp với nhu cầu đó và giúp họ đưa ra quyết định về những thứ nên dùng thử tiếp theo. Trên thực tế, 83% Người ghim hàng tuần đã mua hàng dựa trên các Ghim mà họ nhìn thấy từ các nhãn hiệu.2

Hãy hợp tác cùng nhau

Dù lớn hay nhỏ, trong nước hay toàn cầu—quảng cáo của Pinterest luôn sẵn sàng phục vụ mọi loại hình doanh nghiệp. Các sản phẩm quảng cáo linh hoạt của chúng tôi sẽ đưa sản phẩm và ý tưởng của bạn đến với đúng đối tượng và vào đúng thời điểm. Dù bạn muốn làm gì thì bạn cũng có thể thực hiện điều đó trên Pinterest.  

Bắt đầu ngay bây giờ

Để tận dụng tối đa Pinterest, bạn cần có một tài khoản doanh nghiệp. Bạn có thể đăng ký một tài khoản hoàn toàn mới hoặc chuyển đổi tài khoản cá nhân hiện có của bạn. Sau khi sở hữu tài khoản doanh nghiệp, bạn sẽ có trong tay các công cụ phân tích hiệu quả hơn và có thể bắt đầu chạy quảng cáo.*

Để biết thêm những điều cơ bản về Pinterest, hãy truy cập Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

1. Pinterest, Phân tích toàn cầu, Tháng 8 năm 2019
2. GfK, Hoa Kỳ, Nghiên cứu về Lộ trình mua hàng Pinterest của người dùng Pinterest hàng tuần, Tháng 11 năm 2018

*Quảng cáo Pinterest chỉ dành cho tài khoản doanh nghiệp ở một số quốc gia. Vui lòng tham khảo Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin.