Các chiến lược sáng tạo để tiếp thị thương hiệu trang trí nhà cửa

Mọi người đến với Pinterest để tìm những ý tưởng giúp biến đổi căn nhà của họ, cho dù đó là tân trang toàn bộ, sửa chữa nhỏ vào cuối tuần hay Tự trang trí lại. Nhà cửa và Tự làm là hai trong số những danh mục lớn nhất trên Pinterest—60% người Ghim nói Pinterest đã ảnh hưởng đến quyết định mua sắm đồ dùng trang trí nội thất của họ.

Đây là những gì chúng tôi đã tìm thấy sau khi xem những Ghim về Nhà cửa hàng đầu trên Pinterest.

3.8 tỷ
Các Ghim Tự làm và thủ công
1,5 tỷ
Các Ghim Trang trí Nhà cửa
43 triệu
người lưu các ý tưởng Tự làm
38 triệu
người lưu các ý tưởng về Nhà cửa
Khiến nó mang tính hành động và có liên quan

Để làm cho các Ghim của bạn dễ tái tạo, hãy thêm các hướng dẫn từng bước. Các Ghim về Nhà cửa và Tự làm với nội dung hướng dẫn trung bình có tỷ lệ lưu cao hơn 80%.

Thiết lập các tình huống thực tế trong hình ảnh của bạn thực sự giúp mọi người kết nối với những gì họ đang thấy. Các Ghim về Nhà cửa thể hiện các tình huống thực trong cuộc sống có tỷ lệ lưu cao hơn 25%, trong khi các Ghim Tự làm tương tự có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 40%.

Đưa ra các mẹo và thông tin hữu ích

Thêm lời khuyên hữu ích vào các Ghim của bạn để mọi người có thể đưa các Ghim của bạn vào sử dụng. Các Ghim về Nhà cửa với các danh sách, mẹo và lời khuyên cho thấy tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 93%, và các Ghim Tự làm tương tự có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 45% (cộng với tỷ lệ lưu cao hơn 34%).

Đại diện thương hiệu của bạn

Thêm tên thương hiệu của bạn vào mô tả Ghim có thể mang lại sự gia tăng quảng cáo. Trung bình tỷ lệ nhấp chuột của bạn sẽ tăng 15% khi bạn bao gồm thương hiệu của mình, tăng 17% khi bạn bao gồm các quảng cáo, và tăng 35% nếu bạn có lời kêu gọi hành động trong mô tả của mình.

Đối với các Ghim Tự làm, hãy thử thêm thương hiệu vào hình ảnh. Các Ghim Tự làm có sản phẩm có thể có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 17%. Thêm một logo thương hiệu cũng có thể làm tăng tỷ lệ xem.

Dữ liệu nội bộ Pinterest năm 2015, 2016