Cách bắt đầu sử dụng Pinterest cho doanh nghiệp

Tại sao chọn Pinterest

Mọi người vào Pinterest tìm kiếm những ý tưởng để khám phá, lưu và thực hiện. Ghim của bạn giúp mọi người hiểu thương hiệu của bạn đại diện cho điều gì và có thể phù hợp với cuộc sống của họ như thế nào.

Thông tin cơ bản về Pinterest

Độc giả của chúng tôi

200 triệu người sử dụng Pinterest mỗi tháng, bao gồm 52% dân số thuộc thế hệ thiên niên kỷ tại Hoa Kỳ

Cách Pinterest hoạt động

Mọi người sử dụng Pinterest để khám phá và lưu các ý tưởng mới, sau đó hành động trên cơ sở những khám phá ưa thích của họ

Thiết lập tài khoản của bạn

Chỉ mất 15 giây để đăng ký một tài khoản miễn phí dành cho doanh nghiệp 

Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trang web của bạn

Giúp mọi người lưu nội dung từ trang web của bạn vào bảng Pinterest của họ dễ dàng hơn

Sử dụng Pinterest để đạt được mục đích kinh doanh

Thúc đẩy sự nhận diện

Nhận thông báo từ Người ghim đang tìm kiếm ý tưởng để thử nghiệm và mua

Tăng lưu lượng truy cập

Hướng người truy cập đến blog, trang web hoặc cửa hàng trực tuyến của bạn

Tăng doanh số bán hàng trực tuyến hoặc tại cửa hàng

Tiếp cận những người đang lập kế hoạch mua sắm tại cửa hàng trong tương lai 

Đưa đến một hành động

Nhận các lượt đăng ký, mua và cài đặt từ các Ghim của bạn