Bắt đầu: Cách sử dụng Pinterest

Tại sao là Pinterest

Mọi người vào Pinterest tìm kiếm những ý tưởng để khám phá, lưu và thực hiện. Ghim của bạn giúp độc giả của chúng tôi hiểu thương hiệu của bạn đại diện cho cái gì và làm thế nào nó có thể phù hợp với cuộc sống của họ.

Thông tin cơ bản Pinterest

Độc giả của chúng tôi

200 triệu người sử dụng Pinterest mỗi tháng, bao gồm 52% dân số thuộc thế hệ thiên niên kỷ tại Hoa Kỳ

Cách Pinterest hoạt động

Mọi người sử dụng Pinterest để khám phá và lưu các ý tưởng mới, sau đó hành động trên cơ sở những khám phá ưa thích của họ

Thiết lập tài khoản của bạn

Chỉ mất 15 giây để đăng ký một tài khoản miễn phí Pinterest dành cho doanh nghiệp.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trang web của bạn

Giúp mọi người dễ dàng hơn trong việc lưu nội dung từ trang web của bạn vào bảng Pinterest của họ

Sử dụng Pinterest để đạt được mục đích kinh doanh của bạn

Thúc đẩy nhận thức

Nhận thông báo từ người Ghim đang tìm kiếm ý tưởng để thử nghiệm và mua

Tăng lưu lượng truy cập

Dẫn người truy cập đến blog, trang web hoặc cửa hàng trực tuyến của bạn

Tăng doanh số bán hàng trực tuyến hoặc tại cửa hàng

Tiếp cận những người đang lập kế hoạch mua sắm tại cửa hàng trong tương lai 

Đưa đến một hành động

Nhận các lượt đăng ký, mua và cài đặt từ các Ghim của bạn