Tăng lượt chuyển đổi nhờ Tiếp thị trên Pinterest

Thực hiện đăng ký, mua sắm và cài đặt

Pinterest kết nối hành trình của khách hàng, từ những dấu hiệu ý định sớm nhất đến giao dịch cuối cùng. Nếu bạn muốn tiếp cận khách hàng mới, dẫn đến việc nhiều người mua hàng, đăng ký và truy cập hơn, Pinterest là một nơi tuyệt vời cho doanh nghiệp của bạn.

6 x
lần chuyển đổi nhiều hơn từ các lượt giới thiệu trên Pinterest
5 x
lượt đăng ký nhận được thêm từ các lượt giới thiệu trên Pinterest
Thiết lập tài khoản của bạn
Phân tích và Quảng cáo của Pinterest

Tài khoản doanh nghiệp đi kèm các tính năng bổ sung, như quảng cáo, phân tích và cập nhật email thường xuyên. Nếu bạn đã thực sự có tài khoản cá nhân, chúng tôi khuyến nghị chuyển đổi nó sang tài khoản doanh nghiệp. Đừng lo lắng, bạn sẽ không mất bất kỳ Ghim hay bảng nào
 

Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trang web của bạn
Ghim và trang web của Pinterest với nút lưu

Giúp mọi người lưu nội dung của bạn và giúp bạn theo dõi thành công dễ dàng hơn: 

Xác nhận trang của bạn để đảm bảo biểu trưng xuất hiện trong bất kỳ nội dung nào được lưu từ trang của bạn và cải thiện phân tích của bạn.

Thêm nút Lưu để khách hàng của bạn có thể dễ dàng lưu những thứ họ thích vào Pinterest.

Phát triển một widget để hiển thị các Ghim, bảng hay hồ sơ của bạn trên trang của bạn. 

Sử dụng thẻ Pinterest trên trang web của bạn để thu thập các hiểu biết về chuyển đổi có giá trị và xây dựng khách hàng mục tiêu trong tương lai.

Hãy làm Ghim của bạn đáng nhớ

Hơn bất kỳ thứ gì, những nội dung tuyệt vời sẽ giúp bạn đạt được các mục đích của mình. Các Ghim với những lời kêu gọi hành động có ý nghĩa và mô tả chi tiết thu hút những người Ghim.Những hình ảnh thu hút với nhiều sản phẩm có thể giúp thúc đẩy các lượt nhấp bởi chúng có thể truyền tải nhiều thị hiếu khác nhau. Dưới đây là các mẹo bổ sung để giúp bạn bắt đầu. 

Đo lường thành công của bạn 
Bảng thông tin phân tích Pinterest

Sử dụng Pinterest Analytics để xem các Ghim của bạn đang hoạt động như thế nào. Bạn cũng sẽ thấy dữ liệu sẽ giúp bạn hiểu độc giả của mình và những mối quan tâm của họ, vì vậy bạn sẽ ở vị trí tốt hơn để cung cấp những nội dung hấp dẫn

túi và chổi trang điểm

Nguồn: Nghiên cứu đo lường lợi tức đầu tư hàng tiêu dùng nhanh hạng sang của Oracle Data Cloud năm 2016; Phân tích của Pinterest năm 2016; SimilarWeb tháng 7 năm 2015