Có sự khác biệt ở đây

Mọi người trên Pinterest đang tìm kiếm ý tưởng của bạn. Đừng chỉ yêu thích—mà hãy thử những ý tưởng đó.

Cluster with Idea Pin and avatar images and reaction emoticons
Hình ảnh Ghim ý tưởng với hình ảnh đại diện và biểu tượng cảm xúc

Cảm hứng mang đến tác động mới

Mọi người đang tương tác có ý nghĩa hơn trên Pinterest. Bạn truyền cảm hứng cho họ thử những điều mới, mua sắm và đưa ra ý tưởng của riêng họ dựa trên ý tưởng của bạn. Càng nhiều người tương tác hoặc chia sẻ nội dung của bạn, thì ý tưởng của bạn xuất hiện càng nhiều trên Pinterest cho hàng triệu người khác khám phá.

Nội dung không biến mất trên Pinterest nên nỗ lực của bạn sẽ mang lại hiệu quả trong thời gian dài hơn. Mọi người có thể tìm thấy ý tưởng của bạn ngay khi bạn đăng hoặc sau đó.

Những công cụ đơn giản để sáng tạo

Hình ảnh Pin ý tưởng với nhãn dán

• Tạo và chỉnh sửa nội dung ngay trong ứng dụng

• Tùy chỉnh Pin ý tưởng với video, chức năng điều khiển thiết bị nghe nhạc và các nhãn dán tương tác

• Sử dụng các công cụ sáng tạo của Pinterest để tăng thêm sự cuốn hút

• Gắn thẻ sản phẩm để làm cho Pin ý tưởng có thể mua được

Các công cụ giúp hướng dẫn cho bạn

Trung tâm người tạo

Xem tin tức mới nhất về người tạo, số liệu phân tích của bạn, cơ hội kiếm tiền và các nội dung khác. Bạn sẽ tìm thấy trung tâm người tạo trên trang hồ sơ, trong ứng dụng Pinterest.

Thông tin đối tượng

Thông tin đối tượng cho biết những điều người theo dõi hiện tại và tiềm năng của bạn đang quan tâm. Điều này giúp bạn lập kế hoạch cho nội dung của mình.