Điều khoản Dịch vụ Doanh nghiệp

(Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018)

Cảm ơn bạn đã sử dụng Pinterest!

Các Điều khoản Dịch vụ dành cho Doanh nghiệp này ("Điều khoản") quy định việc doanh nghiệp của bạn truy cập và sử dụng trang web, ứng dụng, API và widget của Pinterest ("Pinterest" hoặc "Dịch vụ"). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản này và liên hệ chúng tôi nếu bạn có câu hỏi bất kỳ. Bằng cách tạo một tài khoản theo Điều khoản này ("Tài khoản Doanh nghiệp") hoặc bằng cách truy cập hay sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản này, Chính sách Quyền riêng tưNguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi.

1. Dịch vụ của chúng tôi

Pinterest giúp bạn khám phá và làm những gì bạn thích. Để làm điều đó, chúng tôi hiển thị cho bạn những điều chúng tôi nghĩ là thú vị và liên quan đến bạn dựa trên hoạt động tại chỗ và bên ngoài của bạn. Để cung cấp Dịch vụ, chúng tôi cần có thể nhận diện bạn và sở thích của bạn. Một số nội dung chúng tôi hiển thị cho bạn được các nhà quảng cáo cung cấp. Khi cung cấp dịch vụ, chúng tôi cố gắng để đảm bảo rằng nội dung được quảng cáo là có liên quan và thú vị cho bạn. Bạn có thể biết nội dung nào là quảng cáo vì nội dung này sẽ được gắn nhãn rõ ràng.

2. Sử dụng Pinterest

a. Đối tượng sử dụng Pinterest.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu như bạn có thể giao kết một hợp đồng ràng buộc một cách hợp pháp với Pinterest và tuân theo các Điều khoản này và tất cả luật hiện hành. Khi tạo Tài khoản Doanh nghiệp, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu điều đó khiến Pinterest vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, bạn thể hiện với chúng tôi rằng bạn không phải là một bên bị cấm vận, sống tại một quốc gia bị cấm vận hoặc phải chịu lệnh cấm vận của Hoa Kỳ dưới hình thức khác. Bất kỳ ai dưới 13 tuổi đều bị cấm sử dụng hoặc truy cập. Nếu bạn thay mặt cho công ty, tổ chức hoặc pháp nhân khác mở tài khoản thì (a) từ "bạn" bao gồm cả bạn và pháp nhân đó và (b) bạn bảo đảm rằng bạn được ủy quyền cấp quyền truy cập và giấy phép được cung cấp trong các Điều khoản này và ràng buộc pháp nhân đó với các Điều khoản này và bạn đại diện cho pháp nhân đó đồng ý với các Điều khoản này. Một phần Dịch vụ của chúng tôi có thể gồm phần mềm được tải xuống máy tính, điện thoại, máy tính bảng hay thiết bị khác. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự động cập nhật phần mềm đó và các Điều khoản này cũng sẽ áp dụng cho các cập nhật bất kỳ.

b. Cấp giấy phép cho bạn.

Theo những Điều khoản này và chính sách của chúng tôi (bao gồm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi), chúng tôi cấp cho bạn giấy phép giới hạn, không độc quyền, không được chuyển nhượng và có thể thu hồi để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

3. Nội dung của bạn

a. Đăng tải nội dung

Pinterest cho phép bạn đăng nội dung, bao gồm cả hình ảnh, nhận xét, liên kết và các tài liệu khác. Bất kỳ nội dung nào bạn đăng hoặc phát hành bằng cách khác trên Pinterest được gọi là "Nội dung Người dùng". Bạn bảo lưu tất cả các quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho Nội dung Người dùng bạn đăng lên Pinterest.

b. Pinterest và người dùng khác có thể sử dụng nội dung của bạn như thế nào

Bạn trao cho Pinterest và người dùng Pinterest giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép cho bên thứ ba, được sử dụng trên toàn thế giới để sử dụng, lưu trữ, hiển thị, sao chép, lưu, sửa đổi, tạo ra sản phẩm phái sinh, thực hiện và phân phối Nội dung Người dùng của bạn trên Pinterest chỉ cho các mục đích hoạt động, phát triển, cung cấp và sử dụng Dịch vụ. Không có quy định nào trong Điều khoản này hạn chế các quyền hợp pháp khác mà Pinterest có thể có đối với Nội dung Người dùng, ví dụ theo giấy phép khác. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc sửa đổi Nội dung Người dùng hoặc thay đổi cách thức sử dụng chúng trong Dịch vụ, vì bất kỳ lý do nào. Phạm vi này bao gồm Nội dung Người dùng mà chúng tôi tin rằng vi phạm Điều khoản này, Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi hoặc bất kỳ chính sách nào khác.

c. Chúng tôi lưu giữ nội dung của bạn trong bao lâu

Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu tài khoản của bạn hoặc nếu bạn xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào khỏi Pinterest, chúng tôi có thể giữ lại Nội dung Người dùng trong một khoảng thời gian hợp lý cho mục đích sao lưu, lưu trữ hoặc kiểm toán. Ngoài ra, Pinterest và người dùng Pinterest có thể giữ lại và tiếp tục sử dụng, lưu trữ, hiển thị, sao chép, lưu, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh, thực hiện và phân phối bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn mà người dùng khác đã lưu trữ hoặc chia sẻ thông qua Dịch vụ của Pinterest.

d. Trách nhiệm đối với nội dung của bạn

i. Đối với Pinterest và cộng đồng của chúng tôi.

Pinterest là môi trường sáng tạo và tích cực cho bạn và người dùng khác để khám phá và chia sẻ những gì bạn yêu thích. Để duy trì Pinterest như vậy, bạn phải tuân thủ Quy ước Mặc nhận Ghim và các chính sách của chúng tôi, bao gồm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi. Bạn sẽ không đăng Nội dung Người dùng vi phạm hay khuyến khích những hành vi vi phạm các luật hay các quy định, bao gồm nhưng không giới hạn các luật hoặc quy định áp dụng cho loại hình doanh nghiệp của bạn và các luật hoặc quy định áp dụng cho việc quảng cáo. Bạn chịu trách nhiệm cho Nội dung Người dùng và nội dung của bên thứ ba được đăng tải trên bảng của bạn. Bạn đại diện và bảo đảm rằng Nội dung Người dùng và nội dung của bên thứ ba đăng tải trên bảng của bạn tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng. Ngoại trừ được quy định rõ ràng trong điều khoản này, bạn đồng ý không sử dụng, chỉnh sửa, sao chép, phân phối, bán, cấp phép, hoặc sử dụng theo cách khác Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi.

ii. Dành cho bên thứ ba.

Pinterest tôn trọng quyền của chủ sở hữu nội dung và người sáng tạo bên thứ ba và mong muốn bạn cũng làm như vậy. Do vậy bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung Người dùng bạn đăng tải trên Pinterest không và sẽ không vi phạm bất kỳ luật hay xâm phạm quyền nào của bên thứ ba.

e. Phản hồi bạn cung cấp

Chúng tôi trân trọng ý kiến từ người dùng và luôn quan tâm tìm hiểu về cách chúng tôi có thể làm cho Pinterest tuyệt vời hơn. Nếu bạn chọn gửi ý kiến, ý tưởng hoặc phản hồi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự do sử dụng chúng mà không có bất kỳ hạn chế hoặc bồi thường nào cho bạn. Khi chấp nhận nội dung bạn gửi, Pinterest không từ bỏ bất kỳ quyền sử dụng các phản hồi tương tự hoặc có liên quan trước đây được Pinterest biết đến hoặc do các nhân viên của Pinterest phát triển hoặc thu được từ các nguồn khác ngoài bạn.

4. Công cụ cho Chủ sở hữu Trang web

a. Tính năng trên trang web.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm mà các trang web và nhà phát triển có thể sử dụng để cung cấp các tính năng và chức năng Pinterest cho người dùng (ví dụ: nút "Pin It" và "Theo dõi") ("Tính năng trên Trang web"). Bạn đồng ý chỉ sử dụng Tính năng trên Trang web theo quy định của Pinterest và tuân thủ chính sách và nguyên tắc xây dựng thương hiệu của chúng tôi. Bạn không được đặt Tính năng trên Trang web lên một trang web hoặc dịch vụ có nội dung có thể vi phạm Điều khoản này nếu được hiển thị trên Pinterest. Bạn cũng đồng ý rằng các tính năng và chức năng của Pinterest do Tính năng trên Trang web của chúng tôi cung cấp là độc quyền của Tính năng trên Trang web, trừ khi được Pinterest cho phép theo cách khác.

b. Sự cho phép.

i. Bằng cách đưa Tính năng trên Trang web vào trang web hay dịch vụ của bạn, bạn đồng ý rằng Pinterest có thể thu thập và sử dụng thông tin từ bạn và người dùng của bạn như được miêu tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng Pinterest có thể sử dụng các phương pháp tự động để phân tích trang web hay dịch vụ của bạn có tích hợp Tính năng trên Trang web.

ii.  Một số Tính năng trên Trang web cho phép bạn hay người dùng của bạn đăng hay làm nội dung có sẵn theo cách khác trong Dịch vụ của chúng tôi. Thông qua việc sử dụng Tính năng trên Trang web, bạn trao cho Pinterest và người dùng của công ty quyền đối với những nội dung được đưa ra trong Phần 3(b). Không có gì trong Phần này sẽ hạn chế các quyền pháp lý khác mà Pinterest có thể có đối với nội dung đó.

5. Chính sách Bản quyền

Pinterest đã thông qua và thực thi Chính sách Bản quyền của Pinterest theo Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ và các luật bản quyền khác. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Chính sách Bản quyền của chúng tôi.

6. Bảo mật

Chúng tôi quan tâm đến sự bảo mật cho người dùng. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng giữ bảo mật nội dung và tài khoản của bạn, Pinterest không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba không có thẩm quyền sẽ không vượt qua các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bạn giữ mật khẩu của mình an toàn. Vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bất kỳ sự xâm phạm hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Đối với những tài khoản được tạo thay mặt công ty, tổ chức, hay pháp nhân khác, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có quyền tiếp cận với tài khoản này.

7. Liên kết, Trang web và Dịch vụ bên thứ ba

Pinterest có thể có các liên kết đến các trang web, nhà quảng cáo, dịch vụ, khuyến mại đặc biệt hoặc các sự kiện hay hoạt động của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Pinterest hoặc do Pinterest kiểm soát. Chúng tôi không xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập vào trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba từ Pinterest, bạn phải tự chịu rủi ro khi làm việc đó và bạn đồng ý rằng Pinterest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung nào của bên thứ ba.

8. Chấm dứt sử dụng

Pinterest có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ này vì bất kỳ lý do nào với thông báo thích hợp. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi có một lý do phù hợp, như vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi. Sau khi chấm dứt, bạn tiếp tục bị ràng buộc bởi Phần 3, 4(b) và 9 của Điều khoản này.

9. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ Pinterest và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của Pinterest khỏi bất kỳ khiếu nại, vụ kiện, tố tụng, tranh chấp, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí pháp lý và kế toán hợp lý (bao gồm chi phí bào chữa khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng do bên thứ ba đưa ra), theo bất kỳ cách nào liên quan đến (a) việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, (b) Nội dung Người dùng của bạn hoặc (c) bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này.

10. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dịch vụ của chúng tôi và tất cả nội dung trên Pinterest được cung cấp "nguyên trạng" nhưng không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

PINTEREST TỪ CHỐI CỤ THỂ BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.

Pinterest không chịu trách nhiệm và được miễn mọi trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung Người dùng mà bạn hoặc bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào đăng hoặc truyền tải bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung Người dùng không chính xác, phản cảm, không thích hợp cho trẻ em hoặc không phù hợp với mục đích của bạn.

11. Giới hạn Trách nhiệm

TRONG PHẠM VI RỘNG NHẤT MÀ LUẬT PHÁP CHO PHÉP, PINTEREST SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HAY TRỪNG PHẠT HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU NÀO, DÙ XẢY RA TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, HOẶC MẤT DỮ LIỆU, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, THIỆN CHÍ HOẶC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM CHUNG CUỘC CỦA PINTEREST ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ (100,00 USD) HOẶC BẰNG SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO PINTEREST TRONG VÒNG BA THÁNG GẦN ĐÂY CHO DỊCH VỤ ĐÓ.

Trong phạm vi bất kì khiếu nại nào, không được sử dụng quy trình trọng tài theo luật cho tranh chấp hoặc tranh cãi liên quan đến Pinterest hoặc Dịch vụ của chúng tôi: bạn và Pinterest đều đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến Pinterest sẽ được giải quyết hoàn toàn theo Mục 13 của Điều khoản này.

12. Trọng tài

Đối với bất kỳ tranh chấp nào bạn có với Pinterest, bạn đồng ý liên hệ với chúng tôi trước và cố gắng giải quyết các tranh chấp với chúng tôi một cách không chính thức. Nếu chúng tôi cần phải liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ làm vậy qua địa chỉ email liên kết với Tài khoản Doanh nghiệp của bạn. Nếu Pinterest không thể giải quyết các tranh chấp với bạn bằng cách không chính thức, mỗi bên đồng ý giải quyết bất kỳ yêu cầu bồi thường, tranh chấp, hoặc tranh cãi (không bao gồm khiếu nại cho các biện pháp theo lệnh hoặc đền bù) nào phát sinh từ hoặc liên quan với hoặc liên quan đến Điều khoản này thông qua trọng tài ràng buộc hoặc (đối với khiếu nại đủ điều kiện) tại tòa án giải quyết các vụ kiện nhỏ.

Trọng tài là một cách đơn giản hơn để giải quyết những bất đồng của chúng ta thay vì một vụ kiện tại tòa án. Ví dụ: trọng tài sử dụng trọng tài trung lập thay vì một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoán, nên các điều tra bị giới hạn hơn và chịu rất ít ảnh hưởng từ đánh giá của tòa án. Mặc dù quá trình này đơn giản hơn, trọng tài có thể ghi nhận thiệt hại và ra biện pháp khắc phục giống như tòa án. Bạn đồng ý rằng, khi bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, Đạo luật Trọng tài Liên bang Hoa Kỳ sẽ chi phối các diễn giải và thực thi các điều khoản này và rằng bạn và Pinterest từ bỏ quyền yêu cầu phiên tòa hoặc bồi thẩm đoàn hoặc tham gia vào tố tụng tập thể. Trọng tài có toàn quyền để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến diễn giải, khả năng áp dụng hoặc khả năng thực thi của thỏa thuận trọng tài ràng buộc này. Điều khoản trọng tài này sẽ tồn tại khi chấm dứt thỏa thuận này và chấm dứt Tài khoản Doanh nghiệp của bạn tại Pinterest.

Bất kỳ quy trình trọng tài nào đều sẽ do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") tiến hành theo Quy tắc Trọng tài Thương mại có hiệu lực của AAA, trừ khi được ghi rõ khác cụ thể ở đây. Bạn có thể xem các biểu mẫu của tổ chức này tại www.adr.org. Trừ khi bạn và Pinterest có thỏa thuận khác, quy trình trọng tài sẽ được tiến hành ở hạt (hoặc giáo phận) nơi bạn cư trú. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trả phí hồ sơ AAA, quản lý và trọng tài theo quy định của AAA, ngoại trừ Pinterest sẽ trả tiền hồ sơ, hành chính, lệ phí trọng tài hợp lý của bạn nếu khiếu nại thiệt hại của bạn không vượt quá 75.000$ và không phù phiếm (được xem xét bằng các tiêu chuẩn quy định tại Quy tắc tố tụng dân sự liên bang 11(b)). Nếu bạn yêu cầu bồi thường 10.000$ hoặc ít hơn, chúng tôi đồng ý rằng bạn có thể chọn có cho phép quá trình trọng tài được tiến hành chỉ dựa trên cơ sở các tài liệu nộp cho trọng tài viên, thông qua một cuộc điều trần qua điện thoại hoặc điều trần trực tiếp theo các quy tắc của AAA hay không. Nếu bạn yêu cầu bồi thường vượt quá 10.000$, quyền tiến hành điều trần sẽ được quyết định theo các quy tắc của AAA. Dù quá trình trọng tài được thực hiện bằng cách nào, trọng tài sẽ ban hành một quyết định bằng văn bản giải thích các kết quả cần thiết và kết luận đưa đến giải pháp và có thể đưa bất kỳ phán quyết nào của trọng tài lên bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Không có nội dung nào trong Phần này ngăn cản bên nào tìm kiếm sự bồi thường công bằng theo lệnh hoặc biện pháp khác từ tòa án về các vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ hoặc truy cập trái phép vào Dịch vụ. TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI PHẢI THEO TƯ CÁCH CÁ NHÂN CỦA CÁC BÊN, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TRONG BẤT CỨ KHIẾU KIỆN TẬP THỂ HOẶC THỦ TỤC ĐẠI DIỆN NÀO VÀ, TRỪ KHI CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý KHÁC, TRỌNG TÀI CÓ THỂ KHÔNG XEM XÉT KHIẾU NẠI CỦA NHIỀU HƠN MỘT NGƯỜI. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG, KHI CAM KẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN VÀ PINTEREST ĐỀU CÓ QUYỀN KHƯỚC TỪ XÉT XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC THAM GIA TỐ TỤNG TẬP THỂ.

KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ QUYỀN KHÔNG THỂ KHƯỚC TỪ THEO LUẬT ĐỊNH NÀO ÁP DỤNG CHO BẠN. Trong phạm vi bất kì khiếu nại nào, không được sử dụng quy trình trọng tài theo luật cho tranh chấp hoặc tranh cãi liên quan đến Pinterest hoặc Dịch vụ của chúng tôi: bạn và Pinterest đều đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến Pinterest sẽ được giải quyết hoàn toàn theo Mục 13 của Điều khoản này.

13. Luật điều chỉnh và Khu vực Tài phán

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh theo luật Tiểu bang California cho dù có xảy ra tình trạng mâu thuẫn với các nguyên tắc pháp luật khác. Nơi duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này là San Francisco, California hoặc Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California và tranh chấp của chúng ta sẽ được giải quyết theo luật California.

14. Các điều khoản Chung

Thủ tục thông báo và thay đổi về những Điều khoản này

Pinterest bảo lưu quyền quyết định hình thức và phương tiện cung cấp thông báo cho bạn và bạn đồng ý nhận thông báo pháp lý bằng hình thức điện tử nếu chúng tôi lựa chọn như vậy. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian và các phiên bản mới nhất sẽ luôn được đăng trên trang web của chúng tôi. Nếu có sửa đổi quan trọng đơn phương từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý tuân theo Điều khoản được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Chuyển giao

Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các điều khoản này và bất kỳ quyền và giấy phép được cấp dưới đây, nhưng Pinterest có thể chuyển giao mà không có hạn chế. Bất kỳ cố gắng chuyển giao hoặc chuyển nhượng nào vi phạm quy tắc này sẽ bị bãi bỏ.

Toàn bộ Thỏa thuận/Điều khoản Hiệu lực Từng phần

Điều khoản này, cùng với Chính sách Quyền riêng tư và bất kỳ sửa đổi và thỏa thuận bổ sung nào mà bạn có thể có với Pinterest liên quan đến Dịch vụ, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Pinterest liên quan đến Dịch vụ và thay thế bất cứ điều khoản nào trước đây bạn có với Pinterest liên quan đến Dịch vụ. Nếu bất kỳ mục khoản nào của Điều khoản này được coi là không hợp lệ, thì mục khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở phạm vi tối thiểu cần thiết và các mục khoản còn lại của Điều khoản này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Không khước từ

Không có sự khước từ bất kỳ mục khoản nào trong số các Điều khoản này được coi là khước từ vô thời hạn hoặc khước từ thêm mục khoản đó hoặc bất kỳ mục khoản nào khác và việc Pinterest không xác nhận bất kỳ quyền hoặc mục khoản nào theo Điều khoản này thì không có nghĩa là có thể khước từ các quyền hoặc mục khoản đó.

Các bên

Nếu bạn sống tại Hoa Kỳ, thì Điều khoản này là một hợp đồng giữa bạn và Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107. Nếu bạn sống bên ngoài Hoa Kỳ, thì Điều khoản này là một hợp đồng giữa bạn và Pinterest Europe Ltd, một công ty Ai Len có trụ sở đăng ký tại Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ: Nếu bạn là một cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ, việc bạn sử dụng Pinterest phải tuân theo Điều khoản này và bản sửa đổi này.

Các cơ quan chính quyền địa phương và tiểu bang Hoa Kỳ: Nếu bạn là một cơ quan địa phương hoặc tiểu bang tại Hoa Kỳ, thì bản sửa đổi này áp dụng với Điều khoản này.

 

Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018