Nhân khẩu học về đối tượng khán giả của Pinterest

250 triệu
người dùng Pinterest mỗi tháng
50%+
quốc tế
80%
người dùng Pinterest sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi
50%+
những người đăng ký mới là nam giới
Mọi người sử dụng Pinterest để lập kế hoạch

Những người Ghim ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng họ cùng chia sẻ một đặc điểm quan trọng: họ chủ động tìm kiếm các ý tưởng hữu ích, truyền cảm hứng. Mọi người sử dụng Pinterest để lập kế hoạch về những gì quan trọng trong cuộc sống của họ, cho dù đó là các công thức nấu ăn tối dễ dàng, mẹo cải tạo nhà hay một đôi giày hoàn hảo.

Nguồn: Phân tích Pinterest năm 2016; comScore tháng 10 năm 2016