Thông số kỹ thuật sản phẩm của Pinterest

Xem thông số kỹ thuật

Bạn có thể chọn trong số một vài định dạng nội dung trên Pinterest, từ các Ghim tiêu chuẩn đến Băng nhiều ảnh. Sử dụng hướng dẫn cụ thể này về kích thước ảnh, kích cỡ tệp và giới hạn ký tự. Danh sách này bao gồm cả thông số kỹ thuật của Quảng cáo Pinterest và hướng dẫn về các Ghim tự nhiên. Sau khi chọn định dạng, bạn cần xem các phương thức tối ưu sáng tạocủa chúng tôi để biết thêm các mẹo hữu ích.

Ghim tiêu chuẩn

Những thông số kỹ thuật này áp dụng cho cả các Ghim tự nhiên và Quảng cáo.

Ảnh

 • Loại tệp: PNG hoặc JPEG

 • Kích cỡ tệp tối đa: 32 MB

 • Tỷ lệ khung hình: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tỷ lệ khung hình 2:3 hoặc 1000x1500 pixel. Các Ghim có tỷ lệ khung hình lớn hơn 2:3 có thể bị cắt trong bảng tin của mọi người.

Số ký tự

 • Tiêu đề: Tối đa 100 ký tự Nếu bạn không điền phần tiêu đề, mọi người sẽ thấy phần mô tả Ghim thay vào đó.

 • Mô tả: Tối đa 500 ký tự. 50-60 ký tự đầu tiên thường sẽ hiển thị trong bảng tin của mọi người, do đó, bạn cần để thông tin quan trọng nhất trước tiên.

 

Quảng cáo Pinterest
Video ở chiều rộng tiêu chuẩn (tự nhiên hoặc quảng cáo)

Những thông số kỹ thuật này áp dụng cho cả video tự nhiên và Video quảng cáo.

Video

 • Loại tệp: .mp4, .mov hoặc .m4v

 • Mã hóa: H.264 hoặc H.265

 • Kích cỡ tệp tối đa: Tới 2 GB

 • Chiều dài video: Tối thiểu 4 giây, tối đa 15 phút

 • Tỷ lệ khung hình: Dưới 1:2 (chiều rộng:chiều dài), vượt quá 1,91:1. Chúng tôi khuyên bạn tạo video hình vuông (1:1) hoặc dọc (2:3, 9:16).

Số ký tự

 • Tiêu đề: Tối đa 100 ký tự Nếu bạn không điền phần tiêu đề, mọi người sẽ thấy phần mô tả Ghim thay vào đó.

 • Mô tả: Tối đa 500 ký tự. Thông thường, 50-60 ký tự đầu tiên sẽ hiển thị trong bảng tin của mọi người, do đó, bạn cần đặt thông tin quan trọng nhất ở phần đầu.

 

Ghim video tiêu chuẩn
Video quảng cáo với chiều rộng tối đa

Video

 • Loại tệp: .mp4, .mov hoặc .m4v

 • Mã hóa: H.264 hoặc H.265

 • Kích cỡ tệp tối đa: 2 GB trở xuống

 • Chiều dài video: Tối thiểu 4 giây, tối đa 15 phút

 • Tỷ lệ khung hình: Hình vuông (1:1) hoặc màn hình rộng (16:9). Lưu ý rằng chiều rộng tối đa của video không được vượt quá chiều cao của tỷ lệ khung hình 1:1. 

Số ký tự

 • Tiêu đề: Tối đa 100 ký tự Nếu bạn không điền phần tiêu đề, mọi người sẽ thấy phần mô tả Ghim thay vào đó.

 • Mô tả: Tối đa 500 ký tự. Thông thường, 50-60 ký tự đầu tiên sẽ hiển thị trong bảng tin của mọi người, do đó, bạn cần đặt thông tin quan trọng nhất ở phần đầu.

Video với chiều rộng tối đa
Ghim Ứng dụng Quảng cáo

Ghim Ứng dụng quảng cáo sử dụng cùng thông số kỹ thuật với Ghim tiêu chuẩn. Bạn cũng có thể dùng video tiêu chuẩn để quảng cáo ứng dụng.

Ghim Ứng dụng
Băng quảng cáo

Ảnh

 • Số ảnh: 2-5 ảnh mỗi băng

 • Loại tệp: PNG hoặc JPEG

 • Kích cỡ tệp tối đa: 32 MB mỗi ảnh

 • Tỷ lệ khung hình: 1:1 hoặc 2:3

Số ký tự

 • Tiêu đề: Tối đa 100 ký tự 30-35 ký tự đầu tiên sẽ hiển thị trong bảng tin của mọi người.

 • Mô tả: Tối đa 500 ký tự. 50-60 ký tự đầu tiên là quan trọng nhất.  

Băng
Tinh chỉnh chiến lược nội dung của bạn

Xem các phương thức tối ưu sáng tạohướng dẫn lập kế hoạch nội dung để biết các mẹo hữu ích về việc chọn ảnh, bản sao Ghim và nhiều thứ khác.