Stil ve moda markalarına yönelik pazarlama için yaratıcı stratejiler

29 milyon kişinin kaydettiği 3 milyardan fazla fikir ile insanlar kişisel tarzlarını keşfetmek için Pinterest'e geliyor. Fikirlerini hayata geçiriyorlar. Kullnıcıların %53'ü Pinterest'in modayla ilgili kararlarda kendilerine yardımcı olduğunu belirtiyor.

Pinterest'te diğerlerinden daha iyi olan Tarz fikirlerine bakın.

3 milyar
Tarz Pinleri
29 milyon
Kişi Tarz fikirleri kaydediyor
Ürünlerinizi bir bağlam içinde sunun

Duruşu ve modayı daha iyi anlamak için Pinterest'teki kişiler ürünlerin gerçek kişiler üzerinde nasıl durduğunu görmek ister. Giyisinin veya aksesuarın manken üzerinde gösterildiği Pinler %115 daha fazla satış yapma imkanı sunabilir.

Ürünlerinizin daha iyi anlaşılması için gerçek hayat durumları içinde sergileyin. Ürünleri gerçek hayat senaryolarında sergileyen moda ve tarzla ilgili Pinler, ürünleri sade arka planlarla sergileyen Pinlere kıyasla %30 daha fazla tıklanma ve %170 daha fazla satış oranına sahiptir.

Birden fazla ürün sergileyin

Daha fazla etkileşim için kişilere farklı seçenekler sunun. Birden fazla ürün içeren Pinlerin %65 daha fazla tıklanma ve %50 daha fazla satış oranı olabilir.

Markanızı temsil ettiğinizden de emin olun. Markalı ürün yerleştirme olan Pinler %60 daha fazla tıklanma oranına sahiptir.

Pin açıklamanızda teşvik edici olun

Görüntünüzde çok fazla öğeye yer vermekten kaçının ve eylem çağrınıza açıklama kısmında yer verin. Açıklama kısmında eylem çağrısı bulunan moda ve tarzla ilgili Pinler %30 daha fazla satış ve %60 daha fazla tıklanma oranına sahiptir.

Pinterest dahili verileri 2015, 2016