Ang stats ng iyong Pinterest

Pag-unawa sa mga bilang

Ang isang bahagi ng Pin ay sining at ang isa pang bahagi ay agham. Pinagsasama-sama ang mga data para gumawa ng isang Pin na nakakatulong sa mga user at makikinabang ang iyong negosyo. Ang stats ng iyong Pin ay nagbibigay ng maikling pangkalahatang-ideya para tulungan kang masukat ang tagumpay ng mga Pin na ginawa mo. Makikita mo ang stats ng Pin sa lahat ng Pin sa iyong profile.

Gaano kadalas lumabas ang iyong Pin sa Pinterest

Ito ang bilang ng mga impression na mayroon ka, o kung ilang beses ipinakita sa Pinterest ang Pin na ginawa mo. Kailangan mo lang i-post ang Pin nang isang beses. Lumalabas pa rin ito sa Pinterest nang mas maraming beses, at iyon ang ipinapakita ng bilang na ito. Alamin pa kung paano gumagana ang Pinterest.

Mga Closeup
sa pin analytics closeup

 

Kapag tinap ng mga tao ang iyong Pin para tingnan ito nang mas malapitan, alam mong nakuha mo ang kanilang pansin, at gusto nilang may malaman pa.

Ang paggawa ng mga Pin na mayroong nakakapukaw na larawan at detalyadong mga paglalarawan ay ilan lang sa paraan para makakuha ng mas maraming closeup. Alamin pa ang tungkol sa pagawa ng mga Pin na nagpapaganda ng pakikipag-ugnayan.

Mga Pag-click
sa pin analytics mga pag-click

 

Pupuntahan ng mga tao ang iyong site kapag gusto nilang malaman pa ang tungkol sa ino-offer mo. Kung layunin mong manghikayat ng traffic, gamitin ang bilang na ito para makita kung ilang beses nag-click sa iyong website ang isang taong tumitingin sa iyong Pin.

Ang mga larawan ng Pin na may maraming produkto ay may posibilidad na manghikayat ng traffic dahil umaakma ang mga ito sa iba't ibang panlasa at nagiging sanhi ng pag-usisa. Alamin pa ang tungkol sa paggawa ng mga Pin na nakakakuha ng mas maraming pag-click.

Mga Pag-save
sa pin analytics mga pag-save

 

Kapag na-save ang iyong Pin, alam mong nakagawa ka ng nakakapukaw na nilalaman na binabalak balikan ng mga tao at mas marami pang gagawin dito sa hinaharap.

At saka, sa tuwing mayroong magse-save ng iyong Pin, makikita rin ito ng kanilang mga follower. Ibo-boost ng mas maraming pag-save ang iyong mga impression. Mas matagal na nasa Pinterest ang iyong nilalaman, mas marami kang makukuhang pag-save, kaya mas marami kang maaabot at mas maraming Pinner nang hindi kailangang i-post muli ang iyong Pin.

Ang mga Pin na nagpapakita ng mga produkto sa makatotohanang setting—tulad ng isang lamp na ipinapakita sa sala—ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao para gumawa ng mga katulad na plano at i-save ang iyong Pin. Alamin pa ang tungkol sa paggawa ng mga Pin na gugustuhing i-save ng mga Pinner.