Mga kuwento ng tagumpay

BuzzFeed

Paggamit ng Pinterest para gumawa ng nilalamang magiging viral

ELLE Germany

Panghihikayat ng traffic at pagpapasaya sa mga audience

Four Seasons

Ginagawang posible ng Pinterest ang marangyang paglalakbay

Maisons du Monde

Nili-link ng campaign sa maraming channel ang online at offline na retail

Nordstrom

Nagbibigay ng inspirasyon sa mga customer online at offline

Petplan Insurance

Paggawa ng isang nakakahikayat na destinasyon para sa mga nag-aalaga ng hayop

Reiss

Pag-angkop ng estratehiya ng Pinterest na nakakabenta

Sephora

Paghahatid ng magandang karanasan para sa mga Pinner

Topshop

Bumubuo ng isang makulay na app gamit ang Pinterest API