Tate

Hinihikayat ang mga tagahanga ng sining online

Gumagamit ng Pinterest ang Tate para gawing mas malapit ang mga mahiling sa sining online sa mga koleksyon nito, nagbubunsod ng mga pagbebenta ng ticket at pinapanatiling nakatuon ang mga bisita sa nilalamang tungkol sa pamumuhay sa buong taon. Para kumonekta sa hinahanap ng mga Pinner habang pinapakita pa rin ang pangunahing pagkakakilanlan ng brand nito, pinaghahalo ng Tate ang mga Pin tungkol sa gawang-sining sa nilalamang tungkol sa pamumuhay na “hango sa sining” sa fashion, graphic design at pagpapaganda.

Ang mga Pin na mayroong matapang at mga graphic na larawan at mga litratong may kaugnayan sa archive ng mga sikat na artist at ang kanilang mga studio ay nakakakuha ng malakas na pakikipag-ugnayan. Ang ilan sa pinakamatagumpay na Pin ng Tate ay ang paglalagay ng sining o mga larawan na mukhang nakapaligid sa lugar o kapaligiran.

“Sinasamantala rin namin mabuti ang Pinterest bilang isang bookmarking tool at binibigyang-diin ang aming mga paboritong nilalaman mula sa site ng Tate kabilang ang mga pelikula, article at mga quiz. Ang aming kasalukuyang estratehiya ay mas nakatuon sa panghihikayat ng traffic sa Pinterest pabalik sa aming website,” sabi ni Sofie Roberts, Digital Producer.

Ang estratehiyang iyon ay pinapatunayang matagumpay: sa karaniwan, tinitingnan ng mga bisita sa website mula sa Pinterest ang dalawang page bawat session at gumugugol ng karaniwang isang minuto sa site—kaysa sa mga bisita mula sa iba pang mga inirekomendang channel. Ang isang partikular na viral na Pin – isang larawan mula sa pelikulang ginawa ng Tate tungkol sa artist na si Roman Ondak – ang nagbunsod ng mahigit sa 46K session sa website ng Tate at patuloy na dumami sa pakikipag-ugnayan bawat buwan.

Sofie Roberts
Digital Producer ng Tate Modern
“Pinahihintulutan kami ng Pinterest na piliin at ayusin ang isang visual na karanasan na mas nagpapalapit sa aming mga gallery sa aming online na audience at vice versa. Ang ilan sa aming pinakamatagumpay na mga Pin ay ang paglalagay ng sining o mga larawan na mukhang nakapaligid sa lugar o kapaligiran.”
Nagtutulungan para manghikayat ng mga bagong bisita

Sa panahon ng mga mahalagang sandali para sa kamalayan sa buong taon, nakipagtulungan ang Tate sa iba pang mga brand at kritiko para gumawa ng mga campaign na nagbibigay ng inspirasyon na nanghihikayat ng pakikipag-ugnayan pati rin ng aksyon. Halimbawa, ang nagbigay-daan sa The World Goes Pop exhibitionng Tate Modern, inanyayahan ang mga maimpluwensiyang Pinner na gumawa ng mga Pin na may kaugnayan sa pop art sa apat na nangungunang larangan ng interest ng mga follower ng Pinterest nito. Nagdagdag ang Wallpaper* ng mga Pin tungkol sa paglalakbay, nag-save ang It’s Nice That ng mga graphics Pin, nag-post ang The Coveteur ng nilalaman tungkol sa kagandahan at istilo at ang blogger na Disney Roller Girl ay Nag-pin ng nilalamang tungkol sa fashion.

“Ang mga bisitang Pinner ay nag-promote din ng exhibition at ang board sa Pinterest ng Tate sa kanilang mga sariling channel kabilang ang mga blog, email at social, na naging dahilan sa higit pang pagkakalantad para sa Tate. Ang World Goes Pop na board ay isang malaking pagkalat ng inspirasyon sa colour pop at sa ngayon ay nakadagdag sa aming naaabot sa Pinterest nang 16% buwan-buwan,” sabi ni Jodie Kharas, Assistant Commissioning Editor.

Nagbibigay ng inspirasyon nang lampas sa gallery

Isinama rin ng Tate ang karanasan sa The World Goes Pop exhibition sa Pinterest sa pamamagitan ng pagbuo ng landing page sa wifi sign-in prompt ng Tate Modern na nagbigay-diin sa board. Noong nag-log in ang mga bisita ng gallery sa wifi, inabisuhan sila na nasa Pinterest ang Tate at inanyayahang mag-uwi ng inspirasyon mula sa exhibition sa pamamagitan ng Pinterest.

Mga mungkahi mula sa Tate
  • Makipagtulungan sa mga makabuluhang nang-iimpluwensiya para palawakin ang naaabot ng iyong mga Pin.
  • I-promote ang iyong Pinterest account sa iyong marketing kabilang ang mga email, website, app at mga naka-print na materyal.
Mga Detalye