Tate

Panghihikayat ang mga tagahanga ng sining online

Gumagamit ng Pinterest ang Tate para gawing mas malapit sa mga koleksyon nito ang mga mahiling sa sining online, pangasiwaan ang mga pagbebenta ng ticket at panatilihing nakatuon ang mga bisita sa nilalamang tungkol sa pamumuhay buong taon. Para makiugnay sa hinahanap ng mga Pinner habang ipinapakita pa rin ang pangunahing pagkakakilanlan ng brand nito, pinaghahalo ng Tate ang Mga Pin tungkol sa gawang-sining sa nilalamang tungkol sa pamumuhay na “hango sa sining” sa fashion, graphic design at pagpapaganda.

Ang mga Pin na may mga matingkad at graphic na larawan at mga litratong may kaugnayan sa archive ng mga sikat na artist at ng kanilang mga studio ay nakakakuha ng magandang pagtugon. Ang ilan sa pinakamatagumpay na Pin ng Tate ay ang paglalagay ng sining o mga larawan na mukhang bagahi ng lugar o kapaligiran.

“Sinasamantala rin namin nang lubos ang Pinterest bilang isang bookmarking tool at itinatampok namin ang aming mga paboritong nilalaman mula sa site ng Tate kabilang ang mga pelikula, article at quiz. Ang aming kasalukuyang estratehiya ay mas nakatuon sa paghikayat ng traffic sa Pinterest pabalik sa aming website,” sabi ni Sofie Roberts, Digital Producer.

Mukhang nagiging matagumpay ang estratehiyang iyon: sa karaniwan, tumitingin ng dalawang page kada session at gumugugol ng isang minuto sa site ang mga bisita sa website mula sa Pinterest—kumpara sa mga bisita mula sa iba pang mga inirekomendang channel. Ang isang partikular na viral na Pin – isang larawan mula sa pelikulang ginawa ng Tate tungkol sa artist na si Roman Ondak – ay nagbunsod ng mahigit sa 46K session sa website ng Tate at patuloy na dumarami ang pagtingin dito bawat buwan.

Sofie Roberts
Digital Producer ng Tate Modern
“Binibigyang-daan kami ng Pinterest na piliin at isaayos ang isang visual na karanasan na mas nagpapalapit sa aming mga gallery sa aming online na audience at vice versa. Ang ilan sa aming pinakamatagumpay na Mga Pin ay ang paglalagay ng sining o mga larawan na mukhang bahagi ng lugar o kapaligiran.”
Pakikipagtutulungan para manghikayat ng mga bagong bisita

Sa panahon ng mga mahalagang sandali para sa kamalayan sa buong taon, nakipagtulungan ang Tate sa iba pang mga brand at kritiko para gumawa ng mga campaign na nagbibigay ng inspirasyon na nanghihikayat ng pakikipag-ugnayan at aksyon. Halimbawa, ilang araw bago ang The World Goes Pop exhibitionng Tate Modern, inanyayahan ang mga maimpluwensiyang Pinner na gumawa ng mga Pin na may kaugnayan sa pop art sa apat na nangungunang larangan ng interes ng mga follower nito sa Pinterest. Nagdagdag ang Wallpaper* ng Mga Pin tungkol sa paglalakbay, nag-save ang It’s Nice That ng mga graphics Pin, nag-post ang The Coveteur ng nilalaman tungkol sa kagandahan at istilo, at ang blogger na Disney Roller Girl ay Nag-pin ng nilalamang tungkol sa fashion.

“Na-promote din ng mga bisitang Pinner ang exhibition at ang board ng Tate sa Pinterest sa kanilang mga sariling channel kabilang ang mga blog, email at social, na naging dahilan ng higit pang pagkakalantad para sa Tate. Naging malaking inspirasyon sa color pop ang The World Goes Pop na board, at sa ngayon ay nadagdagan na nang 16% ang naaabot namin sa Pinterest buwan-buwan,” sabi ni Jodie Kharas, Assistant Commissioning Editor.

Pagbibigay ng inspirasyon sa labas ng gallery

Isinama rin ng Tate ang karanasan sa The World Goes Pop exhibition sa Pinterest sa pamamagitan ng pagbuo ng landing page sa wifi sign-in prompt ng Tate Modern na nagtatampok sa board. Kapag nag-log in ang mga bisita ng gallery sa wifi, inabisuhan sila na nasa Pinterest ang Tate at inanyayahan silang mag-uwi ng inspirasyon mula sa exhibition sa pamamagitan ng Pinterest.

Mga Mungkahi mula sa Tate
  • Makipagtulungan sa mga mahalagang influencer para palawakin ang naaabot ng iyong Mga Pin.
  • I-promote ang iyong Pinterest account sa iyong marketing kabilang ang mga email, website, app at mga naka-print na materyal.