Samba to the Sea

Pagkuha sa atensyon ng mga customer sa pamamagitan ng pinakamahuhusay na kagawian

Napataas nang 108x ng isang photographer sa Costa Rica at Savannah, Georgia ang bilang ng kanyang mga manonood buwan-buwan sa loob ng isang taon sa pamamagitan ng pag-convert sa isang account ng negosyo, pagdaragdag ng mga keyword at hashtag sa mga paglalarawan ng kanyang Pin, at paggamit ng tool sa pag-iskedyul para makapag-pin araw-araw.

91%
ng mga social referral ang nagmula sa Pinterest
108x
na tumaas ang bilang ng mga manonood buwan-buwan
Pagsuong sa Pinterest

Hindi takot si Kristen M. Brown na sumubok ng bago. Noong 2011, umalis siya sa kanyang trabaho sa finance sa New York City para lumipat sa Costa Rica at gawin ang dalawang bagay na malapit sa kanyang puso: ang surfing at photography. Sa ngayon, nagpapatakbo si Kristen ng matagumpay nanegosyo sa photography para sa mga portrait at event, at isang online shop kung saan niya ibinebenta ang kanyang mga orihinal na print ng mga beach at sunset.

Mahilig si Kristen na sumubok ng bago, kaya nang maisipan niyang palaguin ang kanyang negosyo, pinag-aralan niya muna kung paano siya makikilala ng kanyang mga potensyal na customer. Tinuruan niya ang kanyang sarili ng ilang basic na diskarte sa search engine optimization (SEO) para mapataas ang kanyang rank, at nagdagdag siya ng mga alt tag sa kanyang mga larawan, pinangalanan niya ang kanyang mga litrato, at naglunsad siya ng blog. Napansin din niyang kapag mas madalas siyang mag-blog, mas marami siyang nakukuhang referral—na nagpapakita lang ng snowball effect.

Dahil sa karanasang ito, naging malinaw sa kanya kung paano tumatakbo ang Pinterest: gumagana ito na tulad sa isang search engine, at sa pamamagitan ng paggawa ng ilang pagbabago sa kanyang diskarte sa kasalukuyan, makakakuha kaagad siya ng mga resulta. At nasabik siya sa ideyang iyon.

Kristen M. Brown
May-ari, Samba to the Sea
“Nang mapagtanto kong hindi kasikatan ang labanan sa Pinterest, na isa itong search engine, noon ko lubos na naunawaan ang potensyal na hatid nito sa akin. Bilang photographer, marami na akong visual na asset, kaya ang mismong paggamit na lang sa Pinterest at ang pagiging aktibo ko rito ang kinailangan kong pagtuunan.”
Pagsabak sa negosyo

Nang mapagpasyahan ni Kristen na seryosohin ang pag-market ng kanyang negosyo sa Pinterest, binago niya ang kanyang diskarte sa tatlong mahalagang paraan.

Nag-convert muna siya sa isang account ng negosyo sa Pinterest. Nagbibigay sa iyo ang mga account ng negosyo ng mga karagdagang feature gaya ng Pinterest Analytics para maipakita sa iyo kung alin ang pinakasikat sa iyong mga pin. Kapag mayroon kang account ng negosyo, maipapabatid mo rin sa Pinterest na nandito ka para matuklasan, kaya magsasagawa kami ng mga hakbang para maiparating ang iyong content sa mas maraming tao. Isang buwan matapos mag-convert ni Kristen sa isang account ng negosyo, sa unang bahagi ng Marso 2017, nagkaroon siya sa Pinterest ng 5,000 manonood buwan-buwan. Sa pagtatapos ng Marso, halos 18,000 na ang kanyang manonood buwan-buwan.

Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang magdagdag si Kristen ng mga nauugnay na keyword at hashtag sa mga paglalarawan ng kanyang Pin para maiparating ang kanyang content sa naaangkop na audience, at makapagbigay ng kapaki-pakinabang na konteksto para sa kanyang mga serbisyo. Bago ipatupad ang estratehiyang ito sa unang bahagi ng Hunyo, mayroon nang 26,000 manonood si Kristen buwan-buwan. Sa pagtatapos ng buwang iyon, mayroon na siyang 75,800. Sa pagtatapos naman ng Hulyo, 115,000 ito.

Noong Disyembre, nagdagdag si Kristen sa kanyang estratehiya ng tool sa pag-iskedyul na inaprubahan ng Pinterest (Tailwind) para makagawa at makapag-post ng Mga Pin araw-araw. Inuuna ng Pinterest ang bagong content, kaya talaga namang mapapalawak mo ang iyong naaabot kung regular kang gagawa ng mga bagong Pin at titiyakin mong naka-link ang mga ito sa iyong website. Sa tulong ng tool sa pag-iskedyul na Tailwind, napaplano rin ni Kristen ang kanyang content nang mas maaga, kaya nakakapag-upload siya ng Mga Pin at naitatakda niya ang pag-publish ng mga ito nang hanggang isang buwan bago ang mismong araw ng pag-publish.

"Noong alam ko na ang mga dapat gawin, ang maliliit na bagay," sabi ni Kristen, "doon talagang tumaas ang aking mga sukatan." Natapos ang taon ni Kristen nang may halos 300,000 manonood buwan-buwan, na hindi lang doble ng kanyang unang record.

Pagragasa ng tagumpay

Isang taon matapos niyang unang mag-convert sa isang account ng negosyo, pumalo sa 540,000 ang mga manonood ni Kristen buwan-buwan—na 108x na mas mataas sa 5,000 manonood niya noon. Noong Mayo 2018, nakakuha siya ng 1 milyong manonood buwan-buwan at napag-alaman niyang nagmumula sa Pinterest ang 91% ng kanyang mga bagong customer, kaya naman itinuring niya ito bilang ang #1 pinagmumulan ng mga social referral para sa site ng kanyang negosyo sa photography at online shop.

Mga Detalye

Layunin
Kamalayan

Mga Rehiyon
North America