Etsy

Ipinapakita ang brand ng Etsy sa Pinterest

Sa mahigit 800,000 online shop at 15 milyong natatanging item, ang Etsy ay isang lakas na hindi dapat balewalain sa social commerce. Nahikayat ang Etsy team sa visual na katangian ng Pinterest bilang isang paraan para ipakita ang kanilang mga ibinibentang item sa Etsy marketplace. Sa paglipas ng panahon, mas namuhunan sila sa pagbuo ng kakayahang makita sa Pinterest ng kanilang brand. Araw-araw nagpo-post ng mga bagong Pin sa mga board ng Etsy ang kanilang editorial team, na kumukuha mula sa mga item ng Etsy pati rin sa nilalaman mula sa iba pang mga site, na hango sa trending sa Pinterest.

Nag-launch din ang Etsy ng isang Guest Pinner na programa para dalhin ang iba't ibang pananaw at hikayatin ang komunidad sa pagbabahagi ng nilalaman sa Pinterest.  Inaanyayahan ng Etsy ang mga tao sa Pinterest mula sa Mga Nagbebenta sa Etsy, hanggang sa mga sikat na blogger, hanggang sa mga brand na tulad ng Martha Stewart Weddings Magazine. Ang Mga Guest Pinner linggu-linggo ay gumagamit ng mga board ng grupo para ipakita ang mauusong mahahanap. Nagdadala ito ng mga bagong pananaw sa mga board ng Etsy.

22 %
dagdag sa karaniwang mga pagtingin bawat linggo
20 %
pang pagbebenta bawat linggo
Nanghihikayat ng dagdag sa traffice at benta

Noong naobserbahan nilang sine-save ng kanilang mga customer ang mga item ng Etsy sa Pinterest, idinagdag ng Etsy team ang button na I-save  sa bawat page ng listahan ng item sa Etsy.com. Pinadadali ng button na I-save sa mga mamimili ng Etsy na mag-save ng mga item habang bina-browse ang site.

Ang mga item na sine-save mula sa Etsy ay mayroon ding kasamang katangian, tinitiyak na may dalang pangalan ng shop ang bawat item at na kasama sa mga detalye ang pangalan at presyo ng item. Tinutulungan nito ang mga tao sa Pinterest na maintindihan na ibinibenta ang item sa isang click lang at tinitiyak na makikilala ang nagbebenta.

"Ang pamamahala ng aming mga board ay isang patuloy na pagtutulungan sa pagitan ng aming editorial, merchandising at internasyonal na mga community manager. Tinitingnan namin kung aling mga Pin ang ni-like at na-save para ipaalam sa aming estratehiya ng nilalaman. Alam namin kung sikat ito sa Pinterest, malamang sisikat ito sa aming komunidad."

Alison Feldmann
Editor in Chief ng Etsy
“Ang aming layunin ay inspirasyon—hindi lang mga benta. Ipinapakita namin ang mga pagpapahalaga ng Etsy para manghikayat ng katapatan at pakikipag-ugnayan, at nagpo-post kami ng mga bagay na tumatatak sa aming komunidad. Nagpapanatili kami ng maingat na balanse ng mga item ng Etsy at iba pang nilalamang na-save para panatilihin ang pagiging tunay ng aming audience.”
Pag-alam sa gusto ng mga customer

Si Rachel Ball ng Elephantine ay isang seller sa Etsy na dalubhasa sa makabago at minimalist na alahas. Dahil sa inspirasyong ibinibigay ng traffic ng bisita na natatanggap ng kanyang online shop sa pamamagitan ng Pinterest, sine-save niya ang kanyang mga bagong produkto sa kanyang mga board kapag nailista na ang mga ito bilang ibinibenta. Nagtutuon siya mabuti ng pansin sa pakikipag-ugnayan ng user sa pamamagitan ng metrics tulad ng mga pag-save at pag-like ng user sa kanyang mga produkto—ang lahat ng ito ay nagbibigay ng ideya kung aling mga istilo ang tumatatak ng karamihan sa kanyang mga customer.

Ginagamit ni Rachel ang mga kaalamang ito para tulungang bigyan ng kaalaman ang tungkol sa kanyang pagpaplano sa hinaharap. Simula nang magsimula siyang gumamit ng Pinterest para tulungang i-promote ang kanyang shop, nadagdagan ang karaniwang pagtingin bawat linggo nang 22%, at ang mga pagbebenta bawat linggo ay nadagdagan nang 20%.

“Kasama sa aking Pinterest account ang uri ng pamumuhay na tumutugmang mabuti sa aking alahas. Hindi ako gumagawa ng mga Lookbook, dahil ginagawa ito ng maraming ibang designer ng alahas, kaya sa ilang paraan, ang aking mga Pin ay isang lookbook para sa aking brand," sabi niya.

Mga Detalye

Layunin
Kamalayan tungkol sa brand
Traffic

Mga Rehiyon
North America

Mga Industriya
Retail

Mga ginagamit na produkto
I-save na button