Bob Vila

Ang kanilang layunin

Unang naging tanyag na pangalan ang Bob Vila sa telebisyon, kung saan sa loob ng halos 30 taon, tinuruan niya ang mga tao kung paano i-renovate at ayusin ang kanilang mga bahay. Naging digital na ngayon ang Bob Vila team: Gamit ang Pinterest, naparami nila ang traffic ng pagrerekomenda sa kanilang website nang 33%, at ang bilang ng mga lalaking Pinner na pumupunta sa kanilang website ay lumaki nang 20% sa bawat buwan.

33 %
dagdag sa traffic
20 %
dagdag sa mga lalaking Pinner bawat buwan
Caitlin Castelaz
Editor at Social Media Director ng Bobvila.com
“Ang Pinterest ay minsang nagkaroon ng maliit na papel sa aming buwan-buwang traffic sa site. Habang lumalaki ang bilang ng aming mga follower at nagiging mas matalino ang paraan namin ng Pagpi-pin, lumago ang Pinterest bilang isa sa aming pinakamahalagang pinagmumulan ng iba't ibang panauhin at pagtingin sa page.”
Ang solusyon nila

Nag-save na ang BobVila.com ng mahigit sa 22,000 Pin sa dose-dosenang board na tumatalakay sa mga malikhaing ideya tulad ng mga tip sa spring cleaning hanggang sa mga gamit sa bahay at mga ideya para sa makakalikasang pamumuhay. Gayunpaman, kinailangan ng kaunting trial and error para malaman kung anong uri ng nilalaman ang pinakamahusay na gumagana sa kanilang audience. “Noong simula, naisip naming kailangan naming maging napakateknikal o magkaroon talaga ng napakaraming magagandang larawan,” sabi ni Caitlin Castelaz, editor at social media director para sa BobVila.com.

Matapos mag-eksperimento sa iba't ibang uri ng nilalaman at tingnan ang analytics ng mga ito para makita kung ano ang gumagana, naisip nilang mas mahusay ang performance ng nilalaman tungkol sa paggawa ng isang bagay dahil nakukuha nito ang interes ng mga tao na hindi lang Mga Pinner ngunit mga gumagawa rin. “Talagang nakakapukaw ng damdamin ang interior design na maganda ang pagkakakuha at maayos ngunit hindi ito tumatatak sa aming mga mambabasa gaya ng mga praktikal na proyekto at tip,” sabi niya.

Nalaman din nila na ang pagdaragdag ng kaunting teksto sa kanilang mga larawan ay isang madaling paraan para dagdagan ang pakikipag-ugnayan, dahil binibigyan nito ng paraan ang mga tao na maintindihan ang nilalaman sa isang mabilis na sulyap. Halimbawa, ang Pin na ito na mayroon at walang text overlay—150 beses na mas mahusay ang performance ng bersyong may text. Nasabik din ang BobVila.com team na matuklasan na dahil tumatagal nang magpakailanman ang mga Pin, patuloy na nakakaugnayan ng mga tao hanggang sa ngayon ang nilalamang idinagdag nila ilang taon na ang nakalipas.

Mga Resulta

Bilang bahagi ng kanilang estratehiya sa Pag-pin, sinusubaybayan ng BobVila.com ang analytics at ginagamit ang data na iyon para malaman kung ano ang dapat na susunod nilang I-pin. “Una, ibinabahagi namin ang aming pinakabago at pinakanapapanahong may kabuluhang DIY na nilalaman at pagkatapos ay sinusubaybayan namin kung ano ang tumatatak sa mga tao. Sinusubukan naming ibalik ang impormasyong iyon sa aming edit desk para makabuo kami ng mga bagong article at gallery na tutulong sa mga tao sa kanilang pagsisikap sa DIY,” sabi ni Castelaz. 

Hindi lang nila ginagawan ng estratehiya ang tungkol sa Pini-pin nila, kundi pati kung kailan sila Nagpi-pin. “Gumagamit ako ng Tailwind, isang Pin scheduler, para matiyak na Nagpi-pin kami ng naaangkop na bilang ng mga larawan sa isang araw at nasasaktuhan namin ang kasagsagan kung kailan gustong makipag-ugnayan ng mga tao sa aming Mga Pin.

Sa pamamagitan ng mahusay na paggamit ng lahat ng mayroon sa kanilang toolbox, nakahiyakat sila ng mas maraming tao sa kanilang website. Sa ngayon, sa kalakhang bahagi ng 2015, ang Pinterest ang naging dahilan para sa mahigit 1 milyong pagtingin sa page bawat buwan (isang 33% dagdag kumpara sa nakaraang taon). Sa mga pagbisitang iyon, 15% ang nanggaling sa mga lalaking Pinner, at lumalaki ang bilang na iyon nang 20% bawat buwan. Kumpara sa mga panauhing nanggaling sa organic na paghahanap, ang mga taong pumupunta sa bobvila.com mula sa Pinterest ay nagba-browse nang dobleng bilang ng mga page.

Mga Detalye

Layunin
Create awareness
Drive website traffic

Mga Rehiyon
North America

Mga Industriya
Retail

Mga ginagamit na produkto
Pinterest Analytics