I-set up ang iyong sarili para sa tagumpay

Gustong malaman ang lahat ng mga pangunahin para magtagumpay sa Pinterest? Makikita mo rito ang mga kailangang malaman at mga kapaki-pakinabang na tip para sa pag-save ng orihinal na nilalaman, o nilalaman mula sa iyong website.

Mag-pin sa tamang oras

Mag-save sa iyong mga board sa panahon ng pinakaraming gumagamit—lalo na sa gabi at weekend sa U.S.

Mas maganda ang palagi at araw-araw na aktibidad kaysa sa minsan sa isang linggo. Iminumungkahi naming mag-save ng 10-12 Pin bawat araw, sa halip na 70 Pin nang isang beses sa bawat linggo.

I-link ang maraming Pin sa parehong destinasyon

Ayos lang na magkaroon ng maraming Pin na pupunta sa parehong webpage. Sa katunayan, magiging kapaki-pakinabang na mag-save ng iba't ibang larawan na maaaring pumukaw sa iba't ibang uri ng Pinner. Tiyakin lang na magdagdag ng mga natatanging paglalarawan na partikular sa bawat Pin—pagagandahin nito ang iyong SEO.

Huwag umiwas sa dami

Hindi ka sisitahin para sa pagkakaroon ng maraming Pins! Pagsikapan lang na panatilihing nakaayos mabuti ang iyong nilalaman sa mga may kaugnayang board, at palaging i-save ang iyong mga ideya, kaysa i-save ang mga ito nang sabay-sabay.

Sumunod sa mga uso

Ginagamit ng mga tao ang Pinterest para maaga silang makapagplano sa kanilang buhay para sa season, holiday o event na pinaplano nila. Samantalahin mo itong gamitin at simulang mag-save ng mga Pin na may kaugnayan sa mga paparating na trend, season at holiday nang mas maaga sa 45 araw. Pagkatapos, patuloy na magdagdag pa ng mga ideya araw-araw at panatilihin ang hindi nagbabagong takbo.

Ibahagi ang iyong nilalaman

Ipakita ang iyong mga Pin sa mas maraming tao sa pamamagitan ng pagbabahagi sa mga ito sa iyong audience sa pamamagitan ng mga social, email o iba pang channel para sa pamamahagi. Ang direktang paghikayat sa mga tao sa iyong mga Pin sa ganitong paraan ay bumubuo ng pakikipag-ugnayan at tinutulungang makakuha ng momentum ang iyong mga Pin.

Pangalanan ang iyong mga board nang matalino

Narito ang tatlong simpleng tip na dapat tandaan kapag pinapangalanan ang iyong mga board: Tiyaking partikular ang mga ito at may kaugnayan sa iyong audience. Iwasang magdagdag ng dagdag na space sa pagitan ng mga letra. At huwag kalimutang punan ang kategorya ng board, tinutulungan nitong mahanap ka ng mga tao.

Mag-pin sa maraming board

Okay lang na i-save ang lahat ng iyong Pin sa isang pangkalahatang board, pero gugustuhin mo ring idagdag ang mga Pin na iyon sa mas maliit at mas partikular na mga board. Mase-save mo ang parehong Pin sa maraming board nang walang anumang parusa. Ang pagse-save sa isang board—tulad ng “Mga Recipe”—ay makakakuha ka ng maaabot, habang ang pagdaragdag ng iyong mga Pin sa mas maliit na tinukoy na board—tulad ng “Mga Vegan recipe”—ay maaaring makakuha ka ng mas nakikipag-ugnayan na audience.

I-save ang parehong Pin para ikonekta ang mga board

Maaaring makita sa maraming board ang isang Pin. I-save lang ang iyong Pin sa isang board, at pagkatapos ay i-save ito muli sa ilan pang board. Maaari mo ring i-save ang nilalaman mula sa mga board ng ibang tao sa isa sa mga board mo.

Ang board-to-board na uri ng pag-save na ito ay mas pinadadaling matuklasan ang iyong nilalaman. Iniipon ng mga board na ito ang mga koneksyon sa pagtagal, kaya makakatulong ito para patuloy na gumamit ng isang board na may mas mahabang history, sa halip na gumawa ng iba't ibang mas bagong board na may mas maikling mga history.

Palaging magsama ng mga link

Kapag nag-click ang mga tao sa isang Pin, inaasahan nilang dadalhin sila sa landing page para mas malaman pa nila ang tungkol sa iyong ideya. Kaya paparusahan ang mga Pin na mapupunta sa mga 404 page o may mga sirang link, kaya palaging magsama ng mga link kapag gumagawa ka ng Pin.

Idagdag ang Button na I-save sa iyong website

Kailangan talaga magkaroon ng button na I-save para sa iyong website. Dinaragdagan nito ang mga pag-save nang hanggang 5 beses dahil ginagawa itong mas madali, mas mabilis at mas matalino para ma-save ng mga tao ang iyong nilalaman sa Pinterest.

Paramihin ang nagpa-follow sa iyo

Gumagana rin sa Pinterest ang pamamalita. Sa pagse-save ng mga taong interesado sa iyong nilalaman, naipapamahagi nila ang iyong nilalaman para sa iyo!