Rich Pins

Magpakita ng mga mahalagang detalye mismo sa Pin

Nagbibigay ang mga Rich Pin ng higit pang konteksto tungkol sa ideya dahil nagpapakita sila ng dagdag na impormasyon direkta sa Pin. Mayroong apat na uri na mga Rich Pin: app, produkto, recipe at article.

Mga Pin ng Produkto

Ginagawang mas madali ang pamimili ng Mga Pin ng Produkto. Kasama ang real-time na pag-presyo, pagiging available at kung saan bibilhin ang iyong produkto.

Mga Pin ng Recipe

Nakasasabik ang pagluluto ng mga Pin ng Recipe kasama ang lahat ng tamang impormasyon: mga sangkap, oras ng pagluluto at sukat sa isang plato.

Mga Pin ng Article

Tinutulungan ng mga Pin ng Article ang mga Pinner na i-save ang mga kuwento na mahalaga sa kanila. Nagpapakita ang bawat Pin ng Article ng headline, may gawa at paglalarawan ng kuwento.  

Mga Pin ng App

Nagpapakita ang mga Pina na ito ng button na i-install para ma-download ng mga tao ang iyong app nang hindi umaalis sa Pinterest. Sa ngayon, compatible lang ang mga Pin ng App sa iOS.