Mga alituntunin ng brand ng Pinterest

Paano gamitin ang brand ng Pinterest sa iyong marketing

Ang gabay na ito ay nagbibigay ng mga pangkalahatang tuntunin tungkol sa paggamit ng aming mga brand asset at pagpapakita ng nilalaman ng Pinterest. Naaangkop ang mga tuntuning ito sa lahat ng media, kabilang ang karatula sa tindahan, packaging, digital media at pag-broadcast.

Natutuwa kaming ipa-promote sa iyo ang iyong presensya at nilalaman sa Pinterest. Tiyakin lang na hindi sinasabi ng iyong mga ad at mga pang-marketing na materyal na ini-sponsor ng Pinterest ang iyong mga promotion o na pormal itong nauugnay sa anumang paraan.

Mga dapat malaman

Ito ang maikling bersyon; para sa mas detalyadong impormasyon, mangyaring mag-scroll nang pababa.

Logo ng Pinterest

 • Ang badge lang ng Pinterest ang gamitin (huwag gamitin ang aming wordmark!)

 • Palaging magsama ng call to action pagkatapos mong ipakita ang aming badge

 • Palaging ipakita ang iyong URL sa Pinterest kapag ginagamit mo ang aming badge

 • Tiyaking naaangkop ang taas ng aming badge sa laki ng text ng call to action mo  

Mga kuha ng produkto

 • Ilagay ang iyong URL sa Pinterest sa isang bahagi ng treatment

 • Dapat tumugma ang mga larawan sa interface sa device na ipinapakita mo (hal. dapat ipakita ng mobile view ang pang-mobile na interface, atbp.)

Wika

 • Mga tinatanggap na parirala: Sikat sa Pinterest, Hanapin kami sa Pinterest, I-follow kami sa Pinterest, Bisitahin kami, Maghanap pa ng mga ideya sa Pinterest, Kumuha ng inspirasyon sa Pinterest

 • Mga hindi tinatanggap na parirala: Trending sa Pinterest, Mga Trending na Pin

 • Sa tuwing babanggitin mo ang Pinterest, tiyaking isasama mo ang iyong URL sa Pinterest

Mga Marka

Kasama sa aming mga elemento at marka ang pangalan, logo, at graphics ng Pinterest at anumang salita, parirala, larawan o iba pang pagmamarka na kumikilala sa Pinterest bilang pinagmulan ng anumang produkto o serbisyo.

Ang aming logo

Ang aming logo ay pulang bilog na may nakasulat na puting “P” sa gitna. Gamitin ang EPS at high resolution na mga PNG na ibinigay sa ibaba. Huwag baguhin ang mga ito sa anumang paraan, at panatilihing walang mga filter at effect ang badge. Na-update namin kamakailan ang aming logo, kaya kakailanganin mong palitan ang mas lumang mga badge gamit ang mga larawang kasama rito. 

Palaging magsama ng call to action na tumutukoy sa iyong URL sa Pinterest. Proporsyonal dapat ang sukat ng text ng call to action na ito sa sukat ng Pinterest badge. Para maiwasan ang pagpapahiwatig ng pag-eendorso, tiyaking palaging mas maliit ang sukat ng Pinterest badge kaysa sa sarili mong logo.

Wordmark

Mangyaring huwag gamitin ang aming wordmark. Sa halip, gamitin ang mga ibinigay na larawang file ng logo.

Logo

Ang aming scheme ng kulay

Dapat ay palaging paramihin ang aming badge sa kulay pulang ginagamit namin sa Pinterest, naka-print man ito o nasa screen.

Pinterest red HEX #E60023
Mga kuha ng produkto

Kung gusto mong ipakita ang anumang bahagi ng Pinterest sa iyong marketing, tiyaking tumutugma ang interface sa device na ipapakita mo. Halimbawa: kung nagpapakita ka ng telepono sa isang litrato, tiyaking ipinapakita mo ang mobile interface. Naaangkop ang tuntuning ito sa lahat ng elemento ng Pinterest, kabilang ang Mga Pin, board, ang grid view o anumang iba pang elemento.

Pakitandaan na ikaw ang responsable para sa pagkuha ng lahat ng karapatan sa anumang larawang ipinapakita sa iyong mga pang-marketing na materyal.

Wika

Kabilang din sa aming mga marka ang mga salitang ito dahil may kaugnayan ang mga ito sa social media at mga digital tool: Pin, muling pag-pin, Pinner at pinboard.

Narito ang ilang partikular na tuntunin na dapat sundin kapag nakikipag-ugnayan ka tungkol sa Pinterest:

 • Mga tinatanggap na parirala: Sikat sa Pinterest, Hanapin kami sa Pinterest, I-follow kami sa Pinterest, Bisitahin kami, Maghanap pa ng mga ideya sa Pinterest, Kumuha ng inspirasyon sa Pinterest

 • Mga hindi tinatanggap na parirala: Trending sa Pinterest, Mga Trending na Pin, anumang parirala na gumagamit ng “Pin” bilang pandiwa (sa halip, gamitin ang “i-save”)

 • Sa tuwing babanggitin mo ang Pinterest, tiyaking isasama mo ang iyong URL sa Pinterest

Kailan mo maaaring sabihin ang “Sikat sa Pinterest?”

Ituturing lang na sikat ang isang Pin kung makakakuha ito ng malaking bilang ng impression, pag-click, o pag-save sa Pinterest Analytics. Tandaang ang performance lang ng sarili mong Pin ang ipinapakita sa Pinterest Analytics. Upang maibigay ang tamang konteksto, tiyaking ilalagay mo ang sarili mong URL sa Pinterest sa dulo ng anumang label na “Sikat sa Pinterest.”

Pagbibigay ng pangalan at mga visual para sa iyong mga app at serbisyo

Kung gumagawa ka ng app, website o ibang serbisyo na idinisenyo para gamitin sa Pinterest, bumuo ng sarili mong branding na hindi gumagamit ng mga brand element ng Pinterest.

Ilang partikular na tuntunin:

 • Huwag gamitin ang “Pin,” “Pinterest,” o iba pang variation ng “Pinterest” sa iyong pangalan o domain name

 • Huwag gumamit ng anumang marka, logo, graphics, o katulad na variation ng Pinterest bilang bahagi ng iyong logo o branding

Mga alituntunin na partikular sa media

Broadcast

Ang lahat ng tuntuning binanggit sa itaas ay naaangkop para sa broadcast media. Ang aming badge ay maaaring gamitin sa broadcast, pero dapat palagi itong may kasamang malinaw na link pabalik sa sarili mong Pinterest profile. Ang paggamit sa aming badge nang walang link papunta sarili mong profile ay maling nagpapahiwatig ng pagsososyo, pag-i-sponsor o pag-eendorso.

Para magamit ang Pinterest sa video, telebisyon, o film, dapat kang magsumite ng nakasulat na kahilingan sa iyong partner manager sa Pinterest. Kailangang suriin ng partner manager ang bawat potensyal na paggamit. Mangyaring makipag-ugnayan sa loob ng hindi bababa sa 10 araw ng negosyo bago ang anumang potensyal na paggamit para maiwasan ang mga pagkaantala sa produksyon.