Mga alituntunin ng Pinterest brand

Paano gamitin ang brand sa Pinterest sa iyong marketing

Ang gabay na ito ay nagbibigay ng mga pangkalahatang tuntunin tungkol sa paggamit ng aming mga brand asset at pagpapakita ng nilalaman ng Pinterest. Naaangkop ang mga tuntuning ito sa lahat ng media, kabilang ang karatula sa tindahan, packaging, digital media at pag-broadcast.

Natutuwa kaming ipa-promote sa iyo ang iyong pagiging sa at nilalaman sa Pinterest. Tiyakin lang na hindi sinasabi ng iyong mga ad at mga pang-marketing na materyal na ini-sponsor ng Pinterest ang iyong mga promotion o na pormal itong nauugnay sa anumang paraan.

Ang mga pangunahin

Ito ang maikling bersyon; para sa higit pang detalyadong impormasyon, mangyaring mag-scroll nang pababa.

Logo ng Pinterest

 • Only use the Pinterest badge (please don’t use our wordmark!)

 • Always include a call to action after you show our badge

 • Always display your Pinterest for Business URL when you use our badge

 • Make sure our badge’s height is proportionate to your call to action text  

Mga kuha ng produkto

 • Put your Pinterest URL somewhere on the treatment

 • Interface images should match the device you show (ex. a mobile view should show the mobile interface, etc.)

Wika

 • Mga tinatanggap na parirala: Sikat sa Pinterest, Hanapin kami sa Pinterest, I-follow kami sa Pinterest, Bisitahin kami, Maghanap pa ng mga ideya sa Pinterest, Kumuha ng inspirasyon sa Pinterest

 • Mga hindi tinatanggap na parirala: Trending sa Pinterest, Mga Trending na Pin

 • Whenever you reference Pinterest, make sure to include your Pinterest for Business URL

Mga Marka

Kasama sa aming mga elemento at marka ang pangalan, logo, graphics ng Pinterest at anumang salita, parirala, larawan o iba pang pagmamarka na kumikilala sa Pinterest bilang pinagmulan ng anumang produkto o serbisyo.

Ang aming logo

Ang aming logo ay pulang bilog na may nakasulat na puting “P” sa gitna. Gamitin ang EPS at high resolution na mga PNG na ibinigay sa ibaba. Huwag baguhin ang mga ito sa anumang paraan, at panatilihing walang mga filter at effect ang badge. In-update namin kamakailan ang aming logo, kaya kakailanganin mong palitan ang mas lumang mga badge gamit ang mga larawang kasama rito. 

Palaging magsama ng call to action na tumutukoy sa iyong Pinterest for Business URL. Ang teksto ng call to action na ito ay dapat proporsyon ang laki sa Pinterest badge. Para maiwasan ang pagpapahiwatig ng pag-eendorso, siguruhing palaging mas maliit ang sukat ng Pinterest badge sa sarili mong logo.

Wordmark

Mangyaring huwag gamitin ang aming wordmark. Sa halip, gamitin ang mga ibinigay na larawang file ng logo.

Pinterest badge

Ang aming scheme ng kulay

Ang aming badge ay dapat palaging pararamihin sa aming pulang Pinterest, naka-print man ito o nasa screen.

Pulang Pinterest #bd081c
Pinterest wordmark
Mga kuha ng produkto

Kung gusto mong ipakita ang anumang bahagi ng Pinterest sa iyong marketing, tiyaking tumutugma ang interface sa device na ipapakita mo. Halimbawa: kung nagpapakita ka ng telepono sa isang litrato, tiyaking ipinapakita mo ang mobile interface. Naaangkop ang tuntuning ito sa lahat ng elemento ng Pinterest, kabilang ang mga Pin, board, ang grid view o anumang iba pang elemento.

Pakitandaan na ikaw ang responsable para sa pagkuha ng lahat ng karapatan sa anumang larawang ipinapakita sa iyong mga pang-marketing na materyal.

Wika

Kabilang din sa aming mga marka ang mga salitang ito dahil may kaugnayan ang mga ito sa social media at mga digital tool: Pin, muling pag-pin, Pinner at pinboard.

Narito ang ilang partikular na tuntunin na dapat sundin kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa Pinterest:

 • Mga tinatanggap na parirala: Sikat sa Pinterest, Hanapin kami sa Pinterest, I-follow kami sa Pinterest, Bisitahin kami, Maghanap pa ng mga ideya sa Pinterest, Kumuha ng inspirasyon sa Pinterest

 • Mga hindi tinatanggap na parirala: Trending sa Pinterest, mga Trending na Pin, anumang parirala na gumagamit ng “Pin” bilang pandiwa (sa halip, gamitin ang “i-save”)

 • Whenever you reference Pinterest, make sure to include our Pinterest for Business URL

Kailan mo maaaring sabihin ang “Sikat sa Pinterest?”

Itinuturing lang na sikat ang isang Pin kung magrerehistro ito ng mataas na mga impression, pag-click o mga pag-save sa Pinterest Analytics. Tandaan na ipinapakita lang ng Pinterest Analytics ang pagganap ng sarili mong Pin. Para ibigay ang tamang konteskto, sikaping ilagay ang sarili mong Pinterest for Business URL pagkatapos ng anumang “Sikat sa Pinterest” na mga label.

Pagbibigay ng pangalan at mga visual para sa iyong mga app at serbisyo

Kung gumagawa ka ng app, website o ibang serbisyo na idinisenyo para gamitin sa Pinterest, bumuo ng sarili mong branding na hindi gumagamit ng mga brand element ng Pinterest.

Ilang partikular na tuntunin:

 • Don’t use “Pin,” “Pinterest” or any variations of “Pinterest” in your name or domain name

 • Don’t use any Pinterest marks, logos, graphics or similar variations as part of your logo or branding

Mga alituntunin na partikular sa media

Broadcast

Ang lahat ng tuntuning binanggit sa itaas ay naaangkop para sa broadcast media. Ang aming badge ay maaaring gamitin sa broadcast, pero dapat palagi itong may kasamang malinaw na link pabalik sa sarili mong Pinterest profile. Ang paggamit sa aming badge nang walang link papunta sarili mong profile ay maling nagpapahiwatig ng pagsososyo, pag-i-sponsor o pag-eendorso.

Para gamitin ang Pinterest sa video, telebisyon o pelikula, dapat kang magsumite ng isang form sa paghiling sa iyong partner manager sa Pinterest. Kailangang suriin ng partner manager ang bawat posibleng paggamit. Mangyaring makipag-ugnayan nang kahit 10 araw sa negosyo na maaga para maiwasan ang mga pagkaantala sa produksyon.