Pinterest Analytics

Palaguin ang iyong negosyo gamit ang mga impormasyon

Gamitin ang Pinterest Analytics para gawing mas mahusay ang iyong estratehiya at performance sa Pinterest. Matutulungan ka ng aming mga tool na sumukat ng performance ng Pin, magsuri ng trapiko, at matuto pa kung ano ang gusto ng iyong mga customer. Kailangan mo lang ng account ng negosyo para magsimula.

Kapag nagawa mo nang i-claim ang iyong website at mga social account, magpapakita ng mahalagang impormasyon ang Pinterest Analytics tungkol sa trapiko mula sa iba pang channel. Makikita mo kung gaano karaming trapiko ang natatanggap ng iyong site, kung aling nilalaman ang sine-save ng mga tao mula sa iyong mga social channel, at higit pa. 

Mga mahalagang detalye tungkol sa iyong audience

Sa Pinterest Analytics, makakakita ka ng mga sukatan tungkol sa mga taong nakikipag-ugnayan sa iyong negosyo. Ipinapakita ng aming tool na Audience Insights ang demograpiko ng audience, at ang iba pang paksa kung saan interesado ang iyong audience. Makakakita ka rin ng mga paghahambing sa pagitan ng iyong audience at ng pangkalahatang audience ng Pinterest.