Gumawa ng mga Pin na dadagdagan ang mga benta

Isang gabay para gumawa ng mga Pin para makamit ang mga layunin ng iyong negosyo

Sa Pinterest, maaari mong mabisang ma-market ang iyong negosyo at abutin ang espesyal na may interes na audience. Magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng magagandang Pinna akma sa mga layunin ng iyong negosyo.

Kasama rin sa gabay na ito na may apat na bahagi ang mga tip para sa paggawa ng mga Pin na maaaring: dagdagan ang traffic, bumuo ng kamalayan tungkol sa brand, at pagandahin ang pakikipag-ugnayan.

Ipakita ang iyong logo

Buuin ang pagiging makatarungan, pagkakaroon ng kredibilidad at pagiging tunay ng brand sa pamamagitan ng paglalagay ng logo watermark sa iyong mga Pin. Ang isang maliit na watermark ay makakatulong sa paggabay sa mga tao sa iyong brand nang madali at walang antala.

Gumamit ng mga larawan tungkol sa pamumuhay

Dapat tulungan ng iyong mga larawan ang mga tao na maintindihan kung paano aakma ang iyong brand sa kanilang mga buhay. Gumamit ng mga tunay na setting at modelo para ipakita ang iyong aktwal na mga ino-offer. Halimbawa, kung nagbebenta ka ng damit o mga accessory, i-feature ang iyong mga produkto sa isang modelo.

Magtuon sa mga bagay

Kapag mayroong nagpaplanong bumili, huwag guluhin ang kanilang paggawa ng desisyon sa pamamagitan ng mas maraming impormasyon kaysa sa talagang kailangan nila. Dapat magtuon ang iyong Pin sa bagay o mga bagay na pino-promote mo.

Handa nang magsimula?

Hindi kailangang palaging gamitin ang bawat tip—mayroon kang mga opsyon! Sumubok ng ilang ibang pamamaraan at tingnan kung ano ang pinakaakma sa iyo.